keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

307/18.12.2012 privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului Timişoara

18.12.2012

... destinate construcţiilor de Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al Depozite speciale pentru constructii...
...+42.02.19+42.02.20) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi Venituri din vanzarea unor bunuri...

Consiliul Local Timișoara

256/04.12.2012 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

04.12.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 256/04.12.2012 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" 04.12.2012 Hotararea Consiliului...
... Local 256/04.12.2012 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

168/02.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

02.11.2012

... 0,00 0,00 0,00| 2.753,70 b. Dotări independente 222567| 000| 0.00 000| 000| 000| 2.225,67 Dotări Primărie 222567| 000| 0.00 000| 000| 000| 2.225,67 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,83 0,00...

Consiliul Local Timișoara

167/23.10.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finantării si refinantării unor lucrări de investitii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

23.10.2012

...-privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timisoara Centru cu noi unitati de cogenerare" şi realizarea investiţiei, Hotărârea Consiliului Local nr.57/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "CT Timisoara Sud. Instalatii de...
... aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea retelei primare de termoficare din municipiul Timisoara", Hotărârea Consiliului Local nr.557/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare si dezvoltare retele termice...

Consiliul Local Timișoara

163/23.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara

23.10.2012

... temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism P.U.Z. respectiv P.U.D. - Până la elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul V în noua variantă, se instituie un regim de interdicţie...
... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2012-016724/ 26.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

162/23.10.2012 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord

23.10.2012

... din 21.10.2005 încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 1/2012, nr. 2/2012 şi nr. 3/2012 întocmite de către S.C. ELBA S.A. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din...
... menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 355.624,80 lei fără TVA adică 103.055,80 Euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de...

Consiliul Local Timișoara

142/28.09.2012 privind modificarea reprezentantului Municipiului Timişoara pentru semnarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Proiectul: "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.09.2012

... canalizare, Timiş, România” în cadrul căruia se pregăteşte Aplicaţia pentru Fondul de Coeziune. Investiţiile prioritare aprobate au fost incluse în Studiul de Fezabilitate pentru „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi...
... Coeziune vor aparţine domeniului public al localităţilor care fac parte din proiect. Studiul de Fezabilitate a fost aprobat de către Consiliul Local Timişoara prin H.C.L. nr. 363 din 28.09.2010. S-a semnat Contractul de Finanţare nr. 120834/24.02.2011...

Consiliul Local Timișoara

137/28.09.2012 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

28.09.2012

... adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 3/2012, nr. 4/2012, nr.5/2012, nr. 6/2012, nr. 7/2012 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care...
... Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.435.284,20 lei fără TVA adică 415.928,00 Euro fără...

Consiliul Local Timișoara

105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

28.09.2012

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 Sistern infogeografic de administrare a PMT 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 d. Cheltuieli de...
... fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,63 DALI...

Consiliul Local Timișoara

99/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

14.09.2012

... întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres...
... Dumbrăviţa”, care îi sunt necesare Partenerului 1 în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de...

Consiliul Local Timișoara

96/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

14.09.2012

... studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico- economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare a cheltuielilor...
... studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare a cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

77/03.08.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare legătură între strada Torac şi Calea Stan Vidrighin"

03.08.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/03.08.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare legătură între strada Torac şi Calea Stan Vidrighin" 03.08.2012 Hotararea Consiliului Local 77/03.08.2012 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

46/24.07.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajare geometrie intersecţie P-ţa Bălcescu"

24.07.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 46/24.07.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajare geometrie intersecţie P-ţa Bălcescu" 24.07.2012 Hotararea Consiliului Local 46/24.07.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reamenajare geometrie intersecţie P-ţa Bălcescu", întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., conform Comenzii nr. 811/28.12.2009, cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

13.07.2012

... Dotări Primărie 2.205,72 0.00 0,00 000| 000) 000, 2.205,72 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00...
... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009...

Consiliul Local Timișoara

251/29.05.2012 privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de nord

29.05.2012

... contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea lucrării propuse care rezultă din studiul de fezabilitate este de 202.551,50 lei fără TVA adică 58.697,00 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

250/29.05.2012 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

29.05.2012

... faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 1/2012 şi nr. 2/2012 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii...
... lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 402.532,90 lei fără TVA adică 116.649,20 Euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005...

Consiliul Local Timișoara

243/29.05.2012 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

29.05.2012

... deşeurilor ce a fost aprobat prin HCL 465/15.12.2009. În urma analizelor efectuate acest studiu de fezabilitate a fost actualizat şi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se...
... Local al Municipiului Timişoara cu 31% din acţiuni şi SC COLTERM SA cu 20% din acţiuni. Primăria Municipiului Timişoara împreună cu SC Colterm şi SC Retim Ecologic Service au demarat în anul 2009 un studiu de valorificare a potenţialului energetic al...

Consiliul Local Timișoara

235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.05.2012

... 000| 000| 000| 2.593,72 Dotări Primărie 2.593,72 0,00 0.00 000, 000| 0,00| 2.593,72 c. Cheltuieli pentru elabararea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03...
... investiții 721,56 0,00 0,00 0,00j 121,36 0,00 600,20 |b. Dotări independente 121,36 0,00 000| 121,36 0,00 0,00 Dotari 121,36 0,00 0,00 0,00| 121,36 0,00 0,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

24.04.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" 24.04.2012 Hotararea Consiliului Local 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare...
... Timişoara nr.41/15.02.2011 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman". Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

208/24.04.2012 privind aprobarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Proiect cu privire la Contractul de împrumut ce se va încheia între S.C. AQUATIM S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru co-finanţarea Proiectului "Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis"

24.04.2012

... - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" - Municipiul Timişoara; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 44/07.02.2012 prvind aprobarea...
... prioritare aprobate au fost incluse în Studiul de Fezabilitate pentru „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” şi vor fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, care va sprijini...

Consiliul Local Timișoara

150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finanţării şi refinanţării unor lucrări de investiţii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

24.04.2012

... Dunarea prin montarea celor 4 grupuri de cogenerare Necesitatea şi oportunitatea finanţării şi executării acestor lucrări rezultă din studiile de fezabilitate aprobate şi vor conduce la scăderea consumului specific de combustibil, cresterea...
... meteorologice grele. Analizele cost-beneficiu şi de sezitivitate, prezentate în cadrul studiului de fezabilitate efectuat de S.C. DEPAC S.R.L. în anul 2010, permit evidenţierearea eficienţei proiectului investiţional, pe durata de viaţă a acestuia, pe baza...

Consiliul Local Timișoara

149/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

24.04.2012

... municipale, biocoal şi biogaz. În acest scop s-a întocmit un studiu de fezabilitate în urma unor studii de soluţie, finalizat în decembrie 2011, aprobat în Consiliul Local cu nr 30/31.01.2012. Valoarea investiţiei, în conformitate cu Devizul general...
... aprobat prin HCL 465/15.12.2009. În urma analizelor efectuate acest studiu de fezabilitate a fost actualizat şi aprobat de către Consiliul Local prin HCL 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se prevede ca investiţia să fie realizată în 30 de...

Consiliul Local Timișoara

140/27.03.2012 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012

27.03.2012

... noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local...
... ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

127/27.03.2012 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara"

27.03.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 127/27.03.2012 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma...
... de Transport Timişoara" 27.03.2012 Hotararea Consiliului Local 127/27.03.2012 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si...

Consiliul Local Timișoara

107/27.03.2012 privind aprobarea Procesului verbal 661/26.10.2011 al Comisiei de control numită prin Decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului General al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Raportului de evaluare a materialor rămase pe stoc, atribuirii în folosinţa gratuită a Regiei Autonome de Transport Timişoara, valorificării şi vânzării unor materiale şi împuternicirea Regiei Autonome de Transport Timişoara pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile

27.03.2012

... pozitii de inventar în valoare totala de 3.668.539,08 lei au fost : faptul ca la baza stabilirii necesait ului: de materiale si a cantitatilor de crari nu au stat proiecte tehnice de detaliu ci evaluarile din studiul de fezabilitate - "achizitionarea...
... materialelor neutilizabile Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2012-6935/16.03.2012 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...