keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" 20.12.2018 Hotararea Consiliului Local 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului...
... privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire Pod peste Bega -str. Jiul...

Consiliul Local Timișoara

605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 605/16.11.2018 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 025126/26.10.2018 privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

331/22.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad"

22.06.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 331/22.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad" 22.06.2018 Hotararea Consiliului Local 331/22.06.2018 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-13502/11.06.2018 , privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 96...
.../23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind...

Consiliul Local Timișoara

673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara"

12.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara" 12.12.2018 Hotararea...
... Consiliului Local 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

250/18.05.2018 privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „Modernizare si extindere B-dul Sudului"

18.05.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 250/18.05.2018 privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „Modernizare si extindere B-dul Sudului" 18.05.2018 Hotararea...
... Consiliului Local 250/18.05.2018 privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „Modernizare si extindere B-dul Sudului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului...
..." 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului...

Consiliul Local Timișoara

318/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus"

15.06.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 318/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus" 15.06.2018 Hotararea Consiliului...
... Local 318/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al...
... Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009 28.11.2018 Hotararea Consiliului Local 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat...

Consiliul Local Timișoara

707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului...
... Timişoara" 20.12.2018 Hotararea Consiliului Local 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a...

Consiliul Local Timișoara

564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega"

30.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier...
... si pod pietonal peste Canalul Bega" 30.10.2018 Hotararea Consiliului Local 564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv...

Consiliul Local Timișoara

415/27.07.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara

27.07.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 415/27.07.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a...
... Municipiului Timisoara; Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din...

Consiliul Local Timișoara

319/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ''SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara''

15.06.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 319/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ''SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren...
... multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara'' 15.06.2018 Hotararea Consiliului Local 319/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ''SF+PT Complex...

Consiliul Local Timișoara

345/06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentatiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritara 10 si donarea sumei de 2% (doilasuta) din valoarea finantarii, reprezentand contributia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

06.07.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 345/06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentatiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa...
... documentatiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritara 10 si donarea sumei de 2% (doilasuta) din valoarea finantarii, reprezentand...

Consiliul Local Timișoara

489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"

19.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul...
... Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind...

Consiliul Local Timișoara

18/30.01.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.01.2018

... actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Eroilor”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 345/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor...
... 2017-2020 pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Podul Eroilor“, cu valoare alocată de la bugetul de stat de 5.381.351,52 lei. Municipiului Timişoara a achiziţionat în cursul anului 2014 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reabilitare Podul Eroilor...

Consiliul Local Timișoara

19/30.01.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

30.01.2018

... Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; Având în...
... nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Ștefan cel Mare" Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ștefan...

Consiliul Local Timișoara

421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

13.09.2018

... măsurare topografică video aeriană tip Dronă 49,98 49,98 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a obiectivelor de investitii 841,37 841,37 1.690,0 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru...
.... 2, str. Mures, nr. 8 b. Dotări independente SURSE PROPRII (ale inst. Credit de angajamen Achizitie containere modulare cu destinația de 492,66 492,66 00 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Ad Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2...

Consiliul Local Timișoara

395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

27.07.2018

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,37 0,00 0,00 841,37 1.690,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 0,00 0,00 50,00 1.690,00 DALI+PT Reabilitare fatada imobil Piaţa...
... Dotari invatamant prescolar 215,57 0,00 0,00 215,57 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 271,15 0,00 0,00 277,75 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+*SF+PT+AC Extindere...

Consiliul Local Timișoara

483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

19.10.2018

... studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,37 0,00 0,00 841,37 1.690,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 0,00 0,00 50,00 1.690,00 DALT+PT Reabilitare...
... Dotari invatamant prescolar 215,57 0,00 0.00 215,57 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 271,75 0,00 0,00 277,75 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere...

Consiliul Local Timișoara

76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

23.02.2018

... c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de IN prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente vasl obiectivelor de investiţii 1.141,37 0,00 0,00 114137| 1.390,00 Page 1 SURSE DALI+PT+AC Reamenajare camera 30...
... HCL 50.00 0.00 b. Dotări independente 367,47 0,00 [Dotari invatamant prescolar 367.47 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 337,75 0,00 [Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT...

Consiliul Local Timișoara

556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

30.10.2018

... 3.266,51 b. Dotări independente Dotari Directia Fiscala Dotări Primărie c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.450,79 2.450,79...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic++Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 ET+DALI+PT+DTACHDDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

288/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

22.05.2018

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor"; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018...
..." Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”, conform contractului de proiectare nr. 201 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai...

Consiliul Local Timișoara

289/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

22.05.2018

... Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"; Având în vedere Hotarârea Consiliului...
... INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Ștefan cel Mare" Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, conform contractului de proiectare nr...

Consiliul Local Timișoara

249/18.05.2018 privind modificarea şi completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/27.06.2017

18.05.2018

... corespunzătoare precum şi îmbunătăţirea managementului a RATT, se poate realiza activitatea de întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv din municipiul Timișoara. 4.2. Fezabilitatea economico-financiară Prezentul studiu de oportunitate are...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 249/18.05.2018 privind modificarea şi completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători...