keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

47/27.03.1997 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE SPLAIUL NICOLAE TITULESCU"

27.03.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 47/27.03.1997 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE SPLAIUL NICOLAE TITULESCU" 27.03.1997 Hotararea Consiliului Local 47/27.03.1997 privind aprobarea studiului de...
... art. 28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata; HOTARASTE Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "AMENAJARESPLAIULNICOLAETITULESCU" cu caracteristicile principale si...

Consiliul Local Timișoara

48/27.03.1997 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "AMENAJARE CALEA BOGDANESTILOR INTRE BDUL CETATII SI LINIILE C.F.R

27.03.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 48/27.03.1997 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "AMENAJARE CALEA BOGDANESTILOR INTRE BDUL CETATII SI LINIILE C.F.R 27.03.1997 Hotararea Consiliului Local 48/27.03.1997 privind aprobarea...
... studiului de fezabilitate pentru obiectivul "AMENAJARE CALEA BOGDANESTILOR INTRE BDUL CETATII SI LINIILE C.F.R Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand...

Consiliul Local Timișoara

49/27.03.1997 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii"Amenajare Centru Semnalizari Rutiere str.Odobescu nr.18 "

27.03.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 49/27.03.1997 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii"Amenajare Centru Semnalizari Rutiere str.Odobescu nr.18 " 27.03.1997 Hotararea Consiliului Local 49/27.03.1997 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii"Amenajare Centru Semnalizari Rutiere str.Odobescu nr.18 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0972116/24.02.1997al Directiei Tehnice din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

46/27.03.1997 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajare strada Lidia intre strada Brancoveanu si Bdul Sudului"

27.03.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 46/27.03.1997 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajare strada Lidia intre strada Brancoveanu si Bdul Sudului" 27.03.1997 Hotararea Consiliului Local 46...
.../27.03.1997 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajare strada Lidia intre strada Brancoveanu si Bdul Sudului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0972114/24.02.1997al...

Consiliul Local Timișoara

208/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de canal pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa

18.11.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 208/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de canal pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa 18.11.1997...
... Hotararea Consiliului Local 208/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de canal pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

209/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de apa pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa

18.11.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 209/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de apa pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa 18.11.1997 Hotararea...
... Consiliului Local 209/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de apa pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

123/03.07.1997 privind promovarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii:"DISPECERAT CENTRAL PENTRU URMARIREA SI COORDONAREA ACTIVITATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA"

03.07.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/03.07.1997 privind promovarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii:"DISPECERAT CENTRAL PENTRU URMARIREA SI COORDONAREA ACTIVITATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA...
..." 03.07.1997 Hotararea Consiliului Local 123/03.07.1997 privind promovarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii:"DISPECERAT CENTRAL PENTRU URMARIREA SI COORDONAREA ACTIVITATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL...

Consiliul Local Timișoara

103/27.05.1997 privind promovarea studiilor de fezabilitate pentru Obiectivele de investitii:"Dezvoltarea Uzinei de Apa nr.1 Timisoara cu 500 l/s" si "Extindere front captare din subteran si Uzina de apa Vest nr.5 Timisoara"

27.05.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 103/27.05.1997 privind promovarea studiilor de fezabilitate pentru Obiectivele de investitii:"Dezvoltarea Uzinei de Apa nr.1 Timisoara cu 500 l/s" si "Extindere front captare din subteran si Uzina de apa Vest nr.5...
... Timisoara" 27.05.1997 Hotararea Consiliului Local 103/27.05.1997 privind promovarea studiilor de fezabilitate pentru Obiectivele de investitii:"Dezvoltarea Uzinei de Apa nr.1 Timisoara cu 500 l/s" si "Extindere front captare din subteran si Uzina de...