keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"

30.04.2020

... corelarea documentatiei in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei. Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de...
... prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii...
... pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli pentru...

Consiliul Local Timișoara

131/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)

31.03.2020

... transparenta a norilor de 0.342. 2.4. CIRCULATIA Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuinţe, se va realiza accesul din DN 6 – conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate...
... Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada...

Consiliul Local Timișoara

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

... de unde au fost excavate. Conform H.G. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea...
..., documentație aprobată prin H.C.L. 131/30.03.2010; • P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri" - Calea Torontalului, Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 641/28.11.2018; • Studiu topografic...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII...
... Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014;  Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată. şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate...

Consiliul Local Timișoara

123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici" 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de...
... de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 139 şi 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde...
..." 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

..., a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si...
... si zone limitrofe" 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine...

Consiliul Local Timișoara

90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

28.02.2020

...: Studiu_de_fezabilitate.pdf B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management STUDIU DE FEZABILITATE ” Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeş ” Obiectiv...
.... Beneficiarul investiţiei............................... 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate i i e i i iri e entitatea 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii .................... oii iii 6 2.1. Concluziile...

Consiliul Local Timișoara

75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

28.02.2020

... economică Fezabilitatea financiară Accesibilitatea achiziţiei Durata contractului Aspecte referitoare la mediu Aspecte sociale Aspecte instituţionale Concluzii Cap.II. Aspecte generale ale studiului 2.1 Obiectivele şi cerinţele studiului Prin prezentul...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor...

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

... independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Directia Fiscala Dotări Primărie c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...
... fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a...

Consiliul Local Timișoara

68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"

18.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii" 18.02.2020 Hotararea...
... Consiliului Local 68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin"

18.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin" 18.02.2020...
... Hotararea Consiliului Local 66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin" Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

18.02.2020

... de 446 de copii. Documentaţia studiului de fezabilitate a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de...
... documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția...

Consiliul Local Timișoara

63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara

18.02.2020

... elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"; Având în vedere Hotărârea nr. 345 din data de 06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul...
... vedere Hotărârea nr. 52 din data: 07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si...

Consiliul Local Timișoara

53/07.02.2020 Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea cumpărării construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul

07.02.2020

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie,,Construire Pod peste Bega-str. Jiul"; În conformitate cu...
.... Vladimirescu înscris în C.F. 432972 Timişoara. Anexăm plan de situație din Proiectul 15-2708 pentru studiul de fezabilitate, extrase de carte funciară (teren şi construcții). Mulţumim pentru colaborare. DIRECTOR EXFCUTIV D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER...

Consiliul Local Timișoara

52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

07.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul...
... Hotararea Consiliului Local 52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare...

Consiliul Local Timișoara

42/07.02.2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42

07.02.2020

... [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 aa9 0,00 3.5 |Proiectare 29.100,00 5.529,00 34.629,00 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate...
.... SC2020-2021/29.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

38/07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz"

07.02.2020

... hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie „SF+PT Centru Multifunctional Kuncz”, Timișoara, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiției în valoare de 7.021.544,12 LEI (TVA inclus). În...
... - economici rezultaţi în urma elaborării S.F., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Studiul de fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics"

07.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics" 07.02.2020 Hotararea Consiliului Local 37...
.../07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare a...

Consiliul Local Timișoara

20/31.01.2020 Privind aprobarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" si a cheltuielilor legate de proiect

31.01.2020

... conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi...
..., proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. În...

Consiliul Local Timișoara

13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"

14.01.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune...
..., alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara" 14.01.2020 Hotararea Consiliului Local 13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement...

Consiliul Local Timișoara

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări...
... exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara" 14.01.2020 Hotararea Consiliului Local 12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit...

Consiliul Local Timișoara

632/23.12.2019 privind atribuirea prin închiriere pe o perioadă de 5 ani a spatiului SAD. 3 din Timisoara, str. Dacilor nr. 13, către ASOCIAŢIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007

23.12.2019

... clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor...
... garanţii pentru acuratețe. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietății, Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne...

Consiliul Local Timișoara

628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz"

10.12.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă...
..., Calea Aradului şi str.Oituz" 10.12.2019 Hotararea Consiliului Local 628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor...