keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului"

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului" 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada...
... publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sistematizare...

Consiliul Local Timișoara

210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor"

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor" 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
.../2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"

18.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice" 18.10.2016 Hotararea Consiliului Local 130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice", întocmit de UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA., conform Contractului de proiectare nr. 226/14.07.2015 cu...

Consiliul Local Timișoara

224/02.06.2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiţiei "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara

02.06.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 224/02.06.2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiţiei "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara 02.06.2016 Hotararea Consiliului Local 224...
.../02.06.2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiţiei "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016...

Consiliul Local Timișoara

263/20.12.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 263/20.12.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’ 20.12.2016 Hotararea...
... Consiliului Local 263/20.12.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’ Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

... Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.] Timisoara HCL 79/2016 Dotari Directia Fiscala 370,56 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Sistem infogeografic de administrare a PMT...
.... Dotări independente 170,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | 280) prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a [DALI+PT Extindere corp P+IE la Grădiniţa PP 20 152,91 107,28 65.02.04 Învățământ secundar 16.438,33 05.02.04.01...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii A oa PI a a & e 908,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT 740,00 DALITAC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.] Timisoara...
... August pentru mutarea PP 16 b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 1=2+3+4+5+6 DALI+PT+SF+AC. Refunctionalizare cladire 3 August (Gradinita PP16...

Consiliul Local Timișoara

89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.09.2016

... 0.00 0.00 0.00 000| 2.617,11 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.996,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,88 Sistem infogeografic de...
... 0,00 427,00 Dotari invatamant prescolar 42700 0.00 0.00 0.00 000 427.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 260,19 0,00 0,00 0,00 0,00 260,19 DALT+PT Extindere corp P+IE la Grădiniţa PP 20...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 908,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 137,28 0,00 0,00 0,00 0,00 137,28 DALI+PT+SF+AC. Refunctionalizare cladire 3 August (Gradinita PP16) 30.00 0,00 0.00 0.00 0.00 30.00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC...

Consiliul Local Timișoara

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

... independente şi alte investiții 4.984,85 4.984,85 370,56 2.617,11 1.996,88 1.680,00 140,00 Dotari Directia Fiscala 370,56 [Dotări Primărie 2.817,11 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | DALI+PT Extindere corp P+1E la Grădiniţa Audit energetic+Expertiza locala corp a vechi +DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita pP33 107,28 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 3.895.37 Extindere scoala P+2E...

Consiliul Local Timișoara

62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"

01.03.2016

... circulației rutiere, întreţinere, funcționare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, 4.2, Fezabilitatea economico-financiară Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii şi stabilirea de...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe...

Consiliul Local Timișoara

250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"

20.12.2016

... TIMI�OARA S.A., se poate realiza activitatea de repara�ii �i între�inere drumuri �i poduri pe raza municipiului Timi�oara. 4.2. Fezabilitatea economico-financiară Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii prin...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara" 20.12.2016...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

... de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile sunt stabiliti in cadrul Studiului de fezabilitate, dupa cum urmeaza: Tabel 5. Indicatorii de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile - 2013 Nr. crt. Indicator Unitate de masura...
... 5.1 la Studiul de fezabilitate pentru „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”. Compozitia deseurilor. Estimarile privind compozitia medie de deseuri menajere este preluata din Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Sistem...

Consiliul Local Timișoara

78/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic)" din Municipiul Timişoara

09.09.2016

...: hcl_078_anexa01.pdf Anexa HCL nr ................. din PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI „ Modernizarea Parcului Cetate „(Centrul Civic)" Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SC GREEN CITY ANDLIV SRL., aferent obiectivului de investiții...
..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

186/10.05.2016 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

10.05.2016

... proiecte) fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică...
... care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2016-2030. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a intervențiilor (măsuri și...

Consiliul Local Timișoara

97/01.03.2016 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016

01.03.2016

... reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi...

Consiliul Local Timișoara

183/10.05.2016 privind modificarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire

10.05.2016

... dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiul Timişoara, prin concesiune Nr. SC2016-6999/21.03.2016 Cap. 1. INTRODUCERE Prezentul studiu de fundamentare urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi fezabilitatea tehnică şi finaciară în...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 183/10.05.2016 privind modificarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

...-2020 căldură şi confort” . Stadiu — Studiu de fezabilitate Ri Recuperare energie din gazele fierbinți de Ja cazanele de abur din CET SUD . Obiectiv — creșterea eficienței energetice . Învestiție — instalație recuperare energie gaze fierbinți de la...
... finanțare — nu s-au identificat surse de finanțare nerambursabilă din fondurile europene * Stadiu — Tema de proiectare, Studiu de fezabilitate R Construirea unei centrale noi care să utilizeze un mix de combustibili (nămol energetic, biomasă, deșeuri...

Consiliul Local Timișoara

162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

10.05.2016

... efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară; 6. Sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice delegate; 7. Sa finanteze...
... sale; h) sa coreleze programele de dezvoltare economico-sociala a orasului si de amenajare a teritoriului, cu efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară; i) sa aprobe studiile de fezabilitate privind...

Consiliul Local Timișoara

143/05.04.2016 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

05.04.2016

... Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” : a) deşeuri reziduale, inclusiv deşeuri biodegradabile de la populație; b) deşeuri...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART. 38 (l)Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent...

Consiliul Local Timișoara

43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

29.07.2016

... publicul şi asupra altor documente referitoare la planificare spatiala: studii de fezabilitate, studii de circulație, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc.; d) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru...
... urbanism şi amenajare a teritoriului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 015290/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

74/09.09.2016 privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora

09.09.2016

... cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009 , a lucrării...
... Primărie 1999.11 0.00 0.00 0.00 000| 1.999,14 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 908,68 Sistem...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de...
.../16.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"

10.05.2016

... aglomerat din centrul orașului (fig 35). Potenţialul turistic al Canalului Bega este şi în atenţia Consiliului Judeţean Timiş care are în lucru studii de fezabilitate pentru amenajarea Pistei de cicloturism în zona cooperării transfrontaliere...
... producerea de energie electrică şi termică. În acest scop Primăria Municipiului Timişoara a realizat şi aprobat Studiul de Fezabilitate pentru „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale (DMS) prin conceperea unei...

Consiliul Local Timișoara

98/01.03.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

01.03.2016

... contract de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune. ART.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate nr. SC2016-4725/26.02.2016 privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea...
... sesnusl celor mai sus propunem şi aprobarea următoarelor documente:  Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 care face...