keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

558/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apa Ghiroda"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 558/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apa Ghiroda" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 558/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apa...
... din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă Ghiroda", potrivit proiectului P50/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având...

Consiliul Local Timișoara

557/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 557/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 557/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... şi modificată; În temeiul art. 45 alin. (2)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului", potrivit proiectului...

Consiliul Local Timișoara

556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea...
... publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Vasile Pârvan" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC ATELIER FOAIE VERDE...

Consiliul Local Timișoara

555/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 555/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 555/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de...
.... 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii" din municipiul Timişoara conform Devizului...

Consiliul Local Timișoara

554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea...
... publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)" din municipiul Timişoara,conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi...

Consiliul Local Timișoara

553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zone verzi din zona Dâmboviţei - Ion Barac" din municipiul Timişoara conform Devizului...

Consiliul Local Timișoara

514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modirficată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin", potrivit proiectului P49...

Consiliul Local Timișoara

513/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 513/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 513/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Blaşcovici", potrivit proiectului P52...

Consiliul Local Timișoara

512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona...

Consiliul Local Timișoara

511/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Plopi - zona Martir Ioan Tănase"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 511/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Plopi - zona Martir Ioan Tănase" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 511/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de...
... Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Plopi - zona Martir Ioan Tănase", potrivit proiectului P48/2008 întocmit de SC DELTA...

Consiliul Local Timișoara

510/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Ciarda Roşie zona Matei Millo"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 510/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Ciarda Roşie zona Matei Millo" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 510/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal Ciarda Roşie zona Matei Millo...

Consiliul Local Timișoara

509/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 509/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 509/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi...
... temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal Plopi zona Parâng", potrivit proiectului P51/2008 întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

491/25.11.2008 privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre S.C. PETROM S.A. şi MUNICIPIUL TIMIŞOARA

25.11.2008

... pentru copii. Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Adolescenţilor” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL şi aprobat prin HCL nr. 31...
... a Parcului Elevilor (Adolescenţilor). Proiectul de reamenajare a fost întocmit, în urma organizării unui concurs de idei, de către câştigătoarea concursului, Mirela Cârstea. Proiectul respectă Studiul de Fezabilitate în proporţie de 80%, ca obiectiv...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

... suplimentarea bugetului cu suma de 1.000 mii lei, pentru activitati culturale si disponibilizarea a 50 mii 2 lei pentru cap. 70.02.50 „Alte actiuni”, chletuieli de capital pentru „Studiu de Fezabilitate- implementare solutii e-Guvernare” si adresa...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-25884/13.11.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

473/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str. Mures, nr.6, Timisoara

28.10.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 473/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str. Mures, nr.6, Timisoara 28.10.2008 Hotararea Consiliului Local 473/28.10.2008...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str. Mures, nr.6, Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-19346/28.08.2008 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

472/28.10.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara

28.10.2008

... sens OUG nr. 68/2006 aprobată prin Legea nr. 515/2006 şi OUG nr. 74/2007. În conformitate cu HCL nr. 435/2007 documentaţia a fost elaborată de către firma S.C. ZAM GRUP S.R.L. Timişoara, proiect nr. 11/2008 în baza Studiului de Fezabilitate aprobat...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

423/03.10.2008 privind trecerea unui teren agricol în suprafaţă de 25 ha în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

03.10.2008

... oraşului Timişoara a fost întocmit Studiul de fezabilitate Dezvoltarea durabilă a canalului Bega şi a zonelor învecinate. La întocmirea studiului au fost implicate toate autorităţile şi instituţiile interesate de Canalul Bega. Serviciul de consultanţă...
... pentru întocmirea acestui studiu a fost asigurat de un expert al Programului de cooperare pe probleme de management din Olanda. Scopul final al studiului de fezabilitate a fost acela de a propune o strategie pentru dezvoltarea durabilă a Canalului Bega...

Consiliul Local Timișoara

411/30.09.2008 privind respingerea actualizării devizului general pentru investiţia "Reamenajarea Parcului Poporului" din Municipiul Timişoara

30.09.2008

..., protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 499/31.10.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Parcului Poporului...
... NR SC 2008 – / .2008 REFERAT În conformitate cu Studiul de Fezabilitate (întocmit în anul 2003) „Reamenajarea Parcului Poporului” aprobat prin HCL nr. 499/31.10.2006, în anul 2007 s-a întocmit Proiectul Tehnic cu numărul AP 0712/2007 de către SC...

Consiliul Local Timișoara

363/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara

29.07.2008

... aprobarea PUZ si a studiului de fezabilitate, in anul 2007, an când intrarea in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzătoare normelor U.E., dar si provenienŃa acestora sa fie U.E. C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate...
... - DN59, la km. 7+500 dreapta. Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : - la nord - est: DE 1205/3 şi parcela Cc 1299/5/2 (top. 1265/1/a/2) - la nord - vest: parcelele Cc 1299/2/7 şi Cc 1299/2/3 - la sud - est: Calea Şagului / DN 59 şi...

Consiliul Local Timișoara

356/29.07.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara"

29.07.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 356/29.07.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara" 29.07.2008 Hotararea Consiliului Local 356/29.07.2008...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 16437/21.07.2008 al...

Consiliul Local Timișoara

336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"

29.07.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze...
... aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

321/29.07.2008 privind aprobarea încheierii unei convenţii de cooperare între Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş în vederea promovării şi implementării proiectului "VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL CENTRULUI ISTORIC CETATE"

29.07.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... ce urmează a se implementa în parteneriat vor fi finanţate şi implementate atât din fondurile structurale, fonduri care se vor împărţi între parteneri, în funcţie de valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile rezultată din Studiul de...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

... domeniul este vast şi într-o continuă dezvoltare. Aceste aspecte vor face obiectul Studiilor de Fezabilitate. Prognozele de generare a deşeurilor s-au elaborat tinand cont de datele din PNGD şi de instrucŃiunile cuprinse în Metodologie. Informatiile...
... capacitatea si tipul recipientilor de colectare si va fi stabilt prin Studii de fezabilitate. Pentru calculul echipamentelor de colectare şi transport se va considera că cele mai importante constrângeri sunt cele impuse prin Ńintele de atins stabilite în...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2008 privind aprobarea Adaptării Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara racordaţi la sistemul centralizat la cerinţele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă )

29.07.2008

... hotărâre. Art. 2: Până la data de 30 septembrie 2008, autoritatea administraţiei publice locale împreună cu S.C. COLTERM S.A. va comanda reactualizarea Studiului de Fezabilitate conform ultimelor reglementări legale cu termenul de finalizare 31.12.2008. Art...
... capitolului IV din Anexă prin care autorităţile administraţiei publice locale elaborează Strategia de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local, precum şi studii de fezabilitate necesare investiţiilor. Având în vedere condiţiile...