keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gladiolelor", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 1/05.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului...
... IOAN COJOCARI Atasament: Anexa.pdf Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare zona Câmpului” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., aferent obiectivului de...

Consiliul Local Timișoara

40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Anul 1848", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 24/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada...
... Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman", întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 26/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii...

Consiliul Local Timișoara

361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"

25.10.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa" 25.10.2011 Hotararea Consiliului Local 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa" Consiliul...
... actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apa", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 40/13.05.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi...

Consiliul Local Timișoara

74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"

01.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei" 01.03.2011 Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă strada Uzinei", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 02/2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară"

26.07.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară" 26.07.2011 Hotararea Consiliului Local 278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
....215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară", întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric"

01.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric" 01.03.2011 Hotararea Consiliului Local 73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 19/2010 cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

27/25.01.2011 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24%

25.01.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 27/25.01.2011 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24% 25.01.2011 Hotararea Consiliului Local 27...
.../25.01.2011 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24% Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011- 651...

Consiliul Local Timișoara

277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7

26.07.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7 26.07.2011 Hotararea Consiliului...
... Local 277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

60/01.03.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 privind "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara" , încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA

01.03.2011

... să realizeze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru ,,Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”, la preţul convenit respectiv 2.164.547,09 RON, fără TVA. Prin Actul Adiţional nr...
.... 9/22.04.2009 la contractul de proiectare nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA, s-a decis ca studiile de fezabilitate să se realizeze pentru fiecare traseu în parte, respectiv pentru: str. Ştefan...

Consiliul Local Timișoara

20/25.01.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara

25.01.2011

... nerambursabile pentru care studiile de fezabilitate şi documentaţiile de atribuire se întocmesc de către consultanţi angajaţi de către alte entităţi, factorii de evaluare se stabilesc conform legii şi cerinţelor finanţatorului. Art. 2: Se modifică Art.1...
... alimentarea cu căldură urbană", master planul, studiul de fezabilitate şi documentaţia de atribuire au fost întocmite de către consorţiul Ramboll conform cerinţelor Ministerului Mediului şi au fost transmise Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Colterm SA...

Consiliul Local Timișoara

255/12.07.2011 privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara

12.07.2011

... Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, Bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara, pana la...
... prevazute în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si :- realizarea obiectivului. de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35...

Consiliul Local Timișoara

15/25.01.2011 privind repunerea in functiune a Parcului Copiilor din Timisoara

25.01.2011

... H.G. nr.1102/2002. Studiul de fezabilitate „Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor lon Creangă” elaborat de către S.C. FAGUS GmbH, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr.305/28.07.2008. Pentru elaborarea fazelor următoare de...
... 312 acțiuni, reprezentând valoarea mijloacelor fixe din Parcul Copiilor, care trec în patrimoniul Consiliului Local Timişoara. e Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate privind “Reamenajarea și...

Consiliul Local Timișoara

306/27.09.2011 privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente

27.09.2011

... - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara; Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată, În conformitate cu...
... pentru drum (str. Ion Slavici) şi o subparcelă în suprafaţă de 9218 m.p. de teren , care în urma întabulării bălţii devine teren cu baltă. Subparcela de teren în suprafaţă de 9218 m.p. cu baltă face obiectul Studiului de Fezabilitate privind...

Consiliul Local Timișoara

121/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de sud

29.03.2011

... din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 10/2010, nr. 1/2011, nr. 2/2011 şi nr. 3/2011 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt...
... Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 516.954,90 lei fără TVA adică 149.807,20 Euro...

Consiliul Local Timișoara

122/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord

29.03.2011

... fata de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 11/2010, nr. 12/2010, nr. 13/2010, nr. 14/2010 şi nr. 15/2010 întocmite de către SC ELBA SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2...
... contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 806.212,70 lei fără TVA adică 233.630,60 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508...

Consiliul Local Timișoara

276/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

26.07.2011

... concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 4/2011, nr. 5/2011, nr. 6/2011, nr...
... public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.206.666,90 lei...

Consiliul Local Timișoara

275/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord

26.07.2011

... de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 1/2011, nr. 2/2011, nr. 3/2011, nr. 4/2011, nr. 5/2011, nr. 6/2011 şi nr. 7/2011 întocmite de către SC ELBA...
... public pe partea de nord a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.196.061,90 lei...

Consiliul Local Timișoara

146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

19.04.2011

... Finanţelor Publice nr. 2548/2009; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan...
... în HCL nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" nu au fost detaliate toate cheltuielile ce revin municipiului Timişoara în...

Consiliul Local Timișoara

428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara

20.12.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara 20.12.2011 Hotararea Consiliului Local 428...
.../20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011-28069/15.12.2011 al...

Consiliul Local Timișoara

392/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare...
... finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare...

Consiliul Local Timișoara

425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico- economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi...
... transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a...

Consiliul Local Timișoara

377/29.11.2011 privind aprobarea Chartei de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi

29.11.2011

... de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...
..., actorii regionali, naționali sau europeni atunci când intervenția acestora poate fi determinantă pentru fezabilitatea obiectivelor căutate; 4. să lucreze în colaborare cu alte orașe europene angajate în procese similare cu obiectivul de a face schimb...

Consiliul Local Timișoara

416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de...
... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 27395/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...