keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

18.12.2007

... zonelor de depozitare după închiderea acestora; 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice; 4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau...
... fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.31. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al...

Consiliul Local Timișoara

446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

18.12.2007

... + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare gradinita PS1 150,00...
... capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 831,00 7.415,00 8.246,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Reabilitare Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00...

Consiliul Local Timișoara

415/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc

27.11.2007

... Timisoara . d) Imobilul, teren intravilan sa nu fie afectat de restrictii referitoare la retele electrice, termice,statii de gaz, cale ferata si altele . e) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie liber de constructii terane sau subterane si sa nu fie...
... investitiile pentru reabilitarea infrastructurii privind : apa –canal electricitate ,cai de acces ,platforme parcare ,spatii intretinere utilaje si cladiri administrative. Având in vedere necesitatea functionarii in flux continuu si in bune conditii a...

Consiliul Local Timișoara

386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea...
... Consiliului Local 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea Consiliului...
... Local 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local...
... 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC...

Consiliul Local Timișoara

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

30.10.2007

... intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti; e) deşeurile din construcţii, reabilitări şi demolări la clădiri; f) deşeurile voluminoase; g) deşeuri din producţie; h) deşeurile de echipamente electrice şi electleiice; i) deşeuri...
... deşeurilor din cadrul unităţii; j) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului unităţii. (4) Pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a...

Consiliul Local Timișoara

362/30.10.2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru licitaţia publică deschisă în vederea asocierii în participaţiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ", a modelului-cadru al Contractului de asociere în participaţiune precum şi numirea Comisiei de analiză şi evaluare a ofertelor

30.10.2007

... activităţilor de administrare şi exploatare a obiectivului, după cum urmează: 2.1. Reamenajarea şi modernizarea parcului, prin realizarea lucrărilor de construcţii, investiţii la infrastructură (reabilitare şi extindere reţele electrice, a reţelelor de...
... apă – canal, alei pietonale, platforme, gard împrejmuitor, parcaje, porţi de acces, bănci, mobilier urban, dotări noi cu echipamente şi locuri de joacă în aer liber, spaţii de alimentaţie publică, spaţii comerciale, reabilitarea dotărilor existente...

Consiliul Local Timișoara

357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

30.10.2007

... reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare...
... 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00 Reparatii capitale Lic V.Tepes...

Consiliul Local Timișoara

353/25.09.2007 privind aprobarea contractului de închiriere dintre Parohia Romano-Catolică Timişoara IV Iozefin şi Liceul Teoretic "Bela Bartok" pentru imobilul situat în Timişoara Bd. Gen. Dragalina nr. 11A având destinaţia de unitate de învăţământ

25.09.2007

... sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş în vederea aprobării unui contract de închiriere pe termen de 30 de ani, pentru a putea beneficia de fonduri pentru investiţii, reparaţii capitale sau reabilitări. Cu adresa nr. D72007-3330/2007...
..., dezinsecţie, deratizare şi orice alte cheltuieli colaterale. o. Să intreprindă demersuri pentru atragerea de finanţări în vederea executării lucrărilor de conservare a imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi...

Consiliul Local Timișoara

330/25.09.2007 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"

25.09.2007

... de 25 MVA şi revenirea în SEN fără întreruperea consumatorilor - instalarea unei unităţi de măsurare a energiei termice produse în co-generare - reabilitarea conductei de abur viu la turbina pentru parametrii de lucru nominalizaţi - instalarea unei...
... realizarea unor lucrări de investiţii ( retehnologizare, modernizare şi dezvoltare) în sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice şi dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice care şă conducă la reducerea preţului...

Consiliul Local Timișoara

324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007

25.09.2007

... Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00 Reparatii...
... 44.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 44.000,00 44.000,00 0,00 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00...

Consiliul Local Timișoara

298/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii si locuinte plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timişoara

31.07.2007

... Nu e cazul. 4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii o se propune realizarea unei terase verzi accesibile la nivelul 4 - mezanin, unde vom avea cunctiunile adiacente birourilor ( cafenele, restaurante ) cu o suprafata de cca...
... subteran in urma realizarii unui proiect avizat si agreea de detinatorul de retele – Enel – Electrica – cablurile Lea1Kv care exista pe teren si alimenteaza blocurile si centrala termica vor fi mutate in urma unui proiect realizat de Enel-Electrica la o...

Consiliul Local Timișoara

290/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Biserica Ortodoxă Română si centru social" - Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 83

31.07.2007

... edilitară: alimentare cu apă, energie electrică, energie termică, telefonie, canalizare, în sistem centralizat. 7 S.C. INTERAX BB S.R.L. P R O I E C T N R.: 5 6 / 2 0 0 7 HEINRICH HEINE NR. 5 P.U.Z. BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ T I M I S O A R A ŞI CENTRU...
... alimentrarea centralelor termice cu functionare pe gaz, necesare incalzirii spatiilor centrului social si bisericii. 3.6.6. Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

...+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 500,00 500,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP20 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP14...
... 1.081,00 5.680,00 6.761,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

... + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 500,00 500,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita...
.... Lucrări noi 1.081,00 2.650,00 3.731,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00...

Consiliul Local Timișoara

151/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Bloc apartamente" str. Cluj nr. 16, Timişoara

24.04.2007

... parcajului existent pe domeniu public in fata parcelei pentru 8 vizitatori. § Solu•ii pentru reabilitarea •i dezvoltarea spa•iilor verzi Zona verde din fata blocului in latime de 3,5m si avand o suprafata de .... se va replanta. Curtea, actualmente...
.... Canalizarea apelor uzate menajere se va face prin racordul existent prin refacerea c•minului menajer existent. Alimentarea cu ap• cald• menajer• se va face de la boilerul din centrala termic• proprie. Instala•iile interioare de ap• rece •i cald• se vor...

Consiliul Local Timișoara

142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara

24.04.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara 24.04.2007 Hotararea Consiliului Local 142/24.04.2007...
... privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-8664/16.04.2007 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

141/24.04.2007 privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective"

24.04.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 141/24.04.2007 privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu...
... privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea...

Consiliul Local Timișoara

124/24.04.2007 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

... Regulament de Organizare şi Funcţionare 4 DIRECŢIA EDILITARĂ Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Serviciul Energetic Biroul Planificare Avizare Corelare Lucrari Publice Biroul Iluminat Public Biroul Reabilitare Termica...
... biroului; 21. BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare 22 - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi...

Consiliul Local Timișoara

104/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca

27.03.2007

... reabilitare, protecþie ºi conservare a mediului va determina menþinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanþi ce afecteazã sãnãtatea ºi creeazã disconfort ºi va permite valorificarea potenþialului natural ºi a sitului construit...
... prevãzutã cu o centralã termicã proprie de uz gospodãresc pentru producerea agentului termic de încãlzire ºi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uºor tip STAS 54/83. art.3.3.6...

Consiliul Local Timișoara

61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

27.03.2007

... 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi...
... Subventii pt reabilitare termica 42.02.12 1.775,00 1.775,00 0,00 B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 0,00 55,79 55,79 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie...

Consiliul Local Timișoara

60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006

27.03.2007

... 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie 0,00 0,00 0,00 a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 27.785,00...
... 8,16 Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004 8,16 8,16 0,00 B. Lucrari noi 12,42 0,00 12,42 Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU- HCL60/28 0,00 0,00 0,00 spitalul clinic...

Consiliul Local Timișoara

49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54

27.02.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din...
... Timişoara, str. A.Imbroane nr.54 27.02.2007 Hotararea Consiliului Local 49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P...

Consiliul Local Timișoara

38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

13.02.2007

... forajelor se face din branşamentul comun cu S.C. Colterm S.A., din centrala termică a S.C. Colterm S.A., existând un contor electronic pentru măsura cantităţii de energie electrică consumată. Reţeaua de apă Reabilitarea reţelei de apă din această zonă...
... BERD pentru finanţarea Măsurii ISPA - Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România din data de 10 decembrie 2003. Art. 10. (1) Personalul din cadrul Regiei Autonome Apă şi Canal...