keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" 20.12.2018 Hotararea Consiliului Local 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului...
... privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire Pod peste Bega -str. Jiul...

Consiliul Local Timișoara

717/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2

20.12.2018

... proiectare 0,00 0,00 0,00 [3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 10 636,00 2 020,84| 12656,84 |de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea...
... clădirilor 3.5 Proiectare 294 636,00 55 980,84 350 616,84, 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0.00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 10 636,00! 2 020,84 12 656,84 |de intervenții...

Consiliul Local Timișoara

707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului...
... Timişoara" 20.12.2018 Hotararea Consiliului Local 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a...

Consiliul Local Timișoara

700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"

20.12.2018

... performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 3.5 Proiectare 48,662.10 9,245.80 57,907.90 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a...
... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr SC2018-31029/20.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

699/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"

20.12.2018

..., Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinv(Qyahoo.com FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate PROIECT NR: A626/2018 DATA ELABORARII PROIECTULUI : septembrie 2018 CONTRACT: 69 din 07.06.2018 l A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării...
... 3.4 energetic al cladirii 3,000.35 570.07 3,570.42 3.5 Proiectare 88,011.13 16,722.12 104,733.25 3.5.1. Tema de proiectare - - 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate _ E Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii...

Consiliul Local Timișoara

698/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea"

20.12.2018

... Timişoara SC ALPIN CONSTRUCT SRL FAZA DE PROIECTARE PROIECT NR. DATA ELABORĂRII PROIECTULUI CONTRACT NR. Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinvEyahoo.com Studiu de fezabilitate A625/2018...
.... Studiu de prefezabilitate = = Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii si deviz general 30,005.30 5,701.01 35,706.31 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor...

Consiliul Local Timișoara

695/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare"

20.12.2018

... Adresa: Str. Simion Bărnuţiu nr. 21, Timişoara, județ Timiş. FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate PROIECT NR. 537/2018 _- DATA ELABORĂRII PROIECTULUI Decembrie 2018 CONTRACT NR: 124/12.10.2018 L Siftaţia existentă și necesitatea reslizării...
... din România. II. Descrierea investiţiei In cadrul studiului de fezabilitate au fost prezentate două soluţii tehnice pentru asigurarea cu energie electrică şi încălzire/răcire pentru realizarea investiţiei, Astfel scenariul recomandat este prezentat...

Consiliul Local Timișoara

693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional"

20.12.2018

... adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. 2 Documentaţia studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente...
... Bogdăneştilor, C.F. nr. 446961 BENEFICIAR: Municipiul Timişoara PROIECTANT GENERAL SC PRODAO-ING SRL Adresa: Str. Simion Bărnuţiu nr. 21, Timişoara, județ Timiş. FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate PROIECT NR. 538/2018 DATA ELABORĂRII PROIECTULUI...

Consiliul Local Timișoara

690/20.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 42/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu nr. 11-13"

20.12.2018

.... Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.707,03 514,34 3.221,37 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 1.353,52 257,17 1.610,69 3.5.5...
.... Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.707,03 514,33 3.221,36 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

680/12.12.2018 privind aprobarea Planului local de masuri al Municipiul Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019

12.12.2018

... certificatul de urbanism, normativele de proiectare și propunerile proiectantului, și se definitivează numai după aprobarea prin HCL a studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare.  -un părculet cu suprafaţa de 995 mp;  -spaţii şi locuri urbane...
... certificatul de urbanism, normativele de proiectare și propunerile proiectantului, și se definitivează numai după aprobarea prin HCL a studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare.  spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere prin...

Consiliul Local Timișoara

677/12.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/23.02.2018 cu modificarile si completarile aduse prin Hotararea Consiliului Local nr. 218/24.04.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31"

12.12.2018

... 15.000,00 2.850,00 17.850,00 3.4.2. Certificarea finala 3.198,00 607,62 3.805,62 3.5 Proiectare 51.292,80 9.745,63 61.038,43 3.5.1. Tema de proiectare - - - 3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare...
... - - - 3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 19.797,00 3.761,43 23.558,43 3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara"

12.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara" 12.12.2018 Hotararea...
... Consiliului Local 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

654/12.12.2018 privind completarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr.202/24.04.2018 cu denumirea Hotararii Consiliului Local nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11, sc A+B", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 0,00 0,00 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/1 / 2017 REABILITARE TERMICĂ IMOBIL ÎN STR. MĂSLINULUI NR. 11, SC. A+B Proiect nr. 161/1 / 2017 – faza D.A.L.I. 8 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor...
... 3.570,00 3.5. Proiectare 11.763,16 2.235,00 13.998,16 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.518,95...

Consiliul Local Timișoara

653/12.12.2018 privind corelarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr. 75/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Cernauti, nr. 10, 12, 14", cu titlul Proiectului nr. 161/2/ 2017 "Reabilitare termica 3 blocuri S+P+4E" in etapa precontractuala

12.12.2018

.... Proiectare 12.620,86 2.397,96 15.018,83 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.650,90 313,67...
... 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.650,90 313,67 1.964,57 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...

Consiliul Local Timișoara

651/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Rasaritului nr. 5", in etapa precontractuala

12.12.2018

... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 821,05 156,00 977,05 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/7 / 2017 REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR...
... 1.373,10 8.599,94 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 821,05 156,00 977,05 3.5.4. Documentațiile...

Consiliul Local Timișoara

650/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Arges nr. 4", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.040,98 197,79 1.238,77 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...
... proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.040,98 197,79 1.238,77 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea...

Consiliul Local Timișoara

649/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr.5, sc. A+B", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0,00 0,00 0,00 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...
..., inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD 2018 - 525/13.11.2018; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...

Consiliul Local Timișoara

648/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr. 1, sc. A", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 1.380,34 8.645,31 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 826,92 157,11 984,03 3.5.4. Documentațiile...
.... Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 826,92 157,11 984,03 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara

28.11.2018

... valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.  Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face...
... - Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş, ce are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de...

Consiliul Local Timișoara

640/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara

28.11.2018

... şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. 8 Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de...
...-014876, UR2018-017801/30.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, imozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al...
... Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009 28.11.2018 Hotararea Consiliului Local 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat...

Consiliul Local Timișoara

630/28.11.2018 privind vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15

28.11.2018

... pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiinţifică necesară pentru a fi...
... ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activității record din Timişoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacţii majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel naţional, cu...

Consiliul Local Timișoara

605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 605/16.11.2018 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 025126/26.10.2018 privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului...
..." 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului...

Consiliul Local Timișoara

578/16.11.2018 privind aprobarea scoaterii din evidenţa contabilă a investiţiilor în curs nerealizate, conform reglementărilor în vigoare, promovate de către Serviciul Drumuri, Poduri şi Parcaje, Canalizare, Alimentare cu apă

16.11.2018

... investiţii Fântână ornamentală Canal Bega în municipiul Timişoara, respectiv întocmire Studiu de fezabilitate şi întocmire documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Avizul emis de Autoritatea...
... Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 25391/30.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...