keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

274/28.07.2009 privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara

28.07.2009

... locale ale acestora; Avînd în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale; Având în...
.... Art.3: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către S.C.COLTERM S.A. Timişoara, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 216/30.05.2006, a instalaţiilor şi echipamentelor...

Consiliul Local Timișoara

271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

28.07.2009

... de la bugetul de stat | A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei Trusouri pentru nou...
... Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 10,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto DAL si PT Reabilitare Liceul...

Consiliul Local Timișoara

269/30.06.2009 privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la 82 de blocuri de locuinţe din Municipiul Timişoara si a indicatorilor tehnico-economici, corespunzatori lucrărilor de intervenţie, pentru perioada 2009-2010

30.06.2009

... ordinii de prioritate a blocurilor de locuinte incluse in programele anuale de reabilitare termica; Avand in vedere Procesul verbal nr. SC2009-14210/25.06.2009 al Comisiei pentru Eficienta Energetica; În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2...
... ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI TOTAL GENERAL Atasament: Anexa_2.pdf ANEXA NR.2 LA H.C.L. nr___________________ INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA) 1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____52.522,89__ mii lei 2...

Consiliul Local Timișoara

263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.

30.06.2009

... MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PROIECT NR. 1/2009 DIERCŢIA DEZVOLTARE P.U.Z. Malurile canalului Bega şi zona sa de influenţă Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT) Status: 02.06.2009 1 PLAN URBANISTIC...
... ZONAL MALURILE CANALULUI BEGA ŞI ZONA SA DE INFLUENŢĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PROIECT NR. 1/2009 DIERCŢIA DEZVOLTARE P.U.Z. Malurile canalului Bega şi zona sa de influenţă Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor...

Consiliul Local Timișoara

239/30.06.2009 privind Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara

30.06.2009

... ciclu tehnologic specific activităţilor de producere, transport, transformare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv a activităţilor privind dezvoltarea, retehnologizarea şi reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termică, are ca...
... multianuale prin care să se asigure reabilitarea şi retehnologizarea unităţilor de producere a energiei termice, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestora, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii...

Consiliul Local Timișoara

235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

30.06.2009

... ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 19.399,19 2.414,58 21.813,77, Subventii de la bugetul de stat 42.02 19.399,19 Z414,58 21.813,77 A. De capital 222,12 0,00 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 222,12...
... 10,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Repiratii Capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 0,00 0,00 DAL si PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 100,00 100,00 DAL si PT cantina si...

Consiliul Local Timișoara

226/26.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timisoara pentru anul 2009

26.05.2009

... sedinta RADU ADRIAN PAU Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI Atasament: Anexa19.pdf ANEXA NR.19 LA H.C.L. nr___________________ LOT NR. 19 “REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA DÂMBOVIŢA” 1. Bv. Dâmboviţa, nr.22A; 2. Str. Filateliei, nr.6; 3. Str...
... lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __338,435__ mii lei - buget local: 30% din C+M __203,061__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __135,374___ mii lei ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI...

Consiliul Local Timișoara

218/26.05.2009 privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică

26.05.2009

... Local nr. 345/2008, astfel: d-nul Dumitru Andor va fi înlocuit cu d-nul Marius Oneţiu director Direcţia Edilitară, d-nul Ionel Băruţa va fi înlocuit cu d-na Lăcrămioara Pletea - şef birou Reabilitare Termică Clădiri, iar d-nul Eugen Dogariu va fi...
...: Referat.pdf ROMÂNIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D. Loga nr. 1 Nr. SC2009-7956/16.04.2009 REFERAT privind modificarea Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

211/26.05.2009 privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara

26.05.2009

... acestora; Avînd în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale; Având în vedere Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 224/2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de producere şi distribuire a energiei termice şi a apei calde ; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare...

Consiliul Local Timișoara

201/26.05.2009 privind aprobarea Master Plan (MP) pentru Instalaţii Mari de Ardere (LCP-uri) şi sistem de Termoficare (ST) în Municipiul TIMIŞOARA

26.05.2009

... reabilitarea substaţiilor. Ambele măsuri contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea calităţii şi la reabilitarea alimentării cu energie termică. Acestea sunt necesare pentru a introduce regulatoare de temperatură în substaţiile de energie...
... cu mărimea investiţiei, precum şi un impact pozitiv asupra calităţii şi reabilitării alimentării cu energie termică. Prioritatea fiecărei măsuri propuse este dată în Tabelul 10.2-1 de mai jos. Măsură (intervenţie) Nivel prioritar Instalarea CAF 58 MW...

Consiliul Local Timișoara

196/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010

26.05.2009

... confortului locuitorilor săi, s-a considerat oportună introducerea taxei de habitat. Destinaţia taxei de habitat este reabilitarea faţadelor clădirilor monumente istorice, în vederea sporirii confortului urban şi îmbunătăţirii imaginii Municipiului...
... realizeze următoarele lucrări: - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan; - înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperișuri tip şarpantă sau refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă; - izolați termice şi hidro la...

Consiliul Local Timișoara

195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

26.05.2009

... 3.732,00 3.732,00 A. De capital 222,12 0,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit B. Curente entru compensarea cresterilor neprevizianate ale preturilor la 42.02.12 42.02.32 222,12 15.445,07 15.156,00 0,00 3.732,00 3.732,00 Sprijin...
... la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 100,00 100,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 94,00 94,00 DAL si PT Reabilitare Liceul...

Consiliul Local Timișoara

156/28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008

28.04.2009

... reabilitarea termica a cladirilor de locuit 698.693 698.693 698.693 698.693 4 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuni- versitar 1482233 1.428.602 1.428.602 1.428.602 21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu...
... |42.02.01 8.213,10 8.213,10 0,00 Finantarea aci. privind | reducerea riscului seismic al constructiilor | 96 |42.02.10 22,50 -22,50 |____ Subventii pentru reabilitarea termica a cladiri |_a7 [42.02.12 1,100,80[, 698,68| 402,12 |__ Finanţarea...

Consiliul Local Timișoara

105/24.03.2009 privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru anul 2009

24.03.2009

.../27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică; În conformitate cu prevederile art. 36 aliniatul (2) lit.( b) din Legea nr.215/2001...
... sedinta VALENTIN MOLDOVAN Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI Atasament: Referat.pdf PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA EDILITARĂ PRIMAR SERVICIUL ENERGETIC Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. / REFERAT privind...

Consiliul Local Timișoara

99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

24.03.2009

... privat 83 38.02.07 18.000,00 IV. SUBVENTII 64 00.17. 15.667,19 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 15.667,19 Subventii de la bugetul de stat |. 66 42.02 15.667,19 A. De capital 67 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica...
... privat 63 39.02.07 18.000,00 TV. SUBVENTII 64 00.17 15.667,19 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 15.667,19 Subventii de la bugetul de stat 66 42.02 15.667,19 A. De capital 67 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a...

Consiliul Local Timișoara

41/24.02.2009 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.02.2009

... SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINTE SI OUL MONITORIZAREA ERVICIILOR COMUNITARE SERVICIUL + ENERGETIC, BIROUL REABILITARE TERMICA CLADIRI DIRECTIA EDILITARA DIRECTOR EXECUTIV BIROUL HIDROTEHNIC A n BIROUL SERVICIUL GESTIUNE DESEURI SALUBRITATE DIRECTIA...
... DIRECTOR EXECUTIV, 1+10+3 SERVICIUL INVESTITII —1 [DEZVOLTARE CERTAT DE COORDONATE de demnitate publică functii publice de conducere functii publice de executie DIRECTIA [7 5 Tm 1+8+2 PENTRU REABILITARE |] LARTIERE ISTORICE GTZ| BIROUL INFOCENTRUL...

Consiliul Local Timișoara

28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică

27.01.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică 27.01.2009 Hotararea Consiliului Local...
... 28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2009...

Consiliul Local Timișoara

521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.12.2008

... publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 132.029,70 132.029,70 0,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor Subvenţii de la bugetul...
... 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 3.610,78 336,78 0,00 0,00 0,00 3.274,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 336,78 336,78 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

... mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 2.028,05 2.028,05 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 2.074,37 2.074,37 0,00 Prelevare...
... dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT...

Consiliul Local Timișoara

425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

03.10.2008

... 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 103.377,00 109.293,60 5.916,60 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru...
.../reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 3.874,00 400,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9...

Consiliul Local Timișoara

419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

30.09.2008

... publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 88.795,00 96.749,10 7.954,10 CHELTUIELI CURENTE Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor ţ...
... pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 105.145,62 105.145,62 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13...

Consiliul Local Timișoara

345/29.07.2008 privind constituirea Comisiei pentru Eficienţă Energetică

29.07.2008

... reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara; În conformitate cu prevederile art. 2 alin.6 şi art.6, alin.1, 2, 3 şi 4 din Legea nr.260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.187/2005...
... pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.a) şi alin.(9) din Legea...

Consiliul Local Timișoara

336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"

29.07.2008

... realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ 43.820,71 RON 4.2 REABILITARE SALA CAZAN 16.433,29 RON 4.3 CENTRALĂ TERMICĂ 25.394,27 RON 4.4 INSTALATII ELECTRICE 2.181,47 RON 4.5 INSTALAŢII INTERIOARE DE...
... naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara" 29.07.2008 Hotararea Consiliului Local 336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

...:\Adina\PLGD Timisoara\PLGD final_predat\borderou.doc 2 2.2.4.3.Compostarea deseurilor biodegradabile .........…………………………….56 2.2.4.4.Tratare mecano – biologica ...... …………………………………………….56 2.2.4.5.Tratarea termica .............…………………………………………………….56...
...-lift, astfel incat numarul curselor sa fie cat mai mic, iar costurile operationale cu aceasta componenta sa fie acceptabile pentru comunitate ; - Extinderea colectării deşeurilor în zona rurală din vecinatatea Timisoarei va conduce la reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2008 privind aprobarea Adaptării Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara racordaţi la sistemul centralizat la cerinţele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă )

29.07.2008

... electrica produsa in centrale de cogenerare, corelat cu concluziile studiilor si programelor de reabilitare, modernizare si investitii in sisteme de furnizare a energiei termice catre consumatori residentiali. Conform Directivei referitoare la promovarea...
... proprietar este S.C. COLTERM S.A. si centrale termice proprii mari, medii si mici, apartinand unor agenti economici si marilor consumatori industriali. Participarea sectorului privat Investitiile derulate pana in prezent pentru reabilitarea/modernizarea...