keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA"

29.11.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA" 29.11.2005 Hotararea Consiliului Local 437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA...
... 9.733,3 RON, 2.529 euro 2. Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 364.643,7 RON, 94.727 euro - Studii de teren 18.583 RON, 4.828 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 350 RON, 91 euro - Studiu de Fezabilitate 102.994,4 RON, 26.756 euro...

Consiliul Local Timișoara

21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR

25.01.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR 25.01.2005 Hotararea Consiliului Local 21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR...
....1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Consolidare podul Eroilor", conform proiectului nr. 443 A/2004 întocmit de SC AGHI PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA"

25.01.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA" 25.01.2005 Hotararea Consiliului Local 22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apă, Timişoara", conform proiectului nr. 444/2003 întocmit de SC DRUM PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

198/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,"Sistem major canal - cartier Plopi"

26.04.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 198/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,"Sistem major canal - cartier Plopi" 26.04.2005 Hotararea Consiliului Local 198/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,"Sistem major...
... administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate ,"Sistem major canal - cartier Plopi" potrivit proiectului P06/2004 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face...

Consiliul Local Timișoara

436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca"

29.11.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca" 29.11.2005 Hotararea Consiliului Local 436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare...
... privind administratia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca", conform proiectului întocmit de SC APECC SRL , cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

200/26.04.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Alimentare cu apă. Fântâni publice forate"

26.04.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 200/26.04.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Alimentare cu apă. Fântâni publice forate" 26.04.2005 Hotararea Consiliului Local 200/26.04.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Alimentare...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Alimentare cu apă. Fântâni publice forate", potrivit proiectului P06/06/2004, întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care...

Consiliul Local Timișoara

326/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale"

26.07.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 326/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale" 26.07.2005 Hotararea Consiliului Local 326/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de...
..., modificată; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale", potrivit proiectului P06/11/2004...

Consiliul Local Timișoara

487/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Gospodarilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 487/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Gospodarilor" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 487/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Gospodarilor" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005- 20978/06.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe...

Consiliul Local Timișoara

201/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ghiroda, etapa II"

26.04.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 201/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ghiroda, etapa II" 26.04.2005 Hotararea Consiliului Local 201/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ghiroda, etapa II", potrivit proiectului P01/04/2004 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER " S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

323/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara"

26.07.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 323/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara" 26.07.2005 Hotararea Consiliului Local 323/26.07.2005 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005 - 12387/08.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

489/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Muzicescu-zona Urseni"

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Muzicescu-zona Urseni" 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 489/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de...
... din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Muzicescu - zona Urseni", potrivit proiectului P07/04/2004 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL...

Consiliul Local Timișoara

199/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - zona de locuinţe - strada Polonă"

26.04.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 199/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - zona de locuinţe - strada Polonă" 26.04.2005 Hotararea Consiliului Local 199/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate, "Sistem major canal - zona de locuinţe - strada Polonă", potrivit proiectului P12/2004 întocmit de S.C. "DELTA PROJECT" S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

484/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Steaua(parţial)" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 484/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Steaua(parţial)" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 484/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Steaua(parţial)" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-20977/06.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

481/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Corneliu Baba" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 481/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Corneliu Baba" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 481/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Corneliu Baba" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005- 21273/08.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnului...

Consiliul Local Timișoara

478/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Fragilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 478/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Fragilor" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 478/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Fragilor" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-21275/08.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

479/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Blaşcovici" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 479/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Blaşcovici" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 479/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Blaşcovici" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-21289/09.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

485/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Lămâiţei" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 485/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Lămâiţei" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 485/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Lămâiţei" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-20980/06.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

477/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Călimăneşti (zona Tazlău)" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 477/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Călimăneşti (zona Tazlău)" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 477/20.12.2005 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Călimăneşti (zona Tazlău)" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-20973/03.12.2005 al Direcţiei Edilitare a...

Consiliul Local Timișoara

483/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 483/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 483/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-21288/09.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

486/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Intrarea Ardealului" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 486/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Intrarea Ardealului" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 486/20.12.2005 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Intrarea Ardealului" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-20976/06.12.2005 al Direcţiei Edilitare a...

Consiliul Local Timișoara

488/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 488/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 488/20.12.2005 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-20979/06.12.2005 al Direcţiei Edilitare a...

Consiliul Local Timișoara

482/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Lidia-Mureş" - municipiul Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 482/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Lidia-Mureş" - municipiul Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 482/20.12.2005 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Lidia-Mureş" - municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2005-21275/08.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

83/24.02.2005 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Anexe Complex sportiv-Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara" conform Proiectului nr.W0305 întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara

24.02.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/24.02.2005 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Anexe Complex sportiv-Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara" conform Proiectului nr.W0305 întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara 24.02.2005...
... Hotararea Consiliului Local 83/24.02.2005 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Anexe Complex sportiv-Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara" conform Proiectului nr.W0305 întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia"

11.10.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii...
... Timişoara - Bastionul Theresia" 11.10.2005 Hotararea Consiliului Local 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi...

Consiliul Local Timișoara

476/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extinderea reţelei date/voce şi implementarea proiectului de infrastructură software reţea la sediul Primăriei Municipiului Timişoara

20.12.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 476/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extinderea reţelei date/voce şi implementarea proiectului de infrastructură software reţea la sediul Primăriei...
... Municipiului Timişoara 20.12.2005 Hotararea Consiliului Local 476/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extinderea reţelei date/voce şi implementarea proiectului de infrastructură software...