keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

244/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

23.04.2019

... construcțiilor. - Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM S.A. nr. UR2018-18542/12.11.2018, societatea nu deține în zonă rețele termice sau de apă rece hidrofor. Pagina 9 I 19 2.7 OPȚIUNI ALE...
... complementare/ servicii și instituții. 3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Fiind teren nereglementat situat la frontul Inelului IV de circulație – Strada Grigore Alexandrescu, iniţiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un...

Consiliul Local Timișoara

243/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare", Calea Mosnitei, CF nr. 434178 nr. cad. 434178, Timişoara

23.04.2019

..., alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. Realizarea PUZ-ului nu creaza un cadru anume pentru proiectele viitoare ci vine doar sa intareasca si sa completeze caracterul zonei si anume cel rezidential. Astfel viitoarele proiecte...
... freatica: Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare Protectia aerului Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale...

Consiliul Local Timișoara

239/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara

23.04.2019

... centrala termica atelier moara poarta pod rulant punct termic Regia Canal-Apa Timisoara birou teren popice sediu atelier club CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI) birou Regia Autonomă de Transport Timisoara P+4E P+4E P+4E CARO SABIL CARO...
... popice a termica Atasament: U03_Reglementari-urbanistice.pdf GSPublisherVersion 0.0.100.71 47860020 85 00 C C 478700 2 08 50 0 478700 2 08 60 0 478700 2 08 70 0 478800 2 08 60 0 478800 2 08 70 0 C C supraf ata be tonata supraf ata be tonata S.C AQ U...

Consiliul Local Timișoara

228/23.04.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 675/12.12.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitare termica a blocurilor de locuinte: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D si B-dul Take Ionescu, nr. 11-13", cod SMIS 121538 si a cheltuielilor aferente, in baza art. 71 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018

23.04.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 228/23.04.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 675/12.12.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitare termica a...
... Hotararea Consiliului Local 228/23.04.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 675/12.12.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitare termica a blocurilor de...

Consiliul Local Timișoara

227/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.41/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Stelelor, nr. 6 ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 692/20.12.2018

23.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Stelelor, nr. 6 ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 692/20.12.2018 23.04.2019 Hotararea Consiliului Local 227/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului...
... Local nr.41/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Stelelor, nr. 6...

Consiliul Local Timișoara

226/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.42/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13 ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 690/20.12.2018

23.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13 ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 690/20.12.2018 23.04.2019 Hotararea Consiliului Local 226/23.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr.42/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil B-dul Take...

Consiliul Local Timișoara

225/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil Aleea Cristalului nr.1, bl. 74, sc. D ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 691/20.12.2018

23.04.2019

... sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil Aleea Cristalului nr.1, bl. 74, sc. D ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 691/20.12.2018 23.04.2019 Hotararea Consiliului Local 225/23.04.2019 privind modificarea...
... Hotararii Consiliului Local nr.43/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil Aleea...

Consiliul Local Timișoara

224/23.04.2019 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, in baza art.71 din OUG 114/2018

23.04.2019

... descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, in baza art.71 din OUG 114/2018 23.04.2019 Hotararea...
..., pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, in baza art.71 din OUG 114/2018 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand...

Consiliul Local Timișoara

223/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232 si a cheltuielilor aferente

23.04.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232 si a...
... cheltuielilor aferente 23.04.2019 Hotararea Consiliului Local 223/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Gradinita PP33 - Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", cod smis 121232 si a...

Consiliul Local Timișoara

222/23.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „DALI +PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"

23.04.2019

... | TOTAL VALOARE ESTIMATA 107.397,70 22.610,04 1 euro= 4,75 lei Durata de viată estimată a solutiei de modernizare energetică: NS =15 ani 1 — Interventii asupra instalatiilor termice Se propune reabilitarea distributiei agentului termic si inlocuirea...
... La realizarea analizei economice in calculul preturilor nu s-a tinut cont ae lucrarile necesare de reabilitare a elemnetlor nestructurale si structurale ce sunt necesare a se realiza in urma realizarii pachetului de masuri pentru reabilitarea termica...

Consiliul Local Timișoara

184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

... a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rearnenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a...
... generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14...

Consiliul Local Timișoara

177/11.04.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded" - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions" ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020

11.04.2019

... – costuri indirecte. Având în vedere acțiunile cuprinse în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, privind eficiența energetică în clădiri rezidențiale prin reabilitarea termică a blocurilor...
... condițiile favorabile (sau nefavorabile) și a celor mai bune practici ale UE, ale promotorilor de proiecte (guvernele și autorități locale, agențiilor energetice și companiilor private) care conduc sistemele de servicii de renovare/reabilitare energetică...

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

... prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83. Rețea gaze...
... localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi...

Consiliul Local Timișoara

173/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Maresal Alexandru Averescu nr. 70", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 224/24.04.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Maresal Alexandru Averescu nr. 70", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 224/24.04.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 173/11.04.2019 privind modificarea...
... Hotararii Consiliului Local nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str...

Consiliul Local Timișoara

172/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Azurului nr. 7", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 219/24.04.201

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Azurului nr. 7", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 219/24.04.201 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 172/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului...
... Local nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Azurului nr. 7...

Consiliul Local Timișoara

171/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 223/24.04.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 223/24.04.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 171/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Martir...

Consiliul Local Timișoara

170/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Cerceilor nr.2, bl. D 65", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 221/24.04.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Cerceilor nr.2, bl. D 65", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 221/24.04.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 170/11.04.2019 privind modificarea...
... Hotararii Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea...

Consiliul Local Timișoara

169/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Sepia nr. 10", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 225/24.04.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Sepia nr. 10", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 225/24.04.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 169/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Sepia nr. 10...

Consiliul Local Timișoara

168/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/24.04.2018

11.04.2019

... sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/24.04.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 168/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii...
... Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru...

Consiliul Local Timișoara

166/11.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente

11.04.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 166/11.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A...
... Hotararea Consiliului Local 166/11.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr...

Consiliul Local Timișoara

164/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Felix, nr. 23, bl.75", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 599/16.11.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Felix, nr. 23, bl.75", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 599/16.11.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 164/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Felix, nr...

Consiliul Local Timișoara

163/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 349/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 4", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 597/16.11.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 4", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 597/16.11.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 163/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 349/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 4...

Consiliul Local Timișoara

162/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 11", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 598/16.11.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 11", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 598/16.11.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 162/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr...

Consiliul Local Timișoara

161/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Linistei, nr. 17,bl.92", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 595/16.11.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Linistei, nr. 17,bl.92", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 595/16.11.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 161/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Linistei...

Consiliul Local Timișoara

160/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018

11.04.2019

... sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 160/11.04.2019 privind modificarea Hotararii...
... Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1...