keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

476/15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 476/15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 476...
.../15.12.2009 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10569/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

475/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 475/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 475/15.12.2009...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10568/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

474/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 474/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 474...
.../15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10566/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 473...
.../15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10567...

Consiliul Local Timișoara

472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 472...
.../15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10564/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea...
... Consiliului Local 471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara...
..." 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara" Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 469/15.12.2009...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-10565/24.11.2009 al...

Consiliul Local Timișoara

468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local...
... 468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici şi str. Polonă - Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

467/15.12.2009 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitare "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

15.12.2009

... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere Calea Torontalului", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform...
................ din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”” Studiul de fezabilitate actualizat întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare şi...

Consiliul Local Timișoara

466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă...
... Polonă” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Polonă” , conform contractului de proiectare nr. 129 din data de 07.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici...

Consiliul Local Timișoara

465/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 465/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara...
..." 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 465/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

437/24.11.2009 privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

24.11.2009

... Oficial al României nr. 966 bis/2009; Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 347/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la...
... centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" În studiul de fezabilitate "Retehnologizarea...

Consiliul Local Timișoara

396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă"

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă" 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă" Consiliul Local al...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Pod Uzinz de Apă", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 40 / 13.05.2009 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care...

Consiliul Local Timișoara

395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu"

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu" 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Musicescu", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 28/13.02.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

355/29.09.2009 privind aprobarea propunerii de aplicare şi depunere la Ministerul Mediului a documentaţiei de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare Parc Carmen Sylva (Doina)" din Municipiul Timişoara în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobării susţinerii financiare şi mandatării primarului pentru semnarea documentelor cererii de finanţare şi semnării contractului de finanţare

29.09.2009

... al Municipiului Timisoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara; Având în vedere...
....), până la data de 31 decembrie 2013. La numărul de locuitori ai Timişoarei, spaţiul verde aferent este de 15,9 mp/cap locuitor. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 553/16.12.2008 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 354/29.09.2009 privind...
... reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 22327/22.09.2009 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989, Timişoara"

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989...
..., Timişoara" 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989...

Consiliul Local Timișoara

350/29.09.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin"elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008

29.09.2009

... adoptat Studiul de Fezabilitate privind constituirea Pieţei de Gros Timişoara şi reabilitarea Pieţei Iosefin. Reabilitarea Pieţei Iosefin (Vacarescu) constituie clauză contractuală în cadrul Acordului de Finanţare din 03.12.2003 încheiat între...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

347/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 347/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile...
... poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 347/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul...

Consiliul Local Timișoara

330/31.08.2009 privind strategia Consiliului Local al Municipiului Timişoara referitoare la dezvoltarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia

31.08.2009

... Transporturilor şi Infrastructurii transmiterea următoarelor: a) Studiul de fezabilitate sau/şi Studiul de oportunitate referitoare la crearea Companiei Naţionale Aeroportuare Banat; b) Principiul în baza căruia se vor stabili cotele de participare a...
... copie după studiul de oportunitate şi/sau fezabilitate, întocmit de minister pentru proiectul Compania Naţională Aeroportuară Banat şi pentru fuzionarea Aeroportului Internaţional Traian Vuia şi Aeroportul Arad. - A doua adresă a Ministerului...

Consiliul Local Timișoara

309/28.07.2009 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de nord

28.07.2009

... iluminat arhitectural, extindere reţele de iluminat public în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr.11...
... menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.870.917,00 lei fără TVA adică 542.169,00 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data...

Consiliul Local Timișoara

308/28.07.2009 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

28.07.2009

... iluminat public în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 10/2009, nr. 11/2009, nr. 12/2009, nr. 13/2009...
... 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.033.855,80 Lei fără TVA adică 299.598,90 Euro fără TVA. EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE SUD: - SF lucrarea nr. 10/2009...

Consiliul Local Timișoara

307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 307/28.07.2009...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2009-16435/20.07.2009- al...

Consiliul Local Timișoara

306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara"

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara" 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de...
... - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu" din Timişoara întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi cu caracteristicile...