keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... însă) care urmează a fi finanțate din Programul Operațional Regional. 3.3. Crearea unui sistem de transport integrat la nivel regional propune reabilitarea infrastructurii rutiere urbane și implementarea proiectelor de siguranță rutieră (definite...
... spre est (către Lugoj). În ceea ce privește calitatea suprafeței de rulare, rețeaua de drumuri naționale este, în general, în stare bună. DN 59 spre Voiteg (care a fost reabilitat în prima etapă a programului de reabilitare a drumurilor naționale, în...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a...
... mp; hală prefabricate A1.4 406302-C4 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. niveluri:1; S. construita la sol:858 mp; centrală termică A1.6 406302-C6 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. niveluri:1; S. construita la...

Consiliul Local Timișoara

128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara

31.03.2020

... infrastructura: Alte avize/acorduri: [] alimentare cu apă [] gaze naturale [C] canalizare [E] telefonizare O [C] alimentare cu energie electrică [C] salubrizare [C] alimentare cu energie termică [C] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind...
..., hosteluri și aparthoteluri. O altă politică tematică ce vizează arealul studiat este politica tematică nr. 7, reabilitarea patrimoniului arhitectural și cultural, clădiri și zone urbane. Cele trei programe vizează reabilitatea imobilelor aflate în...

Consiliul Local Timișoara

26/31.01.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

31.01.2020

... conform modificarilor legislative; 1.5 Cresterea nivelului de cercetare medicala in cadrul spitalului; 1.6 Dezvoltarea infrastructurii prin extinderea CRMR si constructie noua cladire P+ 4 si reabilitarea intregii cladiri existente (interior- exterior...
... in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc E. Structura functionala care se desfasoara in: a) Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare b) Biroul financiar...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

... prezentul Contract ca Anexa nr. 3. „Programul de investiții al Entităţii Contractante” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Entitatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi...
..., pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât şi valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului cu avizul entității contractante, ataşat la | prezentul Contract ca Anexa nr. 3.1. "Program anual de...

Consiliul Local Timișoara

175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

18.05.2020

... 769.000| 769.000 58.448 58.448 58.448 3602 23 Taxa de reabilitare termica 249.726| 249.726 249.726 50 Alte venituri 2.800.000 3.457.060 1.382.868 1.382.868 1.382.868| 3702 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol...
... 0002 2900 3300 3602 23 3702 04 3900 02 3902 OI 03 07 10 4000 02 4002 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Taxa de reabilitare termica TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele...
... termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.  Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran...

Consiliul Local Timișoara

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

... departamentul „acces la rețea” din cadrul S.C. DELGAZ GRID S.A. în zonă sunt următoarele tipuri rețele de gaz: - rețea de gaz situată pe Calea Torontalului. Energie termică Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. UR2019-003619 emis de departamentul tehnic...
... din cadrul S.C COLTERM S.A. în zonă nu există rețele termice și de apă rece hidrofor. URBANEI! CONTROL URBAN CONTROL TM Pagina 8 din 23 TEL: 0734 875 542 Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. 251048000...

Consiliul Local Timișoara

271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara

22.07.2020

... patrimoniu, prin instituirea de zone protejate ........................ 27 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana ................................................................... 27 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si...
... in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Incalzirea/racirea spatiilor se va face cu echipamente performante, cu emisii reduse de noxe. Prin izolarea termica a cladirilor se...

Consiliul Local Timișoara

39/07.02.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara

07.02.2020

... existenta a orasului. Alimentarea cu energie termica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului. Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele existente ale orasului. Salubrizarea se va realiza prin...
... este cazul. -Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu este cazul. -Refacere peisagistica si reabilitare urbana Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar terenurile...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... buc buc buc 3.430,00 70,00 4,00 5,00 119 Colegiu Tehnic de Vest - bd. Regele Carol I nr. 11 - suprafaţă totală 1.846 mp Gazon Arbori Bănci Coşuri de gunoi mp buc buc buc 100,00 10,00 12,00 11,00 Mobilier urban conform proiect „Reabilitarea spaţiilor...
... sezonul de vegetaţie, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată de apă este de 5 litri/mp, administraţi zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare...