keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara

31.10.2017

..., sistemul de încalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz. -Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. PREVEDERI ALE DOCUMENTAŢIILOR SUPERIOARE DE URBANISM In PUG nou in stadiu de elaborare sunt prevazute Zona de locuinte...
... exterioare si carosabil. Performantele la foc ale cladirilor: Riscul de incendiu este mic , avind sarcina termica calculata sub 420 Mj / mp. Gradul de rezistenta la foc este “Gradul II”, avind materilele din structura portanta si din structura ce...

Consiliul Local Timișoara

292/29.07.2010 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei

29.07.2010

... “Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale” —suma de 380.969 lei; Celelalte obiective cuprinse în listă nu au fost realizate din lipsa surselor de finanțare. În ceea ce priveşte Lisia obiectivelor de investiții din surse proprii aprobate pentru...
... pentru investițiile efeciuate în anul 2008 şi recepționate și anume pentru : - “Modernizare centrală termică , Bv. Dâmbovişa nr.1-3” —suma de 361.656 lei, "Punct termic şi modernizare instalație energie termica Bv. Take Ionescu nr.83” -suma de...

Consiliul Local Timișoara

462/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862

09.09.2019

... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83 sau...
... urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... are în vedere creșterea competivității economice și energetice a clădirilor, prin reabilitarea termică a acestora, optimizarea sistemului de distribuție a agentului termic, modernizarea sistemelor publice de iluminat și încălzire, cu efecte benefice...
... profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează...

Consiliul Local Timișoara

350/06.07.2018 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

06.07.2018

... intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau...
... Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum și efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; - Sprijinirea părinţilor cu privire la identificarea serviciilor de...

Consiliul Local Timișoara

95/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor pe domeniul public al municipiului Timişoara şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor pe domeniul public al municipiului Timişoara

28.03.2006

... concesiune; de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; de a...
... privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de combatere a vectorilor şi dăunătorilor prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare în municipiul Timişoara; de a...

Consiliul Local Timișoara

277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

28.07.2009

..., 110.376.000 mc/an. Pagina 9 din 35 În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” 2.1.2 Deznisiparea apelor uzate Deznisiparea apelor...
..., 110.376.000 mc/an. În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” Separarea grăsimilor Separarea grăsimilor din apele uzate se realizează...

Consiliul Local Timișoara

432/16.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, CF 441533, Timişoara

16.10.2015

... colectate in separatorul de hidrocarburi.  Energia termica va fi asigurata de centrale termice, cu tiraj fortat, functionand cu gaz natural, prin bransamente la reteaua existenta.  Energia electrica va fi asigurata prin bransamente la retele existente...
...: Raportul_Informarii_si_Consultarii_publicului.pdf JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 8d. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030...

Consiliul Local Timișoara

35/05.02.2019 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,BANAT" al judeţului Timiş a unei autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi MAGIRUS M42L AS şi a contractului de comodat care se va încheia între Municipiul Timişoara şi ISU,,BANAT" al judeţului Timiş

05.02.2019

... şi importanţă; - Ansamblul de clădiri City Center Timişoara; - Toate blocurile de locuinţe P+10 la care accesul la parţile superioare este dificil, majoritatea se află în proces de reabilitare termică; - Modul de acţionare în Iulius Mall (suprafaţă...
... parţile superioare este dificil, majoritatea se află în proces de reabilitare termică; - Modul de acţionare în Iulius Mall (suprafaţă desfăşurată de 78.000 metri pătraţi) – ţinându-se seama de înalţime şi lăţime; - Modul de acţionare în Shoping City...

Consiliul Local Timișoara

175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017

15.11.2016

...) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil...
... specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in...

Consiliul Local Timișoara

100/12.03.2019 privind aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot în Municipiul Timişoara

12.03.2019

... asupra reducerii zgomotului: ZEI TE E Z INS 2018 Actualizare Harta strategica de zgomot in Municipiul Timisoara 5  Clădiri reabilitate termic = 67  Lucrări de întreţinere şi reabilitare străzi  Lucrări de investitii in infrastructura rutiera...
... str. Cluj – str. Petre Râmnemţu ) - Str. Ion Curea - Str. Gheorghe Marinescu - Str. Socrates  Realizare proiect „Trafic management şi supraveghere video”,  Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa  Extindere reţea troleibuz Ghiroda  Reabilitare linie...

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... însă) care urmează a fi finanțate din Programul Operațional Regional. 3.3. Crearea unui sistem de transport integrat la nivel regional propune reabilitarea infrastructurii rutiere urbane și implementarea proiectelor de siguranță rutieră (definite...
... spre est (către Lugoj). În ceea ce privește calitatea suprafeței de rulare, rețeaua de drumuri naționale este, în general, în stare bună. DN 59 spre Voiteg (care a fost reabilitat în prima etapă a programului de reabilitare a drumurilor naționale, în...

Consiliul Local Timișoara

420/16.10.2015 privind aprobarea "Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

16.10.2015

... strazile din Municipiul Timişoara. Ca urmare, în viitor necesitatea extinderii sistemului de iluminat public va apărea, în primul rand, ca urmare a extinderii municipiului. Alte exemple de extinderi posibile sunt: reabilitarea unor străzi în Timişoara (care...
... alte surse? NU Întrebare – Proiectul va cauza zgomote şi vibraţii sau va avea ca efect radiaţie luminoasă, termică sau alte forme de radiaţii electromagnetice? Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, instalaţii tehnice de ventilare...

Consiliul Local Timișoara

37/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire imobil servicii si comert S+P+3E", Calea Martirilor nr. 94, Timişoara

31.01.2012

..., există retele de apă si canalizare pe strada Calea Martirilor. • Alimentarea cu energie termica Conform avizului de amplasament favorabil din 15.02.2011. emis de S.C. COLTERM S.A. în zona există retea de distributie a energiei termice. ACTECTURA IRO...
... Se prevede pentru imobilul nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a...

Consiliul Local Timișoara

542/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara

24.10.2018

... încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele...
... pentru apa freatica: Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare - Protectia aerului Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice...

Consiliul Local Timișoara

273/29.06.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara

29.06.2010

... 7/ B sediu. adm. hala S.C.Plastic Metro statie gaze centrala termica rampa Mobitim depuneri 13 2/ A beci 13 2 13 0 12 8 hala depozit rez. rez. rez rez rez bazin buncar buncar bazin remiza bazin remiza rezervor 50 D 50 C 50 B 46 37 39 /B 46 A 39 ST R...
... centrala termica birouri depozit seminte birouri S.C.UNISEM S.A. depozit carbune S.C.AGROSEM S.A. 7 bascula post trafocabinapoarta cantar 5 12 6A 12 6 CA LE A SA GU LU I MOBITIM 12 4 12 2 pa sa j 125A 128 STR. IZL AZ 126 depozit gunoi S T R . C E F E...

Consiliul Local Timișoara

269/28.07.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2018

28.07.2017

...) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru...
... specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate...

Consiliul Local Timișoara

187/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara

07.04.2015

... S.A, emis de Compania Locală de Termoficare Timișoara din data 07.08.2014 se specifică: AVIZ FAVORABIL pentru amplasamentul propus, având figurate pe planul de situaţie anexat traseele reţelelor termice şi de apă rece hidrofor aflate în evidenţa...
... comert 1055: -apartamente cu 1 camera: -iluminat - 0,2kw -prize bucatarie – 0,8kw -prize camere – 0.7kw -masina spalat - 0,8kw -climatizare – 1kw -centrala termica – 0,1kw - rezerva – 0.2kw IANUARIE 2014 Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE...

Consiliul Local Timișoara

562/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara

12.11.2019

... ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie, pentru fiecare imobil in parte. Centrala termica se amplaseaza in spatiul special amenajat. Deoarece nu exista o retea...
... de gaz in zona, centrala termica va fi electrica. Alimentarea cu energie electrică In conformitate cu Normativul I7/2011, bilanţul energetic al noilor consumatori de energie electrică se prezintă astfel: Birouri/vestiare: P i = 36 kW Terenuri sport...

Consiliul Local Timișoara

198/15.04.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara

15.04.2014

... centrale termice proprii, ce vor asigura şi prepararea apei calde. Pentru reducerea consumurilor de energie termică se recomandă utilizarea de panouri solare termice care să contribuie atât la prepararea apei calde de consum, cât şi la acoperirea...
... primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. SC.ARTNOVA S.R.L. C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711 20 Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea...

Consiliul Local Timișoara

4/25.01.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara

25.01.2017

...' extras PUZ director Atasament: Rap_info_consultarii_extravilan_Todea.pdf ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin...
... Chitu face referire la terenuri si drumuri care nu sunt în proprietatea lui Todea Dorina si Todea Gheorghe, beneficiarii P.U.Z.-ului aflat în acest ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DOE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI...

Consiliul Local Timișoara

248/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara

27.06.2017

... 2750 2250 12.000 și n d A PROSE 03 REGLEMENTARI Atasament: RAPORTUL_INFORMARII_BALASIU.pdf ROMÂNIA fi JUDEŢUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMISOARA | DIRECTIA URBANISM || SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE | BIROUL AVIZARE...
... | JUDEŢUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMISOARA | DIRECTIA URBANISM f SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: 140 256 408435 | e...

Consiliul Local Timișoara

77/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara

23.02.2010

... stropitul spatiilor verzi. Alimentarea cu caldura pentru obiectivele propuse se va putea asigura prin realizarea unei centrale termice proprii, având combustibil gazul metan. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor propuse în Planul urbanistic...
... şi construit Suprafaţa alocată P.U.Z – ului nu este încadrată într-o zonă protejată de conservare a patrimoniului natural sau construit. 3.7.4. Zonele propuse pentru refacerea peisagistică şi reabilitare urbană Lucrările propuse ce sunt prevăzute a se...

Consiliul Local Timișoara

535/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara

25.10.2019

... avizului eliberat de Delgaz Grid pe amplasament nu există re ele de alimentareț cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune. Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există re ea deț distribu ie a energiei termice în...
... naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. 3.6.4. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin...

Consiliul Local Timișoara

33/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil locuinţe si functiuni complementare S+P+4E", str. Budai Deleanu nr. 20, Timişoara

31.01.2012

... termică Conform avizului de amplasament favorabil, emis de S.C. COLTERM S.A. în zona exista retea de distributie a energiei termice. • Alimentarea cu gaze naturale Conform avizului favorabil (cu conditii), eliberat de S.C. E.ON Gaz Distributie S.A...
... energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului. Alimentarea cu gaze naturale ACTECTURA IRO 300092...