keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara"

14.09.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara" 14.09.1999 Hotararea Consiliului Local 226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de...
... temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara" conţinând caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

278/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T."

02.11.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T." 02.11.1999 Hotararea Consiliului Local 278...
.../02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-14598...

Consiliul Local Timișoara

276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara"

02.11.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara" 02.11.1999...
... Hotararea Consiliului Local 276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"

29.06.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae" 29.06.1999...
... Hotararea Consiliului Local 177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae" Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara"

14.09.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara...
..." 14.09.1999 Hotararea Consiliului Local 227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi individualizarea contorizării a blocurilor de locuinţe din strada Hărniciei, Intrarea Mierlei, Intrarea Castanilor, Intrarea Iederei"

02.11.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi individualizarea contorizării a blocurilor de locuinţe din strada...
... Hărniciei, Intrarea Mierlei, Intrarea Castanilor, Intrarea Iederei" 02.11.1999 Hotararea Consiliului Local 277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi...

Consiliul Local Timișoara

280/23.11.1999 privind aprobarea modificării Devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare intersecţie Calea Aradului - Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"

23.11.1999

... aprobarea Studiului de fezabilitate Amenajare semigiraţie Calea Aradului, Calea Torontalului şi Circumvalaţiunii; În conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată; În baza prevederilor art.20 lit. (e), (g) şi (m...
.... SC099-9642/07.07.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...