keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

458/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara

13.09.2018

...  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice...
..., alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.  Reţelele de alimentare cu gaze şi...

Consiliul Local Timișoara

463/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara

09.09.2019

... din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea...
... autovehiculelor, vor fi strict controlate și condiționate și se vor supune exigenței protejării mediului. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice...

Consiliul Local Timișoara

244/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

23.04.2019

... construcțiilor. - Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM S.A. nr. UR2018-18542/12.11.2018, societatea nu deține în zonă rețele termice sau de apă rece hidrofor. Pagina 9 I 19 2.7 OPȚIUNI ALE...
... complementare/ servicii și instituții. 3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Fiind teren nereglementat situat la frontul Inelului IV de circulație – Strada Grigore Alexandrescu, iniţiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele...
... termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.  Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran...

Consiliul Local Timișoara

372/06.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara

06.07.2018

...: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 9938 mp, organizarea la standarde...
... aerului: Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de...

Consiliul Local Timișoara

320/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara

15.06.2018

... de 1m în plan orizontal față de traseul cablurilor electrice existente, și minim 3m față de postul trafo existent. - Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM S.A. nr. UR2017-011574/25.07.2017, în...
... zonă nu există rețele termice sau de apă rece hidrofor. 2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI Proprietatea este privată, funcțiunile propuse sunt: - depozitare, prestări servicii (preluându-se indicii și extinzându-se funcțiunile conform PUD aprobat prin HCL...

Consiliul Local Timișoara

366/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN 6", Timişoara,

28.09.2010

... cu caldura pentru obiectivele propuse se va putea asigura prin realizarea unei centrale termice proprii, având combustibil gazul metan. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor propuse în Planul urbanistic zonal, este obligatorie prin realizarea...
... conservare a patrimoniului natural sau construit. 3.7.4. Zonele propuse pentru refacerea peisagistic• •i reabilitare urban• Lucr•rile propuse ce sunt prev•zute a se executa, nu afecteaz• peisagistica zonal•, nefiind necesare lucr•ri speciale pentru...

Consiliul Local Timișoara

206/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara

30.05.2017

... și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va...
... obiectivului propus se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere și branșament furnizat de S.C. Aquatim S.A. 5.5.Alimentarea cu energie termică Se propune pentru obiectivul nou propus independența...

Consiliul Local Timișoara

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

... departamentul „acces la rețea” din cadrul S.C. DELGAZ GRID S.A. în zonă sunt următoarele tipuri rețele de gaz: - rețea de gaz situată pe Calea Torontalului. Energie termică Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. UR2019-003619 emis de departamentul tehnic...
... din cadrul S.C COLTERM S.A. în zonă nu există rețele termice și de apă rece hidrofor. URBANEI! CONTROL URBAN CONTROL TM Pagina 8 din 23 TEL: 0734 875 542 Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. 251048000...

Consiliul Local Timișoara

271/22.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara

22.05.2018

... P.3.2. Promovarea responsabilită măsurile  M.3.2.1. Reabilitarea, extinderea sociale  M.3.2.2. Încurajarea integrării socio a persoanelor din grupuri cu grad ridicat de risc o P.3.3. Ameliorarea stării de sănătate a popula de sănătate performante...
... cuprinzând programele P.3.2. Promovarea responsabilității locale privind egalitatea de șanse și incluziunea social M.3.2.1. Reabilitarea, extinderea și înființarea de locuințe sociale și spații destinate asistenței M.3.2.2. Încurajarea integrării socio...

Consiliul Local Timișoara

97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

23.02.2018

... se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de...
... permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu...

Consiliul Local Timișoara

376/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara

15.07.2019

.... Reabilitarea, extinderea și înființarea de locuințe sociale și spații destinate asistenței sociale  M.3.2.2. Încurajarea integrării socio-economice a persoanelor beneficiare de ajutorul social și a persoanelor din grupuri cu grad ridicat de risc...
... implementării proiectului: a) apă şi canalizare b) servicii de salubrizare c) energie electrică d) energie termică şi/sau gaze naturale e) telefoane, fax, internet f) servicii poștale şi/sau servicii curierat Documente atasate: - contract sau comandă...

Consiliul Local Timișoara

436/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara

12.09.2014

.... 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE Nu e cazul. 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ Executarea drumurilor la prospectele finale va însemna momentul în care se vor putea executa ᗰi corela...
... stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice...

Consiliul Local Timișoara

377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători

17.07.2018

...;  Formă tubulară;  Dulie E27 si E40;  Necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecţie termică şi igniter cu sau fără funcţie de resetare);  Durata de utilizare minim 6 ani;  Temperatura de culoare 2000K...
...;  aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi condensator cu dielectric solid (long life) pentru compensarea puterii reactive – factor de putere minim 0,92;  aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat...

Consiliul Local Timișoara

482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

... Locale Timişoara Având în vedere că la nivelul municipiului Timișoara se implementează obiectivul de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cu fonduri europene care include montarea de mobilier urban, pentru...
... imobile, instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte executarea acestora; - organizează, în mod unitar, evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea sau în folosinţa D.P. L.T.; - organizează şi...

Consiliul Local Timișoara

371/06.07.2018 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători

06.07.2018

.... Specificaţiile tehnice minime pentru surse (lampi) cu vapori de sodiu  Putere: 50W, 70W, 100W, 150W, 250W;  Formă tubulară;  Dulie E27 si E40;  Necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecţie termică şi igniter cu sau...
... tubulară va fi poziţionată în interiorul elementului optic interior;  protecţie electrică: Clasa I;  aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi condensator cu dielectric solid (long life) pentru compensarea puterii...

Consiliul Local Timișoara

271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara

22.07.2020

... patrimoniu, prin instituirea de zone protejate ........................ 27 3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana ................................................................... 27 3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si...
... in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Incalzirea/racirea spatiilor se va face cu echipamente performante, cu emisii reduse de noxe. Prin izolarea termica a cladirilor se...

Consiliul Local Timișoara

135/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice

24.04.2017

... maşini” - încăpere unde sunt instalate motoarele cu aprindere; - „încăpere de căldari” - încăpere unde sunt amplasate instalaţii care produc abur sau agent termic pentru încălzire; - „suprastructură închisă” - o construcţie continuă, rigidă, etanşă la...
... pe canalul Bega. În perioada 2000 - 2002 s-a realizat un studiu de fezabilitate, în urma unui parteneriat public privat, privind reabilitarea canalului Bega. În anul 2008 Direcţia Apelor Banat (DAB) a reuşit demararea lucrărilor de curăţare a...

Consiliul Local Timișoara

401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara"

26.09.2006

... utilizare al abonamentelor şi gratuităţilor. c. Situaţia actuală a transportului public din Timişoara, inclusiv numărul de călători şi sarcina de transport generată de aceştia, ca şi încasările regiei, sunt afectate de lucrările de reabilitare a 40 km...
... magnetică, fiind completată cu mesaje tipărite suplimentar (de regulă, prin impresie termică) faţă de cele pre-tipărite la producător. Este posibilă personalizarea, prin tipărirea numelui, a codului numeric prsonal şi a unei fotografii, în funcţie de...

Consiliul Local Timișoara

39/07.02.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara

07.02.2020

... existenta a orasului. Alimentarea cu energie termica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului. Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele existente ale orasului. Salubrizarea se va realiza prin...
... este cazul. -Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu este cazul. -Refacere peisagistica si reabilitare urbana Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar terenurile...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... buc buc buc 3.430,00 70,00 4,00 5,00 119 Colegiu Tehnic de Vest - bd. Regele Carol I nr. 11 - suprafaţă totală 1.846 mp Gazon Arbori Bănci Coşuri de gunoi mp buc buc buc 100,00 10,00 12,00 11,00 Mobilier urban conform proiect „Reabilitarea spaţiilor...
... sezonul de vegetaţie, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată de apă este de 5 litri/mp, administraţi zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare...

Consiliul Local Timișoara

283/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara

21.05.2019

... dirijate - emisiile de la centrala termica au un impact nesemnificativ asupra atmosferei.  surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului...
..., trasee pentru biciclisti comune. Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce în subteran ca si toate celelalte retele edilitare. – Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de...