keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

18.12.2007

.../06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...
... Harta turistica detasabila a Timisoarei (topuri a cate 500 de harti) pe top 20 250 5.000 5.1.5 print brosura de prezentare circuite turistice pe bucata 5000 5 25.000 5.1.6 print pliante de prezentare muzee pe bucata 4000 2 8.000 5.2 Studii, cercetări...

Consiliul Local Timișoara

491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din...
... Timisoara, Calea Sagului nr. 16 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare...

Consiliul Local Timișoara

490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arcidava...

Consiliul Local Timișoara

489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Bihor" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Bihor" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
....1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Bihor" din municipiul Timişoara conform proiectului numărul DP 1022/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

488/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara"

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 488/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara" 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 488/18.12.2007 privind aprobarea...
... Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2007- 027488 /06.12.2007- al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

486/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 486/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 486/18.12.2007 privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27320 / 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing...

Consiliul Local Timișoara

485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. DP 1026/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara cu...

Consiliul Local Timișoara

483/18.12.2007 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"

18.12.2007

... şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/30.11.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"; In conformitate cu prevederile art.36 alin...
... nr. 34/2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului ce urmează a se atribui. Ţinând cont de faptul că Studiul de Fezabilitate a fost întocmit în anul 2004 de către SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăţilor...

Consiliul Local Timișoara

435/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale " str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timisoara

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 435/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale " str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timisoara 27.11.2007...
... Hotararea Consiliului Local 435/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale " str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timisoara Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara 27.11.2007 Hotararea...
... Consiliului Local 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

433/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere la Gradinita PP.22, str.Semenic, nr.8- Timisoara

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 433/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere la Gradinita PP.22, str.Semenic, nr.8- Timisoara 27.11.2007 Hotararea Consiliului Local 433/27.11.2007...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere la Gradinita PP.22, str.Semenic, nr.8- Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2007-25808/19.11.2007 - al...

Consiliul Local Timișoara

432/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei Ť Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 ť

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 432/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei Ť Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 ť 27.11.2007 Hotararea...
... Consiliului Local 432/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei Ť Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 ť Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 27.11.2007 Hotararea Consiliului Local...
... 431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

430/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 430/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara 27.11.2007 Hotararea Consiliului Local 430/27.11.2007 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" - faza a II-a din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25054 / 09.11.2007 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

387/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare, modernizare instalatii de ventilatie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 387/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare, modernizare instalatii de ventilatie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la...
... Filarmonica Banatul din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 387/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare, modernizare instalatii de ventilatie si...

Consiliul Local Timișoara

386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea...
... Consiliului Local 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea Consiliului...
... Local 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local...
... 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC...

Consiliul Local Timișoara

383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de...
... Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

374/30.10.2007 privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"

30.10.2007

... mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi" pentru următoarele obiective cu proiectele: a) Reamenajarea Parcului Botanic Timişoara - studiul de fezabilitate cu numărul PS 03 - 2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 181...
.../29.05.2007; - parc cu suprafaţa de 96501 mp înscris în CF nr. 13510 cu numărul top 1025/1 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara; b) Reamenajarea Parcului Rozelor Timişoara - studiul de fezabilitate cu numărul PS 01-2006 întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

373/30.10.2007 privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public pe străzile Aida şi Traviata

30.10.2007

... euro fără TVA iar valoarea lucrării propuse care rezultă din studiul de fezabilitate este de 118.772,64 RON fără TVA adică 34.418,87 euro fără TVA. Zona SUD 1.EXTINDERE RETELE - străzile Aida şi Traviata - lucrarea nr. 3/2007 Director Direcţia...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

369/30.10.2007 privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziţionarea a 50 de troleibuze

30.10.2007

... studiul de fezabilitate evaluarea s-a făcut la preţuri existente de pe piaţa românească în anul 2005 iar legislaţia în vigoare Ordonanţa nr. 34 / 2006 privind achiziţiile publice ne obligă să evaluăm la preţuri comunitare, în acest sens a fost necesar...

Consiliul Local Timișoara

362/30.10.2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru licitaţia publică deschisă în vederea asocierii în participaţiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ", a modelului-cadru al Contractului de asociere în participaţiune precum şi numirea Comisiei de analiză şi evaluare a ofertelor

30.10.2007

... Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din municipiul Timişoara" ; Având în vedere...
... reamenajarea Parcului Copiilor „ION CREANGĂ”, în sensul asigurării unor servicii recreative şi utilităţi sanitare la un standard corespunzător. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

361/30.10.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006

30.10.2007

... orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către...
... Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al...