Consiliul Local Timișoara

41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada...
... Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman", întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 26/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii...

Consiliul Local Timișoara

438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 438/21.11.2017 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a...

Consiliul Local Timișoara

124/11.03.2008 privind aprobarea modificării art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie şi climatizare la sala de concerte, foaier şi spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara, Bv. C. D. Loga nr. 2

11.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 124/11.03.2008 privind aprobarea modificării art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare...
... Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie şi climatizare la sala de concerte, foaier şi spatii anexe" la Filarmonica...

Consiliul Local Timișoara

96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 96...
.../23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind...

Consiliul Local Timișoara

363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara

28.09.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara 28.09.2010 Hotararea Consiliului...
... Local 363/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"-Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

102/26.02.2013 privind modificarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"- Municipiul Timişoara

26.02.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 102/26.02.2013 privind modificarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş...
..."- Municipiul Timişoara 26.02.2013 Hotararea Consiliului Local 102/26.02.2013 privind modificarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul...

Consiliul Local Timișoara

431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 27.11.2007 Hotararea Consiliului Local...
... 431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

236/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie"Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45A

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 236/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie"Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45A 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 236/22.04.2008...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie"Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45A Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008-6517/27.03.2008 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

278/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "MANSARDARE" la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr. 53, Timişoara

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "MANSARDARE" la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr. 53, Timişoara 31.07.2007 Hotararea...
... Consiliului Local 278/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "MANSARDARE" la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr. 53, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă" Consiliul Local al...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

60/01.03.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 privind "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara" , încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA

01.03.2011

... să realizeze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru ,,Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”, la preţul convenit respectiv 2.164.547,09 RON, fără TVA. Prin Actul Adiţional nr...
.... 9/22.04.2009 la contractul de proiectare nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA, s-a decis ca studiile de fezabilitate să se realizeze pentru fiecare traseu în parte, respectiv pentru: str. Ştefan...

Consiliul Local Timișoara

24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor"

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor" 26.01.2010 Hotararea Consiliului Local 24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Brazilor", întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 157/23.09.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

119/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj - Aleea Sportivilor" nr. DP-701/A2a-2004, din volumul 1 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 119/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj - Aleea Sportivilor" nr. DP-701/A2a-2004, din volumul 1 - "Extindere la...
... 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 119/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de...

Consiliul Local Timișoara

120/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Intersecţie Inel II - Bd. Antenei" nr. DP-701/D1-2004, din volumul 2 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Bd. Antenei - Str. Popa Şapcă" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 120/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Intersecţie Inel II - Bd. Antenei" nr. DP-701/D1-2004, din volumul 2 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Bd. Antenei - Str. Popa Şapcă...
..." din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 120/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Intersecţie Inel II - Bd. Antenei" nr. DP-701/D1...

Consiliul Local Timișoara

121/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Amenajare intersecţii traseu V. Babeş - Eroilor" nr. DP-701/A1a-2004, din volumul 1 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Amenajare intersecţii traseu V. Babeş - Eroilor" nr. DP-701/A1a-2004, din volumul 1 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor...
... Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 121/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Amenajare intersecţii traseu V...

Consiliul Local Timișoara

162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005

18.04.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara...
...", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005 18.04.2006 Hotararea Consiliului Local 162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de...

Consiliul Local Timișoara

436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 436/21.11.2017...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 437/21.11.2017 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a...

Consiliul Local Timișoara

467/15.12.2009 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitare "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

15.12.2009

... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere Calea Torontalului", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform...
... Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului” Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”. În...

Consiliul Local Timișoara

39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului...
... IOAN COJOCARI Atasament: Referat.pdf România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2011 – 501/10.01.2011 REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

77/03.08.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare legătură între strada Torac şi Calea Stan Vidrighin"

03.08.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/03.08.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare legătură între strada Torac şi Calea Stan Vidrighin" 03.08.2012 Hotararea Consiliului Local 77/03.08.2012 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion Neculce"

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion Neculce" 26.01.2010 Hotararea Consiliului Local 25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion...
...: Se aprobă Studiul de Fezabilitate nr.145-P68/2009 pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Ion Neculce", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 145 / 15.09.2009 cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

271/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Botanice din Timişoara"- faza I, actualizat

29.06.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 271/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Botanice din Timişoara"- faza I, actualizat 29.06.2010 Hotararea Consiliului Local 271/29.06.2010 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Botanice din Timişoara"- faza I, actualizat Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2010 - 12981/01.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr...

Consiliul Local Timișoara

363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Timişoara

15.09.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada...
... 2014-2020" - localitatea Timişoara 15.09.2017 Hotararea Consiliului Local 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată...

Consiliul Local Timișoara

491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din...
... Timisoara, Calea Sagului nr. 16 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare...