keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

29.07.2008

... F.S.Nitti , HG 94/2008 215,00 215,00 Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 5.404,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4.904,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00...
... plită+ renomin. consumat.I.Vidu 0,00 0,00 Proiect utilitati gaz plita GŞ-Ungureanu 0,00 0,00 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00...

Consiliul Local Timișoara

292/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului''

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 292/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului'' 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 292/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului'' Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9491/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

291/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - str. Şt. O.Iosif"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 291/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - str. Şt. O.Iosif" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 291/13.05.2008 privind...
... modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - str. Şt. O.Iosif" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9492/06.05.2008 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

290/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Campus Universitar"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 290/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Campus Universitar" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 290/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Campus Universitar" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9490/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU...

Consiliul Local Timișoara

289/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 289/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 289/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9489/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

288/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Soarelui"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 288/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Soarelui" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 288/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Soarelui" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9487/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

287/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Fabric"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 287/13.05.2008 privind modificarea şi completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Fabric" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 287/13.05.2008 privind modificarea şi...
... completarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Fabric" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-9486/06.05.2008- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara"

13.05.2008

... an. Eşalonarea investiţiei : 2008 Durata de realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ 4.780,02 RON 4.2 ALIMENTARE INST. CU APĂ RECE 2.749,11 RON 4.3 CENTRALĂ TERMICĂ 3.829,34 RON 4.4 REABILITARE INST...
... naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

278/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45, str. Fagului nr. 17, Timişoara"

13.05.2008

... INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ 6.561,18 RON 4.2 INSTALAŢII APĂ RECE 1.446,88 RON 4.3 REABILITARE SALĂ CAZANE 3.300,88 RON 4.4 CENTRALĂ TERMICĂ 78.180,01 RON 4.5 INSTALAŢI ELECTRICE 2.020,62 RON 4.6 INSTALAŢI INTERIOARE DE INCĂLZIRE 36.756,15 RON 4.7 INSTALAŢI...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45...

Consiliul Local Timișoara

277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara"

13.05.2008

... investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ 5.816,86 RON 4.2 ALIM. INSTALAŢII APĂ RECE 307,57 RON 4.3 REABILITARE SALĂ CAZANE 1.394,58 RON 4.4 CENTRALĂ TERMICĂ 11.626,97 RON 4.5 INSTALAŢI ELECTRICE 1.510,07 RON 4.6...
... termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind...

Consiliul Local Timișoara

232/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuinte colective P+2E+Eretras", str. Vasile Carlova, nr. 9, Timişoara

22.04.2008

... intervenţii cu dată mai recentă în ceea ce priveşte reabilitarea termică a clădirilor şi amenajarea de mansarde în podurile existente. Regimul de înălţime este majoritar Parter (P) şi P+M. Există şi unele accente ale regimului de înălţime concretizate...
... Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării: •Apele uzate menajere şi pluviale se vor racorda la canalizarea publică. •Deşeurile solide se vor colecta în europubele, amplasate pe o platformă în interiorul parcelei, spre strada Vasile...

Consiliul Local Timișoara

224/22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara

22.04.2008

... Local nr. 52/23.02.1999 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Cartier Cetate Timişoara; În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea...
... care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Îndrumarul va sta la baza avizării proiectelor şi a urmăririi tuturor lucrărilor de reabilitare din cartierul Cetate şi din alte zone istorice protejate din Timişoara, în conformitate cu...

Consiliul Local Timișoara

201/22.04.2008 privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "TIMIŞOARA ECOLOGICĂ"

22.04.2008

... de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina: - menţinerea echilibrului ecosistemului urban; - eliminarea factorilor poluatori care creează disconfort şi afectează starea de sănătate; - punerea în valoare a potenţialului existent...
... Timişoarei, fiind propuse măsuri de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului, prin reabilitarea parcurilor şi scuarurilor existente, precum şi amenajarea unor noi spaţii verzi, ţinând seama de stilul arhitectonic al marilor cartiere de blocuri şi...

Consiliul Local Timișoara

181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

22.04.2008

... utilitati Colegiul Economic F.S.Nitti , HG 94/2008 215,00 215,00 Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 5.404,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4.904,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş...
... plita GŞ-Ungureanu 2,00 2,00 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00 SF+PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 150,00 150,00 SF...

Consiliul Local Timișoara

164/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte colective si servicii"strada Textilistilor, Timişoara

25.03.2008

... modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Nu e cazul. 4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii o spatiu verde peste parcare si peste etaj 3 si respectiv...
... energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - surse termice individuale pentru fiecare...

Consiliul Local Timișoara

122/11.03.2008 privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 545/28.11.2006

11.03.2008

... nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.2/29.01.2008...
... ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D. Loga nr. 1 REFERAT privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică aprobată prin HCL nr.545/28.11.2006 La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara funcţionează Comisia pentru Eficienţă Energetică...

Consiliul Local Timișoara

114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.03.2008

... Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor care in baza OUG. 174/2002 aloca fonduri pentru executia de reabilitare termica in suma de 1.100,80 mii lei la art.42.02.12 ”Subventii” si incadrarea corespunzatoare la cap. 81.01.06 “Cheltuieli de capital...
... 577,00 B. Lucrări noi 3.354,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 500,00 500,00 Branşament...

Consiliul Local Timișoara

55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

12.02.2008

... plita GŞ-Ungureanu 2,00 2,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00 SF+PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 150,00 150,00 SF Campus scolar L.Rebreanu, HCL 434/2007 500,00 500,00 SF+PT...
... cogenerare de mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 1.000,00 1.000,00 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 1.493,00 1.493,00...

Consiliul Local Timișoara

37/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

29.01.2008

... 4 benzi (câte douူ pe sens de-o parte ᗰi de alta a conductelor termice) din care se vor realiza trei accese pe relaᘰie dreapta pentru pူtrunderea pe terenul ce face obiectul P.U.Z. - realizarea unui sens giratoriu secundar (la intersecᘰia drumurilor...
... legူturူ cu continuarea strူzii Ioan Slavici ᗰi o a treia arterူ majorူ cu 4 benzi – douူ benzi pe sens de-o parte ᗰi de alta a conductelor termice – cူtre Metrou, paralel cu Calea ᗠagului) - realizarea unui acces secundar din Calea ᗠagului pe relaᘰie...

Consiliul Local Timișoara

453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

18.12.2007

... zonelor de depozitare după închiderea acestora; 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice; 4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau...
... fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.31. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al...

Consiliul Local Timișoara

446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

18.12.2007

... + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare gradinita PS1 150,00...
... capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 831,00 7.415,00 8.246,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Reabilitare Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00...

Consiliul Local Timișoara

415/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc

27.11.2007

... Timisoara . d) Imobilul, teren intravilan sa nu fie afectat de restrictii referitoare la retele electrice, termice,statii de gaz, cale ferata si altele . e) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie liber de constructii terane sau subterane si sa nu fie...
... investitiile pentru reabilitarea infrastructurii privind : apa –canal electricitate ,cai de acces ,platforme parcare ,spatii intretinere utilaje si cladiri administrative. Având in vedere necesitatea functionarii in flux continuu si in bune conditii a...

Consiliul Local Timișoara

386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea...
... Consiliului Local 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea Consiliului...
... Local 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara" 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local...
... 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC...