keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara

20.12.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara 20.12.2011 Hotararea Consiliului Local 428...
.../20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011-28069/15.12.2011 al...

Consiliul Local Timișoara

426/13.12.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" şi a a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA

13.12.2011

... Timisoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de...

Consiliul Local Timișoara

425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico- economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi...
... transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a...

Consiliul Local Timișoara

416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de...
... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 27395/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara

13.12.2011

.... Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia...
... Referatul nr. UR2011-023490/02.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

392/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

... finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare...
... finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare...

Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

... de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, N 596,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00...

Consiliul Local Timișoara

382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

29.11.2011

... fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau...
... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

377/29.11.2011 privind aprobarea Chartei de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi

29.11.2011

... de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...
..., actorii regionali, naționali sau europeni atunci când intervenția acestora poate fi determinantă pentru fezabilitatea obiectivelor căutate; 4. să lucreze în colaborare cu alte orașe europene angajate în procese similare cu obiectivul de a face schimb...

Consiliul Local Timișoara

362/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara

25.10.2011

.... se va aplica de catre: − Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectului, contractarea proiectantilor, firmelor de executie si negocierile cu autoritatile publice...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"

25.10.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa" 25.10.2011 Hotararea Consiliului Local 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa" Consiliul...
... actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apa", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 40/13.05.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi...

Consiliul Local Timișoara

333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

25.10.2011

... fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si...
... Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, e 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...

Consiliul Local Timișoara

306/27.09.2011 privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente

27.09.2011

... - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara; Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată, În conformitate cu...
... pentru drum (str. Ion Slavici) şi o subparcelă în suprafaţă de 9218 m.p. de teren , care în urma întabulării bălţii devine teren cu baltă. Subparcela de teren în suprafaţă de 9218 m.p. cu baltă face obiectul Studiului de Fezabilitate privind...

Consiliul Local Timișoara

302/27.09.2011 privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

27.09.2011

... Colterm SA, Remmert Recycling Romania şi Primăria Municipiului Timişoara se propun următoarele: utilizarea ca şi combustibil a deşeurilor sortate din instalaţia existentă în vecinătatea platformei CET Sud, adaptarea studiului de fezabilitate existent la...
... în cadrul CET Sud Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

... 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00...

Consiliul Local Timișoara

278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară"

26.07.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară" 26.07.2011 Hotararea Consiliului Local 278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
....215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară", întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7

26.07.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7 26.07.2011 Hotararea Consiliului...
... Local 277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

276/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

26.07.2011

... concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 4/2011, nr. 5/2011, nr. 6/2011, nr...
... public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.206.666,90 lei...

Consiliul Local Timișoara

275/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord

26.07.2011

... de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 1/2011, nr. 2/2011, nr. 3/2011, nr. 4/2011, nr. 5/2011, nr. 6/2011 şi nr. 7/2011 întocmite de către SC ELBA...
... public pe partea de nord a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.196.061,90 lei...

Consiliul Local Timișoara

255/12.07.2011 privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara

12.07.2011

... Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, Bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara, pana la...
... prevazute în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si :- realizarea obiectivului. de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35...

Consiliul Local Timișoara

243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

12.07.2011

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT. 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si...
... Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596,00 0,00 0,00 0.00 000| 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de...

Consiliul Local Timișoara

162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

10.05.2011

... Dotari directia Fiscala 163.70 163.70 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 356.33 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sister infogeografic de...
...) Dotări Primărie 145.07 0.00 145.07 Dotari directia Fiscala 87.38 87.38 Sheltuieli pentru elaborarea studiilor ce prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 proiectelor si a altor studii aferente...

Consiliul Local Timișoara

146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

19.04.2011

... Finanţelor Publice nr. 2548/2009; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan...
... în HCL nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" nu au fost detaliate toate cheltuielile ce revin municipiului Timişoara în...

Consiliul Local Timișoara

122/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord

29.03.2011

... fata de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 11/2010, nr. 12/2010, nr. 13/2010, nr. 14/2010 şi nr. 15/2010 întocmite de către SC ELBA SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2...
... contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 806.212,70 lei fără TVA adică 233.630,60 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508...

Consiliul Local Timișoara

121/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de sud

29.03.2011

... din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 10/2010, nr. 1/2011, nr. 2/2011 şi nr. 3/2011 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt...
... Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 516.954,90 lei fără TVA adică 149.807,20 Euro...