keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor"

13.02.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor" 13.02.2015 Hotararea Consiliului Local 59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada...
... modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Chimiştilor", întocmit de...

Consiliul Local Timișoara

345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor" 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor...
... modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit...

Consiliul Local Timișoara

346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare" 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul...

Consiliul Local Timișoara

389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara" 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

220/08.05.2015 privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

08.05.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/08.05.2015 privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara" 08.05.2015 Hotararea Consiliului Local 220/08.05.2015 privind aprobarea...
... "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 10103/20.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae...

Consiliul Local Timișoara

388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de...
... şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea...

Consiliul Local Timișoara

186/07.04.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

07.04.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 186/07.04.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor" 07.04.2015 Hotararea Consiliului Local 186/07.04.2015 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 8462 / 30.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

14/23.01.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara"

23.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 14/23.01.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara" 23.01.2015 Hotararea...
... Consiliului Local 14/23.01.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

115/03.03.2015 privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

03.03.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 115/03.03.2015 privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 03.03.2015 Hotararea...
... Consiliului Local 115/03.03.2015 privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"

16.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei...
...)" 16.10.2015 Hotararea Consiliului Local 427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei...

Consiliul Local Timișoara

398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca...
..., nr. 5 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa...

Consiliul Local Timișoara

13/23.01.2015 privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11

23.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 13/23.01.2015 privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti...
..., nr. 11 23.01.2015 Hotararea Consiliului Local 13/23.01.2015 privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str...

Consiliul Local Timișoara

392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării...
... disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare...
... proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015...

Consiliul Local Timișoara

580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

24.12.2015

...: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici 24.12.2015 Hotararea Consiliului Local 580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului...
... eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala...

Consiliul Local Timișoara

420/16.10.2015 privind aprobarea "Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

16.10.2015

... iluminat public; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.220/08.05.2015 - privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara" Având în vedere Raportul de avizare a Studiului...
... iluminat public din Municipiul Timişoara. Deoarece contractele ce urmează a fi atribuite presupun realizarea de lucrări de investiţii, la baza elaborării studiului de fundamentare a stat „Studiul de fezabilitate privind concesionarea sistemului de...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

... directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,09 000) 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 251,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

20.03.2015

... 463,00 000) 0,00 000| 000| 000| 483.00 Dotări Primărie 1.925,00 19,99 0,00 0,00) 0,00 0,00) 1.925,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 241,58 000| 0,00 000| 000| 000| 241,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 13,92 Audit...

Consiliul Local Timișoara

272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

25.06.2015

... 0,00 1.880,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.061,58 1.061,56 Sistern infogeografic de administrare a PMT 121,714 721,74...
... 0,00 0,00j 0,00 241,00 Dotari invatamant prescolar 241,00 000| 0,00 000| __a00| 000| 000| 241,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de...

Consiliul Local Timișoara

418/16.10.2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara

16.10.2015

... serviciului de iluminat public Zona Nord şi Sud prin Referatul de Necesitate şi Oportunitate privind includerea în programul de investiţii a Studiului de Fezabilitate nr. SC2014- 1316/21.01.2014 pentru obiectivul Concesionare Serviciul de Iluminat...
... Public în Municipiul Timişoara Zona Nord şi Sud. În urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică s-a încheiat contractul nr. 339/30.12.2014 având ca obiect servicii de întocmire a Studiului de Fezabilitate, Oportunitate şi Caiet de Sarcini...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

...| 2.485,53 Dotari directia Fiscala 463,00 000| 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 483,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si...
... 0,00 0,00 0,00 240,45 Dotari invatamant prescolar 240.45 000| 0,00 000| 000| 000) 000| 240,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...

Consiliul Local Timișoara

409/16.10.2015 privind menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara" situată în Calea Torontalului şi terenul aferent

16.10.2015

... „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara” au întocmit Studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, recepţionate cu procesul verbal de recepţie nr. 14265/26.11.2012 şi a fost obţinut Avizul favorabil nr. 10/12.08.2015 al Consiliului...
... Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale – faza studiul de fezabilitate - cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici, solicitând prelungirea termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

... Dotari Directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00) Dotări Primărie 2.067,53 19,99 aooj 000| 0,00 0,00 0.00) 2.067,53 c. Cheituieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor...
.... Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT Eficientizare energetica...

Consiliul Local Timișoara

193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.05.2015

... obiectivelor de investitii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Dotari directia Fiscala 463,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Sala de Consiliu a PMT DALI...
... Dotari invatamant prescolar 241,00 a00| 000| oma] 000| 000| 000| 241,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente , obiectivelor de investitii 251,58 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015

13.02.2015

... independente şi alte investiții 3.404,56 i 3.404,56 b. Dotări independente 2.388,00 2.388,00 Dotari directia Fiscala Dotări Primărie 1.925,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
.... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 241,58 0,00| __0,00| 0,00) 0,00) 000| 241,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP...