keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

148/24.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala depozitare si birouri", Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara

24.04.2017

... consumatori: grupuri sanitare, boilerul de preparare apa calda menajera si statia de dedurizare pentru incarcarea instalatiilor termice. Conductele de distributie se vor monta aparent. Apa calda menajera se prepara prin intermediul unui boiler care va...
... utiliza ca agent termic primar apa calda preparata de centrala termica proprie. Conductele instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda se vor executa din tevi zincate si cupru. NECESARUL DE APA Conform breviarului de calcul, debitul...

Consiliul Local Timișoara

529/08.12.2015 privind aprobarea PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA ZGOMOTULUI AMBIANT ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

08.12.2015

... 2020; - Finalizarea programului de reabilitare termica si izolare fonica a cladirilor prin anvelopare si montarea de ferestre si usi fonoizolante, termen 2020; - Amenajarea Garii de Nord si Autogarii Timisoara, termen 2022; - Eliminarea traficului...
... municipiului;  fluidizarea traficului;  încurajarea locuitorilor pentru folosirea sistemului de izolare termică şi fonică de tip termopan prin scutirea de impozit pentru anul în care s-a efectuat lucrarea;  susţinerea locuitorilor pentru folosirea...

Consiliul Local Timișoara

331/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă în regim P+1E şi împrejmuire", Calea Dorobanţilor nr. 68 , Timişoara

27.09.2011

... Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii pag. 07 4.7 Profiluri transversale caracteristice pag. 07 4.8 Regimul de construire pag. 07 4.09 Asigurarea utilitatilor pag. 08 4.10 Bilant teritorial pag. 08 5. Concluzii pag. 08 B. PIESE...
... dinspre Calea Dorobantilor prin intermediul unui drum de servitute, care traverseaza parcela cu nr. top 3625, aceasta parcela prezentand acces direct la Calea Dorobantilor. Accesul pietonal va fi alaturat celui auto. 4.6 Solutii pentru reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

197/24.04.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala birouri si productie in regim de inaltime P+1E", Calea Mosnitei CF 428055, nr. top. 428055, Timisoara

24.04.2012

... mecanic P.E.C.O. birouri depozit rampacantar placa beton B-DUL C ONSTRU CTORILO R ceasapometru prototip service cond. birouri centrala termica vane vane cond. vane cantar rampa rezervoare benzina ingropate Depozit P.E.C.O. Nr.1 incarcare combustibili...
... post trafocos rezervor materialrecuperabil P.E.C.O. Magazie centrala rampa conduc te Atelier mecanic P.E.C.O. birouri depozit rampacantar placa beton B-DUL C ONSTRU CTORILO R ceasapometru prototip service cond. birouri centrala termica vane vane cond...

Consiliul Local Timișoara

413/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara

13.12.2011

... ele reabilitate termic si mansardate. - punctual cladiri cu func•iune complementar• (regim de în•l•ime maxim P+2E, structur• mixt•, în stare foarte bun•) Echiparea existent• Utilit••i existente în zon•: energie electric•, ap•, canal, sistem...
... centralizat de energie termic•, gaze naturale, re•ea de telefonie, re•ea de televiziune •i date. Gabaritele re•elelor existente în zon• vor fi confirmate de avizele de•in•torilor de utilit••i. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit...

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

... 236 2,00 472 TOTAL (în metri pătrați): 804.382 316.944 1.121.326 *Suprafața străzilor notate cu * a fost modificată ca urmare a lucrărilor de Reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului Timişoara ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 14/14...
... alei pietonale de-a lungul malului canalului Bega: 24.670 mp cu lățime variabilă Coşuri de gunoi de-a lungul malului canalului Bega: 469 bucăți Notă: Datele sunt cuprinse în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor...

Consiliul Local Timișoara

159/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara

30.04.2020

....7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com 6 Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzut cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru...
... producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83. Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente...

Consiliul Local Timișoara

101/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara

12.03.2019

... 4 2 1 terasa 2A terasa 3 STR. MEM ORANDULU I 2 4 6 terasa terasa 71 12 terasa 10 8 9 2 11 1B 2A punct termic 4 4A 9A 1A 1 3 biserica 4 STR . DRO BET A 6 7 3 5 2 1 terasa 82 80 78 terasa 76 ST R. ULP IA TR AIA NA 83 B punct termic 1 casa portar 8 10...
... -10 6 51 / 12 51 / 1 1 st. pompare st. gaze 51 / 1 0 10 2 atelier atelier 10 0 CA L E A M AR TIR ILO R te r as a terasa 12 8 D terasa terasa te r a sa terasa uscator uscator centralaelectrica centr. termica atelier moara uscator uscator sectie S post...

Consiliul Local Timișoara

239/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara

23.04.2019

... centrala termica atelier moara poarta pod rulant punct termic Regia Canal-Apa Timisoara birou teren popice sediu atelier club CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI) birou Regia Autonomă de Transport Timisoara P+4E P+4E P+4E CARO SABIL CARO...
... popice a termica Atasament: U03_Reglementari-urbanistice.pdf GSPublisherVersion 0.0.100.71 47860020 85 00 C C 478700 2 08 50 0 478700 2 08 60 0 478700 2 08 70 0 478800 2 08 60 0 478800 2 08 70 0 C C supraf ata be tonata supraf ata be tonata S.C AQ U...

Consiliul Local Timișoara

512/22.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două case in regim P+1E+M", str. Herculane nr. 61, 63, Timişoara

22.10.2013

... accesului auto. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. 1.3. Surse de documentare: -Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara pr.IPROTIM nr.34.233/010/B. - REGLEMENTAREA TEHNICA– GHID PRIVIND METODOLOGIA DE...
... in favoarea firmei Sc SIMSTAR GAZ Srl. Acest drum va traversa parcela de 1257 de mp care are acces la str. Herculane. 4.6. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii: Protectia mediului -Criterii de mediu 1. a) Planul irbanistic de...

Consiliul Local Timișoara

459/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis

13.09.2018

... echipare centralizată ale municipiului Timisoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul...
... caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

75/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hala productie si prezentare confectii piele si textile" Strada Olarilor, parcela A1554/1/9, Timişoara

23.02.2010

... retenţie cu statie de pompare si utilizate la stropitul spatiilor verzi. Alimentarea cu caldura pentru obiectivul propus se va putea asigura prin realizarea unei centrale termice proprii, având combustibil gazul metan. Alimentarea cu gaze naturale a...
... sau construit. 3.7.4. Zonele propuse pentru refacerea peisagistică şi reabilitare urbană Lucrările propuse ce sunt prevăzute a se executa, nu afectează peisagistica zonală, nefiind necesare lucrări speciale pentru refacerea peisajului sau a...

Consiliul Local Timișoara

102/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara

12.03.2019

... Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie .. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83. Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face...
.... Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural...

Consiliul Local Timișoara

196/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010

26.05.2009

... confortului locuitorilor săi, s-a considerat oportună introducerea taxei de habitat. Destinaţia taxei de habitat este reabilitarea faţadelor clădirilor monumente istorice, în vederea sporirii confortului urban şi îmbunătăţirii imaginii Municipiului...
... realizeze următoarele lucrări: - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan; - înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperișuri tip şarpantă sau refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă; - izolați termice şi hidro la...

Consiliul Local Timișoara

418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara

03.08.2018

..., în funcție de condițiile meteorologice şi se aplică pe suprafețele în prealabil salubrizate, Unitatea de măsură este U.M, = 1000 mp (4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 13-17” dacă indicele de confort termic...
... cuprinse în proiectul de reabilitare a centrului istoric din municipiul Timişoara sunt: str. Enrico Carusso, str. Gen. Praporgescu, str. Eugeniu de Savoya, str. Radu Negru, str, Fără Nume, str. Francesco Griselini, str. Mercy, str. Lucian Blaga, str. Vasile...

Consiliul Local Timișoara

464/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara

09.09.2019

....418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism 7 Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire...
... termica hala cond hala rezervoare chimice baz hala finisaj birouri cond hala finisaj hala hala finisaj 4B birouri P.C.I. C ALEA AR AD U LU I tesatorie S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A. P.C.I. P.C.I. rez cond post trafo post trafo atelier dep. dep...

Consiliul Local Timișoara

640/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara

28.11.2018

... competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1 Atasament: 07_mobilare.pdf RETIM Imobil locuinte colective p+4 punct termic 8 8 .5 9 RETIM 444600 Imobil locuinte...
... colective p+4 punct termic Conducta pluviala Conducta canalizare menajera: de la subsol zona verde str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita ) trotuar trotuarzona verde st r. P A S T E U R tr o tu a r zo n a v e rd e nr.19 N Nr.top.3049/1/1/1/2/1...

Consiliul Local Timișoara

332/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ" - Calea Şagului nr. 141, Timişoara

22.06.2018

...) și respectiv 56,96 m de hala de depozitare - La Sud, Berg Banat S.A., platformă industrială producție elemente metalice și zincări termice, la o distanță minimă de 96,72 m - La Sud – Vest, Autoschrott – piese auto din dezmembrări, la o distanță minimă...
... natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea...

Consiliul Local Timișoara

414/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara

31.10.2017

... Enel; Nr. 190967052/03.08.2017 -aviz alimentare cu energie termica(Aviz de amplasamnet Colterm; Nr. UR2017-011828/20.07.2017) -aviz gaze naturale (Aviz de amplasament DELGAZ grid; Nr. 3444, 25.07.2016 ) -aviz telefonizare (Aviz de amplasament Telekom...
... enuntat. 5.3. Energie termică Conform aviz favorabil de amplasament; Nr. UR2017-011828/20.07.2017 emis de SC COLTERM SA nu există rețea de distribuție a energiei termice în perimetrul teritoriului studiat. 5.4. Energie electrică Conform aviz favorabil de...

Consiliul Local Timișoara

579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

26.11.2019

... identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate area și intervenția integrată școlare și profesionale a și reabilitării copiilor cu Ordin nr...
... Timiş; - Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; - Sprijinirea părinţilor cu...

Consiliul Local Timișoara

162/31.10.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timişoara 2017-2022 şi a Planului operaţional pentru implementarea strategiei

31.10.2016

... Creștere Timișoara, a proiectului de îmbunătățire a infrastructurii sociale prin reabilitarea termică a căminului pentru persoane vârstnice Portofoliul de proiecte Realizarea demersurilor necesare, de către Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru...
... punerea în practică a proiectului de reabilitare a căminului pentru persoane vârstnice Căminul pentru Persoane Vârstnice va fi reabilitat termic Decembrie 2022 Realizarea de demersuri pentru identificarea persoanelor vârstnice din comunitate care au nevoie...

Consiliul Local Timișoara

461/03.09.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E si parcari", str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara

03.09.2013

... studiului “REABILITARE LINIE DE TRAMVAI SI MODERNIZARE TRAME STRADALE PE STR STEFAN CEL MARE” aprobat cu HCL97 din 2012, consideram oportuna retragerea obiectivului propus cu o distanta de 4- 6.00m fata de aliniamentul stradal , cu atat mai mult cu cat...
... necesare se va face conform temei de arhitectur•. Alimentarea cu ap• rece a instala•iilor interioare din cl•dire se va face de la re•eaua de incint•. Alimentarea cu ap• cald• menajer• se va face de la centrala termic• proprie. Apele uzate menajere vor fi...

Consiliul Local Timișoara

565/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara

12.11.2019

... electrica, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protectia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integreaza sau care deriva din ele; Planul urbanistic de detaliu va...
... incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul...

Consiliul Local Timișoara

453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

18.12.2007

... zonelor de depozitare după închiderea acestora; 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice; 4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau...
... fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.31. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al...

Consiliul Local Timișoara

290/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Biserica Ortodoxă Română si centru social" - Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 83

31.07.2007

... edilitară: alimentare cu apă, energie electrică, energie termică, telefonie, canalizare, în sistem centralizat. 7 S.C. INTERAX BB S.R.L. P R O I E C T N R.: 5 6 / 2 0 0 7 HEINRICH HEINE NR. 5 P.U.Z. BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ T I M I S O A R A ŞI CENTRU...
... alimentrarea centralelor termice cu functionare pe gaz, necesare incalzirii spatiilor centrului social si bisericii. 3.6.6. Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate...