Consiliul Local Timișoara

97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

23.02.2018

... documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 96...
.../23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind...

Consiliul Local Timișoara

77/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini , Acordului cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara

23.02.2018

... la capitolul II, iar operatorul va mentine în stare perfectă de funcționare utilajele pentru a putea interveni în cel mai scurt timp „Informații tehnice generale din prezentul studiu detaliate şi în caietul de sarcini. 4.2. Fezabilitatea economico...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini , Acordului cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie...

Consiliul Local Timișoara

76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

23.02.2018

... localizare prin poziţionare globală 101,15 0,00 0,00 101,15 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de IN prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente vasl obiectivelor de investiţii 1.141,37 0,00 0,00 114137...
... care funcționează Grădiniţa cu program prelungit nr. 44 HCL 50.00 0.00 b. Dotări independente 367,47 0,00 [Dotari invatamant prescolar 367.47 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 337,75...

Consiliul Local Timișoara

74/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Bvd. Cetăţii nr. 30"

23.02.2018

.... Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 580,60 110,31 690,91 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 290,30 55,16 345,46 3.5.5...
... 3.5. Proiectare 5.663,91 1.076,14 6.740,05 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 580,60 110,31...

Consiliul Local Timișoara

44/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A"

23.02.2018

.... Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.394,68 264,99 1.659,67 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în...
.... Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.394,68 264,99 1.659,67 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

43/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D"

23.02.2018

.... PROIECT NR: 179/2 / 2017 7 3.5. Proiectare 11.222,65 2.132,30 13.354,95 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz...
... lucrărilor 3.000,00 570,00 3.570,00 3.5. Proiectare 11.222,65 2.132,30 13.354,95 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și...

Consiliul Local Timișoara

37/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr.57"

23.02.2018

... 3.5. Proiectare 10.837,10 2.059,05 12.896,15 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.850,81 351,65...
... 3.5. Proiectare 10.837,10 2.059,05 12.896,15 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.850,81 351,65...

Consiliul Local Timișoara

35/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Vasile Lucaci nr.18"

23.02.2018

... clădirilor la terminarea execuției lucrărilor 1.500,00 285,00 1.785,00 3.5. Proiectare 8.273,17 1.571,90 9.845,08 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de...
.... Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 927,26 176,18 1.103,44 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 463,63 88,09 551,72 3.5.5...

Consiliul Local Timișoara

34/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru nr. 13"

23.02.2018

... 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.709,93 324,89 2.034,81 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare...
... 15.256,52 2.898,74 18.155,26 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 181/3 / 2017 11 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

33/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Luminiţa Boţoc nr. 4"

23.02.2018

... terminarea execuției lucrărilor 3.000,00 570,00 3.570,00 3.5. Proiectare 8.633,03 1.640,28 10.273,31 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor...
... 19.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-3536/15.02.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi...

Consiliul Local Timișoara

32/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Luminiţa Boţoc nr. 2"

23.02.2018

... 1.785,00 3.5. Proiectare 8.331,03 1.582,90 9.913,93 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 933,54...
.... Proiectare 8.331,03 1.582,90 9.913,93 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 933,54 177,37 1.110,91...

Consiliul Local Timișoara

23/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, Timişoara

30.01.2018

... tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A...
... Raportul de Specialitate nr. UR2017 -021537/03.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

22/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara

30.01.2018

... documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

21/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara

30.01.2018

... maxim de ocupare a terenului - pentru cele propuse - procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiu de fezabilitate 2.1.7. - Zone de recreere - nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului. ” Pe parcelele cu nr. 6, 7 si 15...
...; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

19/30.01.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

30.01.2018

... Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; Având în...
... nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Ștefan cel Mare" Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Ștefan...

Consiliul Local Timișoara

18/30.01.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.01.2018

................ PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Eroilor" Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”, conform contractului de proiectare...
... investiţii “Reabilitare Podul Eroilor“, cu valoare alocată de la bugetul de stat de 5.381.351,52 lei. Municipiului Timişoara a achiziţionat în cursul anului 2014 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reabilitare Podul Eroilor”, întocmit de S.C. POD PROIECT...

Consiliul Local Timișoara

13/30.01.2018 privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"

30.01.2018

..., nivelul de detaliere a interventiilor (masuri si proiecte) fiind adaptat in consecinta, Astfel, in faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investitiile propuse, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in ceea ce...
... 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1294/19.01.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

4/08.01.2018 privind transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chisoda, in suprafata de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, in vederea construirii unui cartier de locuinte ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. si case tip LC - 36 buc. si aprobarea modelului contractului intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara

08.01.2018

... verzi, până la predarea locuinţelor către beneficiarii de credit. (5) Să elaboreze studiul de fezabilitate pentru utilităţi şi să obţină toate avizele conform certificatului de urbanism, inclusiv acordul unic, pentru utilităţile aferente locuinţelor...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii...

Consiliul Local Timișoara

545/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

... cheltuieli de investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare...
... a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

.... Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

20.12.2017

... din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13 din data 23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh...
... aplicare a OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de...

Consiliul Local Timișoara

498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E- etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timişoara , str. Cosminului, nr.42

20.12.2017

... Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la Bugetul de Stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile...
... de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe...

Consiliul Local Timișoara

497/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47

20.12.2017

....(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele...

Consiliul Local Timișoara

496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63"

20.12.2017

... 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general PERII + 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...
... al clădirilor la terminarea execuției 4.500,00 855,00 2.355,00 lucrărilor 3.5. | Proiectare 17.012,10 3.232,30 20.244,40 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate...