keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

10.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor" 10.10.2014 Hotararea Consiliului Local 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi...
... alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor", întocmit de S.C. ROUTE CONSULT...

Consiliul Local Timișoara

404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara

01.08.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara 01.08.2014 Hotararea Consiliului Local 404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de...
... aprobă Studiului de Fezabilitate pentru "Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara, valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., cu principalii...

Consiliul Local Timișoara

526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"

23.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu" 23.10.2014 Hotararea Consiliului Local 526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de...
.... 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu...

Consiliul Local Timișoara

201/15.04.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:"Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor"

15.04.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 201/15.04.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:"Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor" 15.04.2014 Hotararea Consiliului Local 201/15.04.2014 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:"Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2014- 7949 /28.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"

18.07.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf" 18.07.2014 Hotararea Consiliului Local 364/18.07.2014 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 18161/14.07.2014 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

605/09.12.2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul"

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 605/09.12.2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul" 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 605/09.12.2014 pentru...
... completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-32809/05.12.2014 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

604/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă"

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 604/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă" 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 604/09.12.2014...
... pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32814/ 05.12.2014 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

606/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul"

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 606/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul" 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 606...
.../09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32811/ 05.12.2014...

Consiliul Local Timișoara

435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz "

12.09.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz " 12.09.2014 Hotararea Consiliului Local...
... 435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5

27.11.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5 27.11.2014...
... Hotararea Consiliului Local 573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,

20.05.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii...
..., nr. 24A, 20.05.2014 Hotararea Consiliului Local 237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str...

Consiliul Local Timișoara

200/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Edgar Quinet"

15.04.2014

... Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Edgar Quinet"; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b...
... corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Edgar Quinet". Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi...

Consiliul Local Timișoara

199/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu"

15.04.2014

... Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu"; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c...
... corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.262/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu". Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică...

Consiliul Local Timișoara

28/28.01.2014 privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr.8/15.01.2013

28.01.2014

... Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8...
...-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

10.10.2014

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 666,56 i 0,00 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,10 0,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PNT...
... Dotari gradinita PP 38 30,00 0,00 0,00 000| 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 DALI...

Consiliul Local Timișoara

415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

12.09.2014

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Capitolul 54.02 Alte servicii...
... 000 0.00 0.00 0.00 1,00 Dotari gradinita PP 38 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.09 0.00...

Consiliul Local Timișoara

3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014

28.01.2014

... Fiscala 331,35 0,00 0,00 0,00 0.00 331,35 Dotări Primărie 1.525,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,05 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii...
... independente şi alte investiții 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.90 0.00 0.00 9.00 0.00 30.00...

Consiliul Local Timișoara

528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

31.10.2014

... 0,00 000| _0,00| 1.857,03 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0,00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.519,18 0,00 0,00 0,00 000| 1.519,18 c. Cheltuieli pentru alaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 9,00 0,00 30,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 65.02.04 Învățământ...

Consiliul Local Timișoara

410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

04.08.2014

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,09 0,00 0,08 0,00 0,00 850,00 ua i Sistern infogeografic de administrare a PMT 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00...
... 0,00 0,00 — c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0,00 0.00 0,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00...

Consiliul Local Timișoara

281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

20.05.2014

...| 0,00 331,35 Dotări Primărie 1.480,50 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.480,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,09...
... 0,00 31,00 b. Dotări independente 1,06 0,00 0,00 9,90 0,00 1,00 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor. de fezabilitate, a.l...

Consiliul Local Timișoara

162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

25.03.2014

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT | | 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00...
... de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 [65.02.04 Învățământ secundar 5.778,40 0,00 000|" 174,50 0,00...

Consiliul Local Timișoara

590/09.12.2014 privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014

09.12.2014

.... 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane. Art. 2: Se aprobă demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul Timişoara a parcării supraterane pe suprafaţa de teren din Piata Foch...
... catre S.C. Drumuri ata COD FO 53-01, VER. 2 Municipale Timişoara S.A., prin HCLMT nr. 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane. - demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

319/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud

26.06.2014

... 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 11/2013 şi nr. 1/2014 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte...
... Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public prin...

Consiliul Local Timișoara

579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

09.12.2014

...| 1.857,03 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0.00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.519,18 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.519,18 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30.00 500 500 000 500 30.00 (95.02.04 În vățărnânt secungar...

Consiliul Local Timișoara

174/15.04.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara"

15.04.2014

... fezabilitate a fost actualizat şi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se prevede ca investiţia să fie realizată în 30 de luni, iar finanţarea să fie asigurată în proporţie de 90...
... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...