keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

... investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor...
.... Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul de termoficare...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

... studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

20.12.2017

... din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13 din data 23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh...
... aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii...

Consiliul Local Timișoara

498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42

20.12.2017

... amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize...

Consiliul Local Timișoara

497/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47

20.12.2017

....(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele...

Consiliul Local Timișoara

496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63"

20.12.2017

... terminarea execuţiei lucrărilor 8000 = 8500 3.5. | Proiectare 17.012,10 3.232,30 20.244,40 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de...
... de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general SOS En 3.856,14 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea...

Consiliul Local Timișoara

495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6"

20.12.2017

... 1.500,00 285,00 1.785,00 lucrărilor 3.5. | Proiectare 6.617,02 1.257,23 1.874,25 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții...
... - 27398/07.12.2017 al Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 27398/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11"

20.12.2017

... 13.291,08 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare 1.988,35 377.79 2.366,14 a lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4. Documentaţiile tehnice...
.... SC2017 - 27402/07.12.2017 al Serviciului Juridic; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

493/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Sirius nr. 32"

20.12.2017

... 1.340,40 8.395,11 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.7067 ii Ep 3.5.4. Documentațiile tehnice...
... 1.785,00 lucrărilor 3.5. | Proiectare 1.054,71 1.340,40 8.395,11 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3. 5, 3. Studiu de fezabilitate / documentație de 1.106,72 210,28 1.317,00 avizare a lucrărilor...

Consiliul Local Timișoara

492/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Aleea Azurului nr. 9"

20.12.2017

... | energetica la terminarea evcuți ucrărior | 150000| 28500| 178500 35. | Proiectare 1.054,71 1.340,40 8.395,11 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare...
... - 27399/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Pădurarilor nr. 5"

20.12.2017

... 1.558,05 1.436,03 8.994,08 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general CZE 7 141538 3.5.4. Documentațiile...
... - 27403/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1"

20.12.2017

... 9.358,68 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general zana a 14 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în...
... - 27401/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

484/20.12.2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 484/20.12.2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital...
... privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de...

Consiliul Local Timișoara

454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara

21.11.2017

... dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş...
... nivel naţional, regional, judeţean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş. ART. 31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curţi şi alte spaţii verzi...

Consiliul Local Timișoara

438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 438/21.11.2017 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a...

Consiliul Local Timișoara

437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 437/21.11.2017 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a...

Consiliul Local Timișoara

436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg" 21.11.2017 Hotararea Consiliului Local 436/21.11.2017...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

435/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr.2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31"

21.11.2017

.... Proiectare 14.368,17 2.729,95 17.098,12 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.919,72 364,75...
... D.A.L.I. lucrărilor 3.5. Proiectare 14.368,17 2.729,95 17.098,12 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz...

Consiliul Local Timișoara

434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Ştiinţei nr.3 - 5"

21.11.2017

... 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 980,28 186,25 1.166,54 3.5.4. Documentațiile tehnice...
... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 980,28 186,25 1.166,54 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 490,14...

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

... privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt...

Consiliul Local Timișoara

415/31.10.2017 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Amenajare strada prof. Mircea Neamtu"

31.10.2017

... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare str. Prof. Mircea Neamtu" şi Hotararea Consiliului Local nr.199...
...”; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 262/30.06.2009 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Amenajare strada Prof. Mircea Neamtu”. Valoarea totala a investitiei a fost estimata, conform devizului general al...

Consiliul Local Timișoara

413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara

31.10.2017

... de urbanism şi amenajare a teritoriului"; Având în vedere prevederile urmatoarelor Hotărâri: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între...
... DC149 s- au emis următoarele Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara: HOTĂRÂREA NR. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea „Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între Calea Moşniței şi DC 149”. HOTĂRÂREA NR. 290 din...

Consiliul Local Timișoara

406/31.10.2017 privind aprobarea "Actualizării Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Timişoara 2016"

31.10.2017

... analiza consumului, productia si pierderile pe o perioada viitoare de 20 de ani. Y In studiul de fezabilitate intocmit in anul 2009, in cadrul optiunii stabilite ca fiind optima in strategie si anume alimentare centralizata, s-au analizat 4 optiunii...
... COLVERM S.A, Totodata, in studiul de fezabilitate pe langa cele 4 optiuni in cadrul solutiei de alimentare in sistem centralizat, s-a luat in analiza si optiunea inchiderii sistemului centralizat si realizarea centralelor de cartier/zonale. In cadrul...

Consiliul Local Timișoara

403/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"

31.10.2017

... c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 820,68 0,00 0,00 820,68 2.040,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru...
... 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 120,85 0,00 0,00 120,85 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00 SF+PT +DDE...

Consiliul Local Timișoara

397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

31.10.2017

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 166,35 0,00 2.923,15 0,00 96,00 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 2.040,00...
... continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 E 10,00 HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33...