keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

606/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul"

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 606/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul" 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 606...
.../09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32811/ 05.12.2014...

Consiliul Local Timișoara

605/09.12.2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul"

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 605/09.12.2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul" 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 605/09.12.2014 pentru...
... completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-32809/05.12.2014 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

604/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă"

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 604/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă" 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 604/09.12.2014...
... pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32814/ 05.12.2014 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

590/09.12.2014 privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014

09.12.2014

.... 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane. Art. 2: Se aprobă demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul Timişoara a parcării supraterane pe suprafaţa de teren din Piata Foch...
... catre S.C. Drumuri ata COD FO 53-01, VER. 2 Municipale Timişoara S.A., prin HCLMT nr. 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane. - demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

09.12.2014

...| 1.857,03 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0.00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.519,18 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.519,18 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30.00 500 500 000 500 30.00 (95.02.04 În vățărnânt secungar...

Consiliul Local Timișoara

573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5

27.11.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5 27.11.2014...
... Hotararea Consiliului Local 573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara

11.11.2014

...: PLANIFICAREA TERITORIULUI - LUCRUL CU CETĂŢENII ŞI PĂRŢILE INTERESATE SERVICII DE CONSULTANŢĂ 103 Realizarea unui Studiu de Fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru amenajarea a trei investiţii pilot - "Acoperişuri verzi şi “Pereţi verzi” pentru 3...
... Mayors", acronim CONURBANT, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

31.10.2014

... 0,00 000| _0,00| 1.857,03 Dotari directia Fiscala 337,85 0,00 0,00 000| 0,00 337,85 Dotări Primărie 1.519,18 0,00 0,00 0,00 000| 1.519,18 c. Cheltuieli pentru alaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 9,00 0,00 30,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 65.02.04 Învățământ...

Consiliul Local Timișoara

526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"

23.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu" 23.10.2014 Hotararea Consiliului Local 526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de...
.... 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu...

Consiliul Local Timișoara

512/23.10.2014 privind trecerea unui imobil - constructii si teren din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara

23.10.2014

... conform art. 2 din HCL 34/23.02.2010, terenurile inscrise in CF nr.1 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti din CF nr.1 Timisoara, fac parte din domeniul public al municipiului Timisoara In urma aprobarii studiului de fezabilitate nr.19/2012...
... Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-26434/07.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii...

Consiliul Local Timișoara

495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

10.10.2014

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 666,56 i 0,00 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,10 0,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PNT...
... Dotari gradinita PP 38 30,00 0,00 0,00 000| 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 DALI...

Consiliul Local Timișoara

488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

10.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor" 10.10.2014 Hotararea Consiliului Local 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi...
... alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor", întocmit de S.C. ROUTE CONSULT...

Consiliul Local Timișoara

435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz "

12.09.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz " 12.09.2014 Hotararea Consiliului Local...
... 435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

431/12.09.2014 privind aprobarea alocării anuale a sumei necesare pentru plata serviciului de administrare şi management şi a întreţinerii clădirii a "Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", cod SMIS 34472, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007-2013

12.09.2014

... realizării planului de afaceri. Configurarea gamei de servicii oferite locatarilor infrastructurii a fost fundamentată atât pe concluziile unor analize efectuate la nivel local cu ocazia realizării studiului de fezabilitate, cât şi pe concluziile...
... în obţinerea de certificate de calitate, studii de piaţă, studii de fezabilitate, studii de impact. Grupul ţintă principal al UAV-IT Incubator este format atât din IMM-uri inovative care doresc să realizeze un transfer tehnologic, cât şi din persoane...

Consiliul Local Timișoara

415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

12.09.2014

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Capitolul 54.02 Alte servicii...
... 000 0.00 0.00 0.00 1,00 Dotari gradinita PP 38 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.09 0.00...

Consiliul Local Timișoara

413/04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire

04.08.2014

... – Concedentul are următoarele drepturi: a) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public aferent activităţii delegate; c) de a refuza, în condiţii temeinic motivate şi justificate, aprobarea...
... atribuire Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2014-18.294 /14.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

04.08.2014

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,09 0,00 0,08 0,00 0,00 850,00 ua i Sistern infogeografic de administrare a PMT 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00...
... 0,00 0,00 — c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0,00 0.00 0,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00...

Consiliul Local Timișoara

404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara

01.08.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara 01.08.2014 Hotararea Consiliului Local 404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de...
... aprobă Studiului de Fezabilitate pentru "Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara, valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., cu principalii...

Consiliul Local Timișoara

364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"

18.07.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf" 18.07.2014 Hotararea Consiliului Local 364/18.07.2014 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 18161/14.07.2014 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

333/26.06.2014 privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010 pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara"

26.06.2014

... Studiului de Fezabilitate până în prezent, indicatorii la începutul perioadei de implementare s-au diminuat. Totodată, indicatorii tehnico economici s-au modificat şi ca urmare după finalizarea proiectului tehnic, este necesară aprobarea...
... Urgenţă Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-016520/26.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

320/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord

26.06.2014

... conform contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public parcare str...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

319/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud

26.06.2014

... 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 11/2013 şi nr. 1/2014 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte...
... Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public prin...

Consiliul Local Timișoara

281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

20.05.2014

...| 0,00 331,35 Dotări Primărie 1.480,50 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.480,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,09...
... 0,00 31,00 b. Dotări independente 1,06 0,00 0,00 9,90 0,00 1,00 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor. de fezabilitate, a.l...

Consiliul Local Timișoara

237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,

20.05.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii...
..., nr. 24A, 20.05.2014 Hotararea Consiliului Local 237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str...