keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici" 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de...
... de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 139 şi 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics"

07.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics" 07.02.2020 Hotararea Consiliului Local 37...
.../07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare a...

Consiliul Local Timișoara

214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa"

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa" 04.06.2020 Hotararea Consiliului...
... Local 214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referetul...

Consiliul Local Timișoara

220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" 04.06.2020 Hotararea Consiliului Local 220...
.../04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"

25.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" 25.06.2020 Hotararea...
... Consiliului Local 236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin"

18.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin" 18.02.2020...
... Hotararea Consiliului Local 66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin" Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"

18.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii" 18.02.2020 Hotararea...
... Consiliului Local 68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde...
..." 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde...

Consiliul Local Timișoara

213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara...
.... Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)" 04.06.2020 Hotararea Consiliului Local 213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

07.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul...
... Hotararea Consiliului Local 52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare...

Consiliul Local Timișoara

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări...
... exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara" 14.01.2020 Hotararea Consiliului Local 12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit...

Consiliul Local Timișoara

13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"

14.01.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune...
..., alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara" 14.01.2020 Hotararea Consiliului Local 13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement...

Consiliul Local Timișoara

38/07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz"

07.02.2020

... hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie „SF+PT Centru Multifunctional Kuncz”, Timișoara, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiției în valoare de 7.021.544,12 LEI (TVA inclus). În...
... - economici rezultaţi în urma elaborării S.F., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Studiul de fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"

04.06.2020

... Primarului; - Mass-media locale. Presedinte de sedinta DAN DIACONU Contrasemneaza SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI Atasament: Anexa_2.pdf STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational...
... functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz AMPLASAMENT INVESTITIE: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (CF vechi: 447261) BENEFICIAR: Municipiul Timisoara Data: Noiembrie 2019 STUDIU DE FEZABILITATE...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

..., a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si...
... si zone limitrofe" 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii...
... pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli pentru...

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

... independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Directia Fiscala Dotări Primărie c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...
... fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

... Fiscala 84,49 0,00 0,00 84,49 0,00 Dotări Primări E 2.663,30 0.00 0.00 2.663,30 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii...
... pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri” 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli pentru...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

... profezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma...
...) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect “Sistem de...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

... de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87 Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Cheltuieli...

Consiliul Local Timișoara

237/25.06.2020 Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"

25.06.2020

... 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 44.900,00 8.531,00 53.431,00 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii...
... MUNICIPIUL TIMISOARA 1) Devizul general este parte a studiului de fezabilitate nr.52/2020 2) In preturi la data de 20.01.2020, 1 Euro =4,78 Lei Intocmit, SC SMART CONSULTING SRL ing. Bodea Adrian Marius Total capitol 6 TOTAL GENERAL din care: C + M (1.2...

Consiliul Local Timișoara

203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

04.06.2020

..., extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea...
... preventive si corective a echipamentelor tehnologice din cadrul Statiei de Epurare Timisoara 2020 50,000 0 50,000 50,000 0 Timisoara si a SPAU-rilor din aria de operare-faza STUDIU DE FEZABILITATE Marirea capacitatii statiei de pompare ape pluviale la...

Consiliul Local Timișoara

20/31.01.2020 Privind aprobarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" si a cheltuielilor legate de proiect

31.01.2020

... conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi...
..., proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. În...

Consiliul Local Timișoara

171/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea centru cultural si educational Kuncz" Timisoara prin POR 2014-2020

30.04.2020

... la faza studiu de fezabilitate 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației 1.3. Evaluarea cererii de finatare şi semnarea contractului de finantare 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1...
... contractului de finantare Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului - n Timișoara — 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate Partener 2 - : i , ati 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea...

Consiliul Local Timișoara

267/22.07.2020 Privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica de interes local, la obiectivul de investitii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "

22.07.2020

... Studiul de fezabilitate ( si indicatorii tehnico-economici ) pentru obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara ", (Procesul-verbal de receptie nr. 1189/2020 al O.C.P.I Timis, privind avizarea si receptia...
... Documentatiei, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit in baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara ); In conformitate cu...