keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă...
... Polonă” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Polonă” , conform contractului de proiectare nr. 129 din data de 07.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici...

Consiliul Local Timișoara

260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua"

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua" 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua...
..., prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În proiectul tehnic al Studiului de Fezabilitate menţionat la alin.1 vor fi prevăzute canalele tehnice pentru cablurile aeriene şi subtraversări. Art. 2:Finanţarea obiectivului de...

Consiliul Local Timișoara

395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu"

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu" 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Musicescu", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 28/13.02.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar Quinet"

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar Quinet" 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Edgar Quinet", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 242-23.12.2008 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico...

Consiliul Local Timișoara

396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă"

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă" 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă" Consiliul Local al...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Pod Uzinz de Apă", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 40 / 13.05.2009 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care...

Consiliul Local Timișoara

262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu"

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu" 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str...
... Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada prof. Mircea Neamţu", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009 , cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi"

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi" 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele...
...; În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi", potrivit proiectului nr. P02/2009...

Consiliul Local Timișoara

223/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Ciarda Rosie "

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Ciarda Rosie " 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 223/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Ciarda Rosie ", potrivit...

Consiliul Local Timișoara

139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I"

24.03.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I" 24.03.2009 Hotararea Consiliului Local 139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I...

Consiliul Local Timișoara

354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 354/29.09.2009 privind...
... reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 22327/22.09.2009 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

221/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa-canal Ghiroda str. Radu Tudoran"

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 221/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa-canal Ghiroda str. Radu Tudoran" 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 221/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa-canal Ghiroda str. Radu...

Consiliul Local Timișoara

219/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Urseni"

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 219/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Urseni" 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 219/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda...

Consiliul Local Timișoara

220/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului"

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului" 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 220/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele...

Consiliul Local Timișoara

306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara"

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara" 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de...
... - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu" din Timişoara întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 469/15.12.2009...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10565/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 472...
.../15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10564/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

475/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 475/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 475/15.12.2009...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10568/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 307/28.07.2009...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2009-16435/20.07.2009- al...

Consiliul Local Timișoara

474/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 474/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 474...
.../15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10566/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

476/15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 476/15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 476...
.../15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10569/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 473...
.../15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10567...

Consiliul Local Timișoara

468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local...
... 468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea...
... Consiliului Local 471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara...
..." 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara" Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

192/28.04.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Infrastructură Comunală, Faza II" în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 192/28.04.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Infrastructură Comunală, Faza II" în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele...
... Istorice ale Timişoarei 28.04.2009 Hotararea Consiliului Local 192/28.04.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Infrastructură Comunală, Faza II" în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara. Reabilitarea Monumentelor Istorice din...