keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

404/25.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Piata Balcescu"

25.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 404/25.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Piata Balcescu" 25.07.2019 Hotararea Consiliului Local 404/25.07.2019 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Piata Balcescu" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -18287 /19.07.2019 privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

400/25.07.2019 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018 "

25.07.2019

... trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai. sus se propune...
... elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor. propuse de. reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 13. Impactul asupra mediului Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de...

Consiliul Local Timișoara

386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.07.2019

... localizare prin poziționare globală 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 962,12 0,00 0,00 962,12 1.540,00...
... limitrofe" 147,43 0,00 0,00 147,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00...

Consiliul Local Timișoara

375/15.07.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional" si a cheltuielilor aferente

15.07.2019

... o perioadă de 5 ani şi pentru dotările mai sus enumerate nu se poate asigura caracterul durabil pe o perioadă atât de îndelungată . 3. Alte informații Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 693/20.12.2018 privind...

Consiliul Local Timișoara

374/15.07.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 273/21.05.2019 de aprobare a Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - construire centru multifunctional" prin POR 2014-2020, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019 si prin Hotararea Consiliului Local nr. 694/20.12.2018

15.07.2019

... studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii...
... Socială a Municipiului Timişoara - Partener 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea...

Consiliul Local Timișoara

373/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Executie fantana ornamentala -Piata Iuliu Maniu"

15.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 373/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Executie fantana ornamentala -Piata Iuliu Maniu" 15.07.2019 Hotararea Consiliului Local 373/15.07.2019 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Executie fantana ornamentala -Piata Iuliu Maniu" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -16562/02.07.2019 privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

372/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Selgros"

15.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 372/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Selgros" 15.07.2019 Hotararea Consiliului Local 372/15.07.2019 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Selgros" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 - 16563/02.07.2019 privind oportunitatea Proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

371/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Praktiker"

15.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 371/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Praktiker" 15.07.2019 Hotararea Consiliului Local 371/15.07.2019 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Praktiker" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -16564/02.07.2019 - privind oportunitatea Proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

370/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Calea Lipovei"

15.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 370/15.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Calea Lipovei" 15.07.2019 Hotararea Consiliului Local 370/15.07.2019 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Calea Lipovei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -16565/02.07.2019 privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

366/15.07.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/15.06.018 prin aprobarea devizului general actualizat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara

15.07.2019

..., Timisoara, in conformitate cu documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate aprobata prin HCL nr. 319 din 15.06.2018.. Este de mentionat faptul ca Intre Municipiul Timisoara, in calitate de Achizitor si S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. in calitate de...
..., teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara Avand in vedere nr. HCL nr. 319 din 15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie: Complex sportiv...

Consiliul Local Timișoara

351/27.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia" - situat în Timisoara, Str. Burebista (fosta Zborului), nr. 5

27.06.2019

... 13 14 15 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obținerea de avize si acorduri Proiect tehnic Obtinerea autorizatiei de constructie Org. procedurii de licitatie lucrari Contestatii atribuiri Organizarea de șantier...
... proiectului de 20 luni, 8 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de licitatie executie, respectiv 12 luni durata de executie lucrari. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI...

Consiliul Local Timișoara

333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

..., întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul...
... - 13980/05.06.2019; Având în vedere Adresa cu nr. SC2019-13980/10.06.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

332/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

... acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul...
... la Raportul de specialitate; Având în vedere adresa cu nr. SC2019- 14100/ 10.06.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

330/14.06.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.470/13.09.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Extindere iluminat public în Parcul Botanic"

14.06.2019

... realizarea studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din...
... Utilitati din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.06.2019 -Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 14103/06.06.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

328/14.06.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" - Timisoara, str. Gh. Dima nr.5

14.06.2019

... Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu”, in conformitate cu documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate aprobata prin HCL nr.484/20.12.2017. Este de...
... mentionat faptul ca Municipiul Timisoara a preluat in proprietatea sa, cu titlu gratuit, documentatia tehnico- economica Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, de la Spitalul Clinic Municipal Timisoara, in scopul...

Consiliul Local Timișoara

322/14.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

14.06.2019

.... Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 6. Informare privind stadiul achizitiei de certificate EUA pentru conformarea 2018 7. Aprobare privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru „Eficientizarea sistemului de producere...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

316/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" din Timişoara, str. Balta Verde, nr. 17

14.06.2019

... categorii de lucrari: • alimentarea cu apa rece menajera; • alimentarea cu apa calda menajera; • evacuarea apelor uzate menajere; • evacuarea apelor uzate pluviale; • instalatie incendiu cu hidranti interiori; Prin prezentul studiu de fezabilitate se...
... SI BH OS PITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Încasări, plăti, fluxuri de...

Consiliul Local Timișoara

315/14.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

14.06.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 315/14.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara...
... 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 315/14.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

285/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

21.05.2019

... Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor"; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general...

Consiliul Local Timișoara

281/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

21.05.2019

..., deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate. 3.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in...
... în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-006413/23.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

279/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

21.05.2019

... publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de...
... hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Podul Ştefan cel Mare”, facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 346/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

278/21.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara

21.05.2019

... | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” PERIOADA / LUNI DENUMIRE LUCRARI 121 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obţinerea de avize si acorduri Proiect tehnic Obtinerea autorizatiei de constructie Org. procedurii de...
... licitatie executie, respectiv 10 luni durata de executie lucrari. Varianta Il PERIOADA / LUNI 1]2|3|4|5|6|7|8|1]/2|3]|4[5]6][7] 8] 9] 10] 11] 12 DENUMIRE LUCRARI Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obținerea de avize si...

Consiliul Local Timișoara

276/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

... prezentei adrese. Această hotărâre va avea anexat studiul de oportunitate sau descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate/DALI, întocmită conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice...
.... SC2019 - 11599/13.05.2019; Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 11599/13.05.2019 a Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

274/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

... Municipiului Timișoara va asigura accesul gratuit al populației la la cele trei servicii sociale furnizate în cadrul Centrului multifuncțional dezvoltat și dotat prin proiect pe toată perioada de durabilitate a contractului. 3. Alte informații Studiul de...
... fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul...

Consiliul Local Timișoara

273/21.05.2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional" prin POR 2014-2020, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019

21.05.2019

... responsabilităţi UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 42.891,60 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate...
... - Partener 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea...