keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

645/03.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Gheorghe Lazar nr. 36"

03.12.2018

... sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Gheorghe Lazar nr. 36" 03.12.2018 Hotararea Consiliului Local 645/03.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei...
... tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Gheorghe Lazar nr. 36" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

642/28.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 580/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu - Complex’’, cod SMIS 119790 si a cheltuielilor aferente

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 642/28.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 580/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a...
... de finantare ,,Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu - Complex’’, cod SMIS 119790 si a cheltuielilor aferente Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara

28.11.2018

... construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice pentru construcţiile administrative vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural...
... primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi...

Consiliul Local Timișoara

640/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara

28.11.2018

... competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1 Atasament: 07_mobilare.pdf RETIM Imobil locuinte colective p+4 punct termic 8 8 .5 9 RETIM 444600 Imobil locuinte...
... colective p+4 punct termic Conducta pluviala Conducta canalizare menajera: de la subsol zona verde str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita ) trotuar trotuarzona verde st r. P A S T E U R tr o tu a r zo n a v e rd e nr.19 N Nr.top.3049/1/1/1/2/1...

Consiliul Local Timișoara

639/28.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, si a cheltuielilor aferente

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 639/28.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, si a...
... cheltuielilor aferente 28.11.2018 Hotararea Consiliului Local 639/28.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, si a...

Consiliul Local Timișoara

638/28.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr. 11 sc. A, B, Str. Cernauti nr. 10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc. A, B, Str. Topologului nr. 1, sc. A, str. Arges nr. 4, B-dul Cetatii nr. 30, str. Rasaritului nr. 5" si a cheltuielilor aferente

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 638/28.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr. 11 sc...
... privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr. 11 sc. A, B, Str. Cernauti nr. 10:12:14, str. Topologului nr. 5...

Consiliul Local Timișoara

637/28.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6

28.11.2018

... de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6 28.11.2018 Hotararea Consiliului Local 637/28.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a...
... indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6...

Consiliul Local Timișoara

617/23.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Aries, nr. 20

23.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Aries, nr. 20 23.11.2018 Hotararea Consiliului Local 617/23.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Aries, nr. 20 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr...

Consiliul Local Timișoara

616/23.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 338/02.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Martir Dumitru Juganaru, nr. 20, bl. 28

23.11.2018

... sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Martir Dumitru Juganaru, nr. 20, bl. 28 23.11.2018 Hotararea Consiliului Local 616/23.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 338/02.11.2017 privind aprobarea...
... documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Martir Dumitru Juganaru, nr. 20, bl. 28 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

615/23.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 339/02.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Mures, nr. 129 "

23.11.2018

... sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Mures, nr. 129 " 23.11.2018 Hotararea Consiliului Local 615/23.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 339/02.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Mures, nr. 129 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de...

Consiliul Local Timișoara

614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod SMIS 121249 şi a cheltuielilor aferente

23.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod SMIS 121249 şi a...
... cheltuielilor aferente 23.11.2018 Hotararea Consiliului Local 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr...

Consiliul Local Timișoara

611/16.11.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

16.11.2018

... avizarea documentației de reabilitare termică blocurilor de locuinţe în cadrul programului operațional regional (POR) 2014-2020; b) Efectuarea demersurilor în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra...
... căreia se intervine și realizarea măsurilor de reabilitare termică; c) Îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari cu privire la efectuarea expertizei și auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

607/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara

16.11.2018

... energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 17800 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective prin amenajarea...
...: Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in...

Consiliul Local Timișoara

600/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 600/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de...

Consiliul Local Timișoara

599/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Felix, nr. 23,bl.75"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Felix, nr. 23,bl.75" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 599/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Felix, nr. 23,bl.75" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

598/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Brandusei, nr. 11"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Brandusei, nr. 11" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 598/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Brandusei, nr. 11" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de...

Consiliul Local Timișoara

597/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.349/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Brandusei, nr.4"

16.11.2018

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Brandusei, nr.4" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 597/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.349/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Brandusei, nr.4" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de...

Consiliul Local Timișoara

596/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului,nr. 66, bl.119

16.11.2018

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului,nr. 66, bl.119 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 596/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.345/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei...
... tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului,nr. 66, bl.119 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

595/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Linistei, nr. 17,bl.92"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Linistei, nr. 17,bl.92" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 595/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei...
... tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Linistei, nr. 17,bl.92" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

594/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.490/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Nicolae Labis, bl. 1"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Nicolae Labis, bl. 1" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 594/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.490/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei...
... tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Nicolae Labis, bl. 1" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

593/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Pădurarilor, nr. 5"

16.11.2018

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Pădurarilor, nr. 5" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 593/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Pădurarilor, nr. 5" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea...

Consiliul Local Timișoara

592/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Martir Vasile Balmuş, nr. 9-11"

16.11.2018

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Martir Vasile Balmuş, nr. 9-11" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 592/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 494/20.12.2017 privind aprobarea...
... documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Martir Vasile Balmuş, nr. 9-11" Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

591/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63"

16.11.2018

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 591/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.12.2017 privind aprobarea...
... documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având...

Consiliul Local Timișoara

590/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 495/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Deliblata, nr. 19, bl. C6"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Deliblata, nr. 19, bl. C6" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 590/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 495/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei...
... tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Deliblata, nr. 19, bl. C6" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

589/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 493/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Sirius, nr. 32"

16.11.2018

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Sirius, nr. 32" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 589/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 493/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Sirius, nr. 32" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de...