keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 438/21.11.2017 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a...

Consiliul Local Timișoara

437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 437/21.11.2017 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a...

Consiliul Local Timișoara

436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 436/21.11.2017...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

34/25.01.2017 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.01.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 34/25.01.2017 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" 25.01.2017 Hotararea Consiliului Local 34/25.01.2017 privind...
... actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 1276/18.01.2017 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

91/14.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile"

14.03.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 91/14.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile" 14.03.2017 Hotararea...
... Consiliului Local 91/14.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

384/17.10.2017 privind acceptarea donaţiei şi aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E"

17.10.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 384/17.10.2017 privind acceptarea donaţiei şi aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate...
...- str. I.I. Brad nr.1/E" 17.10.2017 Hotararea Consiliului Local 384/17.10.2017 privind acceptarea donaţiei şi aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri...

Consiliul Local Timișoara

363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Timişoara

15.09.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada...
... 2014-2020" - localitatea Timişoara 15.09.2017 Hotararea Consiliului Local 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată...

Consiliul Local Timișoara

92/14.03.2017 privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"

14.03.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/14.03.2017 privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT...
... Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" 14.03.2017 Hotararea Consiliului Local 92/14.03.2017 privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

484/20.12.2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 484/20.12.2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital...
... privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de...

Consiliul Local Timișoara

403/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"

31.10.2017

... c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 820,68 0,00 0,00 820,68 2.040,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru...
... 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 120,85 0,00 0,00 120,85 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00 SF+PT +DDE...

Consiliul Local Timișoara

415/31.10.2017 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Amenajare strada prof. Mircea Neamtu"

31.10.2017

... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare str. Prof. Mircea Neamtu" şi Hotararea Consiliului Local nr.199...
...”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 262/30.06.2009 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”. Valoarea totala a investitiei a fost estimata, conform devizului general al...

Consiliul Local Timișoara

320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

15.09.2017

...| 00 0,00 1.000,00 5.044,11 00 311,53 0,00 4.379,38 1.740,00 3.258,70 „00 166,35 0,00 500| ao o + 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...
... activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 HCL 50,00 0,00 Achizitie imobile 50.00 0.00 b. Dotări independente 435,50 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 120,85 0,00 Audit energetic...

Consiliul Local Timișoara

194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

12.05.2017

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.120,88 1.120,68 1.740,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ | registru spatii verzi) 350,00 350,00 1.740,00 DALI-+PT Reabilitare fațade imobile str. V...
... municipiul Timisoara 181030): 000 il, c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit Expertiza locala corp vechi *DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - SF-+PT...

Consiliul Local Timișoara

397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

31.10.2017

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 166,35 0,00 2.923,15 0,00 96,00 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 2.040,00...
... continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 E 10,00 HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33...

Consiliul Local Timișoara

257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

04.07.2017

... elaborarea stadiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.120,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 350,00 DALI+PT Reabilitare faţade...
... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 274,80 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi +DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - str.C-tin.Brailoiu 50.00 SF+PT Gradinita...

Consiliul Local Timișoara

100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

31.03.2017

... executive 6.403,91 221153 1.500,00 111,53 4.192,38 b. Dotări independente 3.071,70 Dotari Directia Fiscala 166,35 Dotări Primărie 2.905,35 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor...
.... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 274,80 0,00 0,00 274,80 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp yechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00 SF+PT +DDE Sala de sport...

Consiliul Local Timișoara

319/03.08.2017 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Pasaj Popa Şapcă"

03.08.2017

... aprobarea Studiului de fezabilitate "Pasaj Popa Sapca"; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin...
... prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 582/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Pasaj Popa Sapca". Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

364/15.09.2017 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

15.09.2017

... a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicaţia de Finanţare...
... potabilă; controlată microbiologic, în condiții de siguranță şi protecție a sănătății, extins la populația din localităţile cu peste 50 locuitori Studiu de Fezabilitate a fost elaborat in cadrul contractului “Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicaţiei...

Consiliul Local Timișoara

499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

20.12.2017

... din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13 din data 23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh...
... aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii...

Consiliul Local Timișoara

365/15.09.2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

15.09.2017

... data de 4.09.2017 la ora 11, in aceeiasi locatie. Ordinea de zi: > Informare privind stadiul derularii POIM- prezinta Aquatim > Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai „Proisctului regional de dezvoltare a...

Consiliul Local Timișoara

140/24.04.2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E - 30 de unităţi locative, destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate şi aprobarea contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică

24.04.2017

.... 3, liber de orice sarcini; b) să elaboreze studiu de fezabilitate şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat; c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul...
... suprafaţă totală de ................ mp situat în judeţul ................, mun. ..............., str. , identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini; b) să elaboreze studiu de fezabilitate şi studiul geotehnic verificat de un...

Consiliul Local Timișoara

26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.01.2017

... drumului - Varianta A, prezentat în documentaţia aferentă obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", cu finanţare din bugetul local. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum...
... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2017 -866 /12.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

241/27.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

27.06.2017

... obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", cu finanţare din bugetul local. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, cu...

Consiliul Local Timișoara

366/15.09.2017 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii achiziţionării construcţiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A. înscrise în CF 406469 Timişoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora

15.09.2017

... proiect pilot pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă cu capacitatea de 16000 locuri, municipiul Timișoara, județul Timiș”, pentru care compania va elabora Studiu de Fezabilitate actualizat, Municipiul Timișoara a...

Consiliul Local Timișoara

13/25.01.2017 privind aprobarea dării în administrare către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 locaţii din Municipiul Timişoara

25.01.2017

... integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 358/18.06.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord la reţeaua...
... nr. SC2017-912/13.01.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...