keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de...
... Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Bihor" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Bihor" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
....1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Bihor" din municipiul Timişoara conform proiectului numărul DP 1022/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arcidava...

Consiliul Local Timișoara

102/27.03.2007 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare locuri de parcare pe Blv. Dragalina"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 102/27.03.2007 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare locuri de parcare pe Blv. Dragalina" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 102/27.03.2007 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
..., republicată; În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare locuri de parcare pe blv. Dragalina", conform...

Consiliul Local Timișoara

485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. DP 1026/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara cu...

Consiliul Local Timișoara

487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Executie fântâni publice forate", potrivit proiectului P05/01/2007 întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei"

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei" 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Viabilizare canal - B-dul Industriilor-Calea Moşniţei", potrivit proiectului P02/2005...

Consiliul Local Timișoara

100/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 100/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 100/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega", potrivit proiectului P 24/2006 întocmit de S.C. DELTA...

Consiliul Local Timișoara

29/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu"

30.01.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 29/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu" 30.01.2007 Hotararea Consiliului Local 29/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de...
... alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr.286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolia -Apateu" conform proiectului nr.13...

Consiliul Local Timișoara

283/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade" în municipiul Timişoara

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 283/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade" în municipiul Timişoara 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 283/31.07.2007 privind aprobarea Studiului...
... administraţia publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade...

Consiliul Local Timișoara

96/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canal - zona Colonia Radio - Plopi"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 96/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canal - zona Colonia Radio - Plopi" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 96/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea canal - zona Colonia Radio - Plopi", potrivit proiectului P 03/01/2007 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte...

Consiliul Local Timișoara

97/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- str. Cetatea Albă(Vistula)"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 97/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- str. Cetatea Albă(Vistula)" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate ,,Extindere reţea apă - str. Cetatea Albă(Vistula)", potrivit proiectului P 02/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

279/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 279/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne" 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 279/31.07.2007 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2007-15798 /10.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

99/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 99/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 99/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie", potrivit proiectului P 01/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

486/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 486/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 486/18.12.2007 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27320 / 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing...

Consiliul Local Timișoara

175/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuncz - etapa a II-a"

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuncz - etapa a II-a" 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 175/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
...; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repblicată. HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuncz-etapa II-a", potrivit proiectului P14/2006 întocmit de SC DELTA...

Consiliul Local Timișoara

176/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde"

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 176/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde" 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 176/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde...

Consiliul Local Timișoara

101/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 101/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 101/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V", potrivit proiectului P 22/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi...

Consiliul Local Timișoara

281/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 281/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 281/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
...; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a", potrivit proiectului P25/2006 întocmit de...

Consiliul Local Timișoara

51/27.02.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)"

27.02.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 51/27.02.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)" 27.02.2007 Hotararea Consiliului Local 51/27.02.2007...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RE 2007 -279/15.02.2007 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

177/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a"

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 177/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a" 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 177/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a", potrivit...

Consiliul Local Timișoara

98/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)"

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 98/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)" 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 98/27.03.2007 privind aprobarea...
... Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2007- 003873 /16.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul...

Consiliul Local Timișoara

178/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a"

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 178/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a" 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 178/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a", potrivit...

Consiliul Local Timișoara

430/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 430/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara 27.11.2007 Hotararea Consiliului Local 430/27.11.2007 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25054 / 09.11.2007 - al Primarului Municipiului...