keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

73/27.03.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA"

27.03.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/27.03.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA" 27.03.2001 Hotararea Consiliului Local 73/27.03.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC...
... ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2001- 3985/14.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

74/27.03.2001 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA UZINEI TIMIŞOARA"

27.03.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 74/27.03.2001 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA UZINEI TIMIŞOARA" 27.03.2001 Hotararea Consiliului Local 74/27.03.2001 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... "AMENAJARE PARC ZONA UZINEI TIMIŞOARA" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2001- 3984/14.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de...
... Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Consolidare Strada Dorobanţilor", conform Contractului nr.347/2001 întocmit de S.C. Apecc S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie...

Consiliul Local Timișoara

355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de...
... Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache" , conform Contractului nr.348/2001 întocmit de S.C. Apecc S.R.L. ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie...

Consiliul Local Timișoara

335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie"

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie" 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Iluminat public str. Gh. Doja - 1 Decembrie " şi includerea fondurilor necesare realizării acestui obiectiv în lista de investiţii pe anul...

Consiliul Local Timișoara

353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Amenajare intersecţie Piaţa Mărăşti"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Amenajare intersecţie Piaţa Mărăşti" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului...
... Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Amenajare Intersecţie Piaţa Mărăşti" , conform Proiectului nr.453/2001 întocmit de S.C. Drum Proiect S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea...

Consiliul Local Timișoara

356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de...
... fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19814/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

296/01.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara

01.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 296/01.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara 01.11.2001 Hotararea Consiliului Local 296/01.11.2001 privind...
... aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14149/04.09.2001 al Direcţiei Patrimoniu din...

Consiliul Local Timișoara

156/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în municipiul Timişoara

12.06.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în municipiul Timişoara 12.06.2001 Hotararea Consiliului Local 156/12.06.2001 privind aprobarea...
... Studiului de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 6211/20.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

336/27.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 336/27.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 336/27.11.2001 privind aprobarea...
... Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18506/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

293/01.11.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate"

01.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 293/01.11.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate" 01.11.2001 Hotararea Consiliului Local 293...
.../01.11.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-15625/02.10.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

324/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 324/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 324/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17888/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

325/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara"

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 325/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara" 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 325/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17886/08.11.2001 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

326/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 326/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 326...
.../27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17884/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

327/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 327/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 327/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17882/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

328/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 328/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 328/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17887/08.11.2001 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

329/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara"

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 329/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara" 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 329/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17881/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

330/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 330/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 330/27.11.2001 privind...
... aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17885/08.11.2001 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

331/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 331/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 331/27.11.2001 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - Domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

332/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 332/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 332/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

333/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 333/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 333/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

245/18.09.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Reabilitare reţea apă potabilă strada Gh. Doja - Municipiul Timişoara"

18.09.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 245/18.09.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Reabilitare reţea apă potabilă strada Gh. Doja - Municipiul Timişoara" 18.09.2001 Hotararea Consiliului Local...
... 245/18.09.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Reabilitare reţea apă potabilă strada Gh. Doja - Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001...

Consiliul Local Timișoara

334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii "

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii " 27.11.2001 Hotararea...
... Consiliului Local 334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

294/01.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi execuţia lucrărilor de contorizare la unităţile de învăţământ aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara

01.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 294/01.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi execuţia lucrărilor de contorizare la unităţile de învăţământ aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara 01.11.2001 Hotararea Consiliului...
... Local 294/01.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi execuţia lucrărilor de contorizare la unităţile de învăţământ aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

155/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere canal Zona Lidia- Str. Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiul Timişoara

12.06.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 155/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere canal Zona Lidia- Str. Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiul Timişoara 12.06.2001 Hotararea...
... Consiliului Local 155/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere canal Zona Lidia- Str. Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...