keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

612/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara

19.12.2006

..., procentul maxim se stabileᗰte prin studiu de fezabilitate. Pentru zona studiatူ se propune POT max= 60% 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI art.3.5.1. - Parcaje, garaje ᗰi anexe • Autorizarea executူrii...
..., un studiu de soluᘰie prin care se vor reglementa instalaᘰiile electrice existente, în raport cu propunerile urbanistice ale acestei documentaᘰii 5. Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil nr. 520 din data de 23.02.2006, emis de ROMTELECOM S.A...

Consiliul Local Timișoara

611/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 611/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 611/19.12.2006 privind...
... aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006- 025323/12.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de...
... apă - canal - zona Trubadur - Eroilor” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF...

Consiliul Local Timișoara

609/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - strada Anina"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 609/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - strada Anina" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 609/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea...
... nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă - str. Anina", potrivit proiectului P 01/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. , având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte...

Consiliul Local Timișoara

608/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Ronaţ Vest"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 608/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Ronaţ Vest" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 608/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
.../2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Ronaţ Vest", potrivit proiectului P 23/2006 întocmit de S.C. PRO SAMAC...

Consiliul Local Timișoara

607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de...
... privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului", potrivit proiectului P 05/11/2006 întocmit de...

Consiliul Local Timișoara

606/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal - strada Grigore Antipa"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 606/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal - strada Grigore Antipa" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 606/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea canal - strada Grigore Antipa", potrivit proiectului P 20/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

605/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele apă - canal - zona Mehala - Basarabia"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 605/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele apă - canal - zona Mehala - Basarabia" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 605/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... reţele de apă - canal - zona Mehala - Basarabia ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 23/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ...

Consiliul Local Timișoara

604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu - Urseni"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu - Urseni" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de...
... 03.12.2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu -Urseni ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 06...

Consiliul Local Timișoara

603/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Aluniş - Fratelia"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 603/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Aluniş - Fratelia" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 603/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU HIDROTEHNIC...

Consiliul Local Timișoara

602/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - canal - str. Corina Irineu"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 602/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - canal - str. Corina Irineu" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 602/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., modificată şi modificată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă - canal - str. Corina Irineu", potrivit proiectului P 04/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. , având indicatorii...

Consiliul Local Timișoara

601/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - strada Muncii"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 601/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - strada Muncii" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 601/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere...
... completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - strada Muncii", potrivit proiectului P 21/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

600/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal - zona Plopi - Timireazev"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 600/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal - zona Plopi - Timireazev" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 600/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... de Legea nr. 286/2006; În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal - zona...

Consiliul Local Timișoara

599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local...
... 599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara 19.12.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara 19.12.2006...
... Hotararea Consiliului Local 597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

587/19.12.2006 privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Gradinilor Zoologice si Botanice a Municipiului Timisoara

19.12.2006

... exemplele ar putea continua. Primăria Municipiului Timişoara a obţinut titlul de proprietate nr.1/31.10.2002 pentru 50,7 ha din Pădurea Verde, realizând în scurt timp Studiul de Fezabilitate – „Reamenajarea Grădinii Zoologice” aprobat prin H.C.L. nr. 33...
... care îşi exprimă acordul pentru schimbul de teren, urmând a fi înaintată documentaţia spre aprobare Guvernului României. Primăria Timişoara în baza Studiului de Fezabilitate a realizat Proiecte Tehnice pentru câteva obiective din cadrul Grădinii...

Consiliul Local Timișoara

586/19.12.2006 privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Directia Politia Comunitara

19.12.2006

... propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate; o îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicitate...
... Politia Comunitara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2006 - 24308/30.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 557/28.11.2006 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 23437/21.11.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" 28.11.2006...
... Hotararea Consiliului Local 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

530/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.11, str. Războieni nr.2, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 530/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.11, str. Războieni nr.2, Timişoara" 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 530/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.11, str. Războieni nr.2, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

529/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.6 ,str. Vaslui nr.24, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 529/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.6 ,str. Vaslui nr.24, Timişoara" 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 529/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.6 ,str. Vaslui nr.24, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

528/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Branşament şi instalaţii utilizare gaze naturale la Şcoala Generală nr.29, str. I. Slavici nr.51, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 528/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Branşament şi instalaţii utilizare gaze naturale la Şcoala Generală nr.29, str. I. Slavici nr.51, Timişoara...
..." 14.11.2006 Hotararea Consiliului Local 528/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Branşament şi instalaţii utilizare gaze naturale la Şcoala Generală nr.29, str. I. Slavici nr.51, Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

527/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai Moor nr.29, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 527/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai Moor nr.29...
..., Timişoara" 14.11.2006 Hotararea Consiliului Local 527/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai...