keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

159/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Calea Torontalului, nr. 66, bl. 119", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Calea Torontalului, nr. 66, bl. 119", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 159/11.04.2019 privind modificarea...
... Hotararii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Calea...

Consiliul Local Timișoara

158/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare

11.04.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 158/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a...
... privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificarile...

Consiliul Local Timișoara

144/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Arieş, nr.20 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/23.11.2018

27.03.2019

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Arieş, nr.20 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/23.11.2018 27.03.2019 Hotararea Consiliului Local 144/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului...
... Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Arieş, nr.20...

Consiliul Local Timișoara

143/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Vasile Lucaci, nr.18 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/11.01.2019

27.03.2019

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Vasile Lucaci, nr.18 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/11.01.2019 27.03.2019 Hotararea Consiliului Local 143/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii...
... Consiliului Local nr. 35/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Vasile Lucaci...

Consiliul Local Timișoara

142/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Martir Dumitru Juganaru, nr.13 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/11.01.2019

27.03.2019

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Martir Dumitru Juganaru, nr.13 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/11.01.2019 27.03.2019 Hotararea Consiliului Local 142/27.03.2019 privind modificarea...
... Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str...

Consiliul Local Timișoara

141/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr. 4", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/11.01.2019

27.03.2019

... sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr. 4", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/11.01.2019 27.03.2019 Hotararea Consiliului Local 141/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii...
... Consiliului Local nr. 33/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc...

Consiliul Local Timișoara

140/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr.2 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/11.01.2019

27.03.2019

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr.2 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/11.01.2019 27.03.2019 Hotararea Consiliului Local 140/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii...
... Consiliului Local nr. 32/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Luminita...

Consiliul Local Timișoara

139/27.03.2019 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 13/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Luminiţa Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18", SMIS 120790 şi a cheltuielilor aferente

27.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 139/27.03.2019 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 13/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a...
... Hotarârii Consiliului Local nr. 13/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Luminiţa Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir...

Consiliul Local Timișoara

138/27.03.2019 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente

27.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 138/27.03.2019 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a...
... "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

110/19.03.2019 privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local nr. 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - Etapa II"

19.03.2019

... şi va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele termice primare şi secundare, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara. Obiectivul specific al proiectului constă în...
... reabilitarea unor tronsoane de reţea primară şi parţial a reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum şi recirculaţia acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creşterii eficienţei energetice a...

Consiliul Local Timișoara

102/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara

12.03.2019

... Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie .. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83. Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face...
.... Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural...

Consiliul Local Timișoara

101/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara

12.03.2019

... 4 2 1 terasa 2A terasa 3 STR. MEM ORANDULU I 2 4 6 terasa terasa 71 12 terasa 10 8 9 2 11 1B 2A punct termic 4 4A 9A 1A 1 3 biserica 4 STR . DRO BET A 6 7 3 5 2 1 terasa 82 80 78 terasa 76 ST R. ULP IA TR AIA NA 83 B punct termic 1 casa portar 8 10...
... -10 6 51 / 12 51 / 1 1 st. pompare st. gaze 51 / 1 0 10 2 atelier atelier 10 0 CA L E A M AR TIR ILO R te r as a terasa 12 8 D terasa terasa te r a sa terasa uscator uscator centralaelectrica centr. termica atelier moara uscator uscator sectie S post...

Consiliul Local Timișoara

100/12.03.2019 privind aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot în Municipiul Timişoara

12.03.2019

... asupra reducerii zgomotului: ZEI TE E Z INS 2018 Actualizare Harta strategica de zgomot in Municipiul Timisoara 5  Clădiri reabilitate termic = 67  Lucrări de întreţinere şi reabilitare străzi  Lucrări de investitii in infrastructura rutiera...
... str. Cluj – str. Petre Râmnemţu ) - Str. Ion Curea - Str. Gheorghe Marinescu - Str. Socrates  Realizare proiect „Trafic management şi supraveghere video”,  Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa  Extindere reţea troleibuz Ghiroda  Reabilitare linie...

Consiliul Local Timișoara

95/12.03.2019 privind modificarea si corelarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr. 700 / 20.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" prin modificarea denumirii obiectivului in "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018

12.03.2019

... descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" prin modificarea denumirii obiectivului in "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati...
... investitiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" prin modificarea denumirii obiectivului in "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala...

Consiliul Local Timișoara

93/12.03.2019 privind modificarea Hotararii nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" cod SMIS 117404 si a cheltuielilor aferente

12.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/12.03.2019 privind modificarea Hotararii nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte...
... energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" cod SMIS 117404 si a cheltuielilor aferente Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-5252...

Consiliul Local Timișoara

87/12.03.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului constând în etajele I şi II, ale căminului internat al fostului Colegiu Tehnic "Ion Mincu" şi a terenului de acces, situat în Timişoara, str. Franz Liszt nr. 3, precum şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş

12.03.2019

... desfăşurarea activităţilor şcolare a claselor preluate de la de Colegiul Tehnic ‘’Ion Mincu”, redistribuite în urma divizării totale. De asemenea, clădirea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, urmează să intre în lucrări de reabilitare. Conform art...
..., termice, electrice şi de orice altă natură); i) administratorul are obligaţia să realizeze pe cheltuială proprie branşamente separate la utilităţi ( apă, canal, energie termică, electrică etc). pentru întreg imobilul cămin înscris .CF .420304-C1, ţinâd...

Consiliul Local Timișoara

64/25.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12 din data 11.01.2019 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmboviţa nr. 22/A" cod SMIS 121587 şi a cheltuielilor aferente

25.02.2019

... rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmboviţa nr. 22/A" cod SMIS 121587 şi a cheltuielilor aferente 25.02.2019 Hotararea Consiliului Local 64/25.02.2019...
... privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12 din data 11.01.2019 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de...

Consiliul Local Timișoara

57/15.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

15.02.2019

... existente în zonă: energie electrică, apă, canal, sistem centralizat de energie termică, gaze naturale, reţea de telefonie, reţea de televiziune şi date. Gabaritele reţelelor existente în zonă vor fi confirmate de avizele deţinătorilor de utilităţi...
... peisajere cu arbusti, partere florale, gazon. 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta Nu este cazul. 4.8. Solutii de reabilitare ecologica si diminuare a poluarii Fiind situat in intravilan la frontul...

Consiliul Local Timișoara

35/05.02.2019 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,BANAT" al judeţului Timiş a unei autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi MAGIRUS M42L AS şi a contractului de comodat care se va încheia între Municipiul Timişoara şi ISU,,BANAT" al judeţului Timiş

05.02.2019

... şi importanţă; - Ansamblul de clădiri City Center Timişoara; - Toate blocurile de locuinţe P+10 la care accesul la parţile superioare este dificil, majoritatea se află în proces de reabilitare termică; - Modul de acţionare în Iulius Mall (suprafaţă...
... parţile superioare este dificil, majoritatea se află în proces de reabilitare termică; - Modul de acţionare în Iulius Mall (suprafaţă desfăşurată de 78.000 metri pătraţi) – ţinându-se seama de înalţime şi lăţime; - Modul de acţionare în Shoping City...

Consiliul Local Timișoara

29/05.02.2019 privind aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara şi a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, precum şi atribuirea şi încheierea acestora cu ofertantul câştigator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

05.02.2019

... suprafețele în prealabil salubrizate. Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp (4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 1300-1700 dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități precum și în perioada în...
... și III. Străzile/Piețele cuprinse în proiectul de reabilitare a centrului istoric din municipiul Timișoara sunt: str. Enrico Carusso, str. Gen. Praporgescu, str. Eugeniu de Savoya, str. Radu Negru, str. Fără Nume, str. Francesco Griselini, str. Mercy...

Consiliul Local Timișoara

27/29.01.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

29.01.2019

... 158terasa terasa 10 13 terasa terasa uscator centr. termica Sector M uscator atelier sectie S post trafouscator terasa terasa 81 79 779 8 STR. EMMANUEL DE MARTONNE 3 4 51 /3 7 51 /5 0 8 6 26 33 35 3728 32 A S T R . A R H IM A N D R IT T E O F IL P Ă R Ă IA...
.... A S c. AS c. B Sc. A Sc. B B l. 24 B l. 54 B l. 55 Bl. 56 B l. 55 Bl. 56 S T R . M A R T IR A LE X A N D R U F E R K E L- Ş U T E U 5 16 centrala termica Bl. 22 Bl. 23 B l. 24 B l. 25 2 4 3 1 S c. A S c. B S c. AS c. B B l. 20 B l. 29 B l. 16 B l...

Consiliul Local Timișoara

14/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii", cod smis 121578 si a cheltuielilor aferente

11.01.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 14/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul...
... rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii", cod smis 121578 si a cheltuielilor aferente Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

13/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18", SMIS 120790 şi a cheltuielilor aferente

11.01.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 13/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4...
... rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18", SMIS 120790 şi a cheltuielilor aferente Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

12/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitare termica a blocurilor de locuinte: str. C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dambovita nr. 22/A" cod SMIS 121587 si a cheltuielilor aferente

11.01.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 12/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitare termica a blocurilor de locuinte: str. C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului...
... prin reabilitare termica a blocurilor de locuinte: str. C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dambovita nr. 22/A" cod SMIS 121587 si a cheltuielilor aferente Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

11/11.01.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.35/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str.Vasile Lucaci, nr. 18"

11.01.2019

... a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str.Vasile Lucaci, nr. 18" 11.01.2019 Hotararea Consiliului Local 11/11.01.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.35/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico...
...-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str.Vasile Lucaci, nr. 18" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea...