keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

...| _a00) 000| 2.047,20 orar! 30784) 000| 000| _o00| 000| s07.84 1739.36) __000) 0.00) 000| 0.00) 1.739,36 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 65.02.04 Învățământ secundar [154292 0,00 301,39] 0,00] 1.241,53 BE mn | — aa — aul — ta za — sta n E...

Consiliul Local Timișoara

591/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgente Timisoara, Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr. 5"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 591/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgente Timisoara, Clinicile Noi, str...
.... Gh. Dima nr. 5" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 591/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgente Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă" Consiliul Local al...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul...
... nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul" Consiliul Local al...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii...

Consiliul Local Timișoara

579/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 579/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 579/21.11.2013...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-31088/31.10.2013- al...

Consiliul Local Timișoara

578/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 578/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 578/21.11.2013...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2013-32598/13.11.2013 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

552/31.10.2013 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de nord

31.10.2013

... valoarea lucrării propuse care rezultă din studiul de fezabilitate este de 99.303,00 euro fără TVA. Viceprimar, Dan Diaconu Director Direcţia Tehnică, Şef Serviciu, Culiţă Chiş Ioan Zubaşcu Compartimentul Iluminat Public, Consilier, Dănuţ Pobega Simona...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

551/31.10.2013 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

31.10.2013

.... 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 6/2013, nr. 7/2013, nr.8/2013, nr. 9/2013 şi nr.10/2013 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face...
... public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru...

Consiliul Local Timișoara

536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0.00 672,00 Sistem infogeografic de administrare a PNT 672.00 0.00 0.00 0.00 2,00 672.00...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 33,20 0,06 0,00 0,00 0,00 33,20 SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 65.02.04 Învățământ secundar...

Consiliul Local Timișoara

533/22.10.2013 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Gladiolelor"

22.10.2013

.... Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.42/15.02.2011 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor". Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a...
... TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Gladiolelor” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Gladiolelor”, conform contractului de proiectare nr. 1 din data de...

Consiliul Local Timișoara

526/22.10.2013 privind atribuirea prin contract de concesiune către SC Retim Ecologic Service SA a terenului rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr.top./cad.416497 şi ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu nr.top./cad.409857 şi 433621 pentru realizarea investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă

22.10.2013

... în folosinţă gratuită către SC Retim Ecologic Service SA a unui teren în Timişoara zona CET-SUD (str.Ovidiu Cotruş); Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... Ecologic Service SA şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale" şi...

Consiliul Local Timișoara

503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

... obținerii de informații în timp real. Costuri conform proiect şi grafic de execuție; Echipamente şi software; Achizitie si implementare sistem studiu de fezabilitate; Costuri conform proiect şi grafic de execuţie. Sistem de reglementare a . leirculației pe...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

502/22.10.2013 privind aprobarea Programului de restructurare pentru anii 2013-2014 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA

22.10.2013

... asigurarea si a celei de a doua deschideri a barajului in caz de necesitate. In anul 1993 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru retehnologizarea amenajarii hidro veche C.H.E. Timisoara- Bega. In paralel cu lucrarile in amonte s-au desfasurat si...
... de Protectia Mediului privind ernisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu caldura urbana”. Studiul de Fezabilitate intocmit in acest scop prevede modernizarea intregului sistem pana in 31.12.2012, valoarea totala a...

Consiliul Local Timișoara

491/24.09.2013 privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II)

24.09.2013

... refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009. Art.2: Se aprobă suportarea de la bugetul local al...
..., A2, A3 la Colegiul Național C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 414/2009, sunt de 281.058 euro, sumă care poate să scadă în urma procedurii de achiziție publică a executantului lucrărilor. Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

474/24.09.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului construcţie situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timisoara, nr. top 421817-C1, către Partidul Social Democrat filiala Timiş

24.09.2013

... utilizare a proprietăţilor imobiliare. Există o relaţie directă între analiza pieţei, studiu de fezabilitate şi alegerea cele mai bune utilizări. Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 inf RE Sistem infogeografic de administrare a PMT 672.00 0.00 0,00 0.00 0,00...
... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 65.02.04...

Consiliul Local Timișoara

450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

... 0,00 0,00) 1.563,90 [Dotari directia Fiscala 307,84 0,00 0.00 0,00 000| 307,84 [Dotări Primărie 1.256,06 0,00 0,00 0,00 000| 1.256,06 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor...
... 0,00 309,18 Dotari 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor...

Consiliul Local Timișoara

417/30.07.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara

30.07.2013

... de învăţământ preuniversitar, fiind inclus şi Liceul de Arte Plastice Timişoara. Pentru construirea campusului şcolar în incinta Şcolii generale nr.9 a fost efectuat studiul de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Amenajare campus...

Consiliul Local Timișoara

379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 inf f i e Sistem infogeografic de administrare a PMT 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publica engrale 98,00...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50,00 0,00 0,00 8,00 9,00 50,00 SF+PT texpertiza +DALI- dinita PP 14 pe grena 50,00 0,00 2.00 0.00 0,00 50,00 65:02.04 Învățământ secundar, E 0,00 9...

Consiliul Local Timișoara

358/18.06.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara"

18.06.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 358/18.06.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de...
... supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara" 18.06.2013 Hotararea Consiliului Local 358/18.06.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord...

Consiliul Local Timișoara

347/18.06.2013 privind acordul pentru participarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea şi implementarea obiectivului de investiţii "Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timisoara-Remetea Mare, judeţul Timiş"

18.06.2013

... Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 73/28.05.2013; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 65/23.02.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centru Intermodal...
... circulaţie, costurile reduse cu forţa de muncă etc). Astfel, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 65 din 23.02.2010, Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru Intermodal Regional de...

Consiliul Local Timișoara

321/30.05.2013 privind instituirea dreptului de superficie al Municipiului Timişoara asupra terenului înscris în CF nr. 433378 Timişoara, nr. top 433378 proprietatea Universităţii de Vest din Timişoara, în vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul "Nikolaus Lenau"

30.05.2013

... de 4505 mp. Art. 2: Realizarea Studiului de Fezabilitate, Proiectul Tehnic de execuţie şi procedurile legate de execuţia lucrărilor de construire a noului edificiu pentru Liceul "Nikolaus Lenau" intră în sarcina Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale...
... a studiului de fezabilitate pentru obiectivul Liceul “Nikolaus Lenu”, întrucât clădirea din P-ţa Unirii nr. 7 în care îşi desfăşoară în prezent activitatea Liceul Lenau a fost retrocedată conform Legii nr. 247/2004. Realizarea Studiului de...

Consiliul Local Timișoara

310/30.05.2013 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

30.05.2013

... Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, conform Studiilor de fezabilitate nr. 1/2013, nr. 2/2013...
... pe partea de nord a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru...

Consiliul Local Timișoara

309/30.05.2013 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de nord

30.05.2013

... încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. SIL-79-2013 şi nr. SIL-80-00. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Caracteristicile...
... 6.678.962 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt de 70.133,60 euro fără TVA şi de 17.422,50 euro fără TVA. Viceprimar, Dan Diaconu Director Direcţia Tehnică, Şef Serviciu, Culiţă Chiş Ioan Zubaşcu...