keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

255/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara

20.12.2016

... caracterul de globalitate a problematicii mediului . Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare...
... unor materiale cu potential de inmagazinere a caldurii scazute. Este un efect cu durata scurt – perioada de vara, frecventa – zilele cu temperaturi ridicate. Pentru a diminua efectele termice s-a urmarit alegerea unor elemente de inchidere cu...

Consiliul Local Timișoara

126/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

31.03.2020

... calculul izolaţiilor termice al instalaţiilor; - NRPM - Norme Republicane de Protecţia Mediului; - Legea 137 Legea protecţiei mediului; - SR1907 - Instalaţii de încălzire. Calculul necesar de căldura. Prescripţii de calcul; - STAS 3417 - Coşuri şi canale...
... 125-96 Procedura de reglementare a activităţilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător; - IPCT Îndrumător de proiectare pentru centrale termice mici; - IPCT Ghid de performanta pentru instalaţii. In general, la proiectarea...

Consiliul Local Timișoara

461/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3

09.09.2019

... rece. Alimentarea cu apă caldă menajeră se va face de la puncte termice proprii. Calculul debitelor s-a făcut pentru urmatoarele obiecte sanitare: Obiecte sanitare Bucati Echivalenti E1+E2 Σ E Chiuvete 12 1.0 12.00 Lavoare 15 0.35 5.25 Vase WC 15...
... 0.50 7.50 Centrala termica 12 1.0 12.00 Masina spalat 12 1.0 12.00 Cada baie 12 1.0 12.00 Robinet serviciu 1 0.35 0.35 TOTAL 61.10 Rezultă: q APĂ RECE = 1 x (0,15x1x√61,10+0,004x61,10) q APĂ RECE =1,41 l/s = 5,10 mc/h Rezultă : q apă rece = 1,41 l/s ADS...

Consiliul Local Timișoara

298/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii si locuinte plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timişoara

31.07.2007

... Nu e cazul. 4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii o se propune realizarea unei terase verzi accesibile la nivelul 4 - mezanin, unde vom avea cunctiunile adiacente birourilor ( cafenele, restaurante ) cu o suprafata de cca...
... subteran in urma realizarii unui proiect avizat si agreea de detinatorul de retele – Enel – Electrica – cablurile Lea1Kv care exista pe teren si alimenteaza blocurile si centrala termica vor fi mutate in urma unui proiect realizat de Enel-Electrica la o...

Consiliul Local Timișoara

4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

28.01.2014

... următoarele elemente: - inflaţia prognozată pe anul 2014 de 3,0 %; - necesarul de combustibil, apă, energie electrică şi termică, ce se preconizează să se consume în anul 2014; - preţurile actuale la apă, energie şi combustibil; - nivelul mediu al...
... reabilitarea tramvaielor. Cod FP53-01, ver. 2 In structura, sursele de finantare se compun din: 1. Surse proprii 1.700 mii lei Sursa proprie reprezentand amortizarea contabila fost diminuata cu contravaloarea amortizarii reluata la venituri a mijloacelor...

Consiliul Local Timișoara

588/09.12.2014 privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara

09.12.2014

... efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si prealabil al Consiliului Local al municipiului Timisoara; g) Să permită...
... de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură); i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedeşte...

Consiliul Local Timișoara

12/15.01.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/04.12.2012, privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a imobilului - clădire şcoală S+P+2E, sală de sport P şi teren aferent, situat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, înscrisă în CF nr. 413116 Timişoara, provenit din CF. nr. 124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19

15.01.2013

... modificări ale spaţiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si prealabil al Consiliului Local al municipiului Timisoara; g) Să permită inspecţiile reprezentanţilor...
... (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură); i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit; j) Să...

Consiliul Local Timișoara

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

... (Epgamarkers.ro L SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** _ 1 Proiectant arhitectura 2. Proiectant structura de rezistenta 3. sanitare , termice, edilitare...
... zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populat- iei; - reabilitarea intregii gospodarii subterane (retele...

Consiliul Local Timișoara

428/20.12.2011 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara

20.12.2011

... de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru realizarea proiectului de investiţii de modernizare...
... reabilitarea şi modemizarea infrastructurii, până în prezent în Municipiul Timişoara s-au modernizat prin finanțare BEI (conuact nr. 99284/1999). 40.118 Km linie cale simplă (20 km stradali) Pentru liniile rămase nemodemizate. aprox. 36.820 km linie cale...

Consiliul Local Timișoara

59/30.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi aprobarea contului de execuţie pe anul 2003

30.03.2004

... energiei termice pentru populatie I I 306.000.000I I I I COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT I3402 I 594.194.148I 603.771.265I 638.396.069I I Cote defalcate din impozitul pe venit I340201 I 528.775.334I 544.994.497I 579.619.301I I Sume...
... locale pentru I370202 I I I I I retehnologizarea centralelor termice si I I I I I I electrice de termoficare I I 30.000.000I 30.000.000I 6.008.791I I Subventii primite de bugetele locale pentru I370203 I I I I I investitii finantate partial din...

Consiliul Local Timișoara

87/12.03.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului constând în etajele I şi II, ale căminului internat al fostului Colegiu Tehnic "Ion Mincu" şi a terenului de acces, situat în Timişoara, str. Franz Liszt nr. 3, precum şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş

12.03.2019

... desfăşurarea activităţilor şcolare a claselor preluate de la de Colegiul Tehnic ‘’Ion Mincu”, redistribuite în urma divizării totale. De asemenea, clădirea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, urmează să intre în lucrări de reabilitare. Conform art...
..., termice, electrice şi de orice altă natură); i) administratorul are obligaţia să realizeze pe cheltuială proprie branşamente separate la utilităţi ( apă, canal, energie termică, electrică etc). pentru întreg imobilul cămin înscris .CF .420304-C1, ţinâd...

Consiliul Local Timișoara

98/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara

23.02.2018

..., telefonie, termice. 3.9. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI Conform H.G nr. 1076 din 8 iulie 2004, art. 11. (1) luindu-se in cosiderare criteriile prevazute in anexa nr. 1 3.9.1 Caracteristici PUD cu...
... tehnico - edilitare a zonei:alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. -Amenajare locuri de parcare -Amenajare zona verde 39.12. Gradul...

Consiliul Local Timișoara

40/07.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E cu garaj", str. Crisan nr. 35, Timişoara

07.02.2020

... termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul devierii sau extinderii...
... REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea...

Consiliul Local Timișoara

437/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara

12.09.2014

... ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE dt SF BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256...
... aplica o izolare termică tip termosistem. Constructia se va amplasa cu o retragere de 2,80 m fata de limita de proprietate de la strada si va fi amplasata retrasa spre limita de proprietate din stanga la 2,00 m de aceasta. Fata de limita posterioara a...

Consiliul Local Timișoara

542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

12.11.2019

... anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică. (2) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprinde următoarele etape: a. Expertizarea tehnică, certificarea energetică şi...
...: e.l. certificatul de performanță energetică şi raportul de audit energetic în original, în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic; c.2. autorizația de construire pentru executarea...

Consiliul Local Timișoara

201/15.11.2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI

15.11.2016

... cm se porpune un strat de egalizare de 5 cm din beton slab armat peste care se propune un strat izolator termic de polistiren extrudat peste care se prevede turnarea unei placi slab armate de beton La etajul1 si la podul amenajat prezentul proiect...
... punct de vedere termic proiectul confera stratifiicatiile specifice pardoselilor calde ( cu incazlire in pardoseala) avand ca strat de uzura gresii ceramice portelanate si parchet lamelar pentru acest tip de pardoseli. In zonele umede ale ansamblului...

Consiliul Local Timișoara

49/13.02.2015 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare instituţională dintre Municipiul Timişoara şi ADETIM-Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş

13.02.2015

... funcţie de modificări 5. Reabilitarea termică a locuinţelor Servicii web Fluxuri RSS Populare iniţială cu informaţii şi ori de câte ori este nevoie, în funcţie de SMEs support by developing an E-business infrastructure in Timis County and the neighbor...

Consiliul Local Timișoara

316/15.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara "

15.06.2018

...-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții în vederea construirii, reabilitării...
... aluminiu cu bariera termică compuse din structura principală şi structura secundară cu suprafeţe mobile în conformitate cu specificul spaţiului interior. Compartimentările interioare se vor realiza din pereţi din zidarie cu blocuri ceramice grosime 25...

Consiliul Local Timișoara

296/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara

25.06.2015

... studiate, având în vedere amenajarea completă a zonei limitrofe. - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea...
... decantorul de nisipuri si ulterior in bazinul de retentie e apelor pentru udarea spatiilor verzi, astfel ca nu prezinta pericole pentru poluarea apei freatice. Protectia aerului Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe...

Consiliul Local Timișoara

539/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437640, nr. cad. 437640, Timişoara

24.10.2018

... Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate...
...; Conform aviz nr. 3055/03.07.2017 eliberat de SC DELGAZ GRID SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de gaze naturale aflata in exploatare. Alimentare cu energie termica – conform aviz din 22.06.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu...

Consiliul Local Timișoara

540/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timişoara

24.10.2018

... electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se...
... DELGAZ GRID SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de gaze naturale aflata in exploatare. Alimentare cu energie termica – conform aviz din 22.06.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de alimentare cu energie termica...

Consiliul Local Timișoara

541/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara

24.10.2018

... existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate...
.... 3055/03.07.2017 eliberat de SC DELGAZ GRID SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de gaze naturale aflata in exploatare. Alimentare cu energie termica – conform aviz din 22.06.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de...

Consiliul Local Timișoara

208/31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate - Timişoara 2011"

31.05.2011

... zonelor istorice, Primăria Municipiului Timişoara în cooperare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ a elaborat în cadrul unui concept integrat de reabilitare a zonelor istorice baza de date pentru regulamentele pentru zonele istorice...
... punct de vedere urbanistic, arhitectural �i istoric. Alt obiectiv al studiului îl va constitui elaborarea principiilor pentru abordarea lucrărilor de construc�ii �i reabilitare a zonelor istorice. În esen�ă, acestea vor trebui să realizeze adaptarea la...

Consiliul Local Timișoara

419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

30.09.2008

... publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 88.795,00 96.749,10 7.954,10 CHELTUIELI CURENTE Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor ţ...
... pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 105.145,62 105.145,62 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13...

Consiliul Local Timișoara

415/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc

27.11.2007

... Timisoara . d) Imobilul, teren intravilan sa nu fie afectat de restrictii referitoare la retele electrice, termice,statii de gaz, cale ferata si altele . e) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie liber de constructii terane sau subterane si sa nu fie...
... investitiile pentru reabilitarea infrastructurii privind : apa –canal electricitate ,cai de acces ,platforme parcare ,spatii intretinere utilaje si cladiri administrative. Având in vedere necesitatea functionarii in flux continuu si in bune conditii a...