keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă...
... reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25751...

Consiliul Local Timișoara

504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

02.10.2019

... energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str. Stelelor nr. 6,bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1,bl.74, sc.D si b-dul Take Ionescu nr. 11-13” SMIS 121538. - Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-23084...
... inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod SMIS 121232, HCL 223/2019 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior B. Lucrări noi Banat Schoalingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare...

Consiliul Local Timișoara

503/02.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

02.10.2019

... prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului...
... condiționează utilizarea amplasamentului studiat astfel încât să nu fie afectate instalațiile electrice existente în zonă. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2018-09992/18.06.2018 eliberat de S.C. COLTERM S.A., Anexă la Avizul Unic nr...

Consiliul Local Timișoara

464/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara

09.09.2019

....418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism 7 Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire...
... termica hala cond hala rezervoare chimice baz hala finisaj birouri cond hala finisaj hala hala finisaj 4B birouri P.C.I. C ALEA AR AD U LU I tesatorie S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A. P.C.I. P.C.I. rez cond post trafo post trafo atelier dep. dep...

Consiliul Local Timișoara

463/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara

09.09.2019

... din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea...
... autovehiculelor, vor fi strict controlate și condiționate și se vor supune exigenței protejării mediului. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice...

Consiliul Local Timișoara

462/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862

09.09.2019

... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83 sau...
... urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului...

Consiliul Local Timișoara

461/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3

09.09.2019

... rece. Alimentarea cu apă caldă menajeră se va face de la puncte termice proprii. Calculul debitelor s-a făcut pentru urmatoarele obiecte sanitare: Obiecte sanitare Bucati Echivalenti E1+E2 Σ E Chiuvete 12 1.0 12.00 Lavoare 15 0.35 5.25 Vase WC 15...
... 0.50 7.50 Centrala termica 12 1.0 12.00 Masina spalat 12 1.0 12.00 Cada baie 12 1.0 12.00 Robinet serviciu 1 0.35 0.35 TOTAL 61.10 Rezultă: q APĂ RECE = 1 x (0,15x1x√61,10+0,004x61,10) q APĂ RECE =1,41 l/s = 5,10 mc/h Rezultă : q apă rece = 1,41 l/s ADS...

Consiliul Local Timișoara

460/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"

09.09.2019

..., magazii, șoproane, depozite și centrală termică. 2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În zona studiată, parcelele sunt în cea mai mare parte ocupate de construcții, amplasate în front închis, dar și de-a lungul limitelor de proprietate...
... construcțiilor pare în consecință, mai dezordonată.  Clădirile din ansamblu, azi dezafectate, corespund unor funcțiuni de hale de producție, ateliere, magazii, șoproane, depozite și centrală termică.  Starea de conservare: Dată fiind dezfectarea...

Consiliul Local Timișoara

448/09.09.2019 privind modificarea pct. 6.3. - Nominalizarea surselor de finanţare - din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 95/12.03.2019

09.09.2019

... Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si...
... / 20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu...

Consiliul Local Timișoara

433/09.09.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

09.09.2019

..., precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor; Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a...
... DGASPC Timiş; Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum şi efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; Sprijinirea părinţilor cu...

Consiliul Local Timișoara

406/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara

25.07.2019

... prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul solid / lichid ușor tip STAS 54/83. Rețea gaze...
... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83...

Consiliul Local Timișoara

400/25.07.2019 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018 "

25.07.2019

... conductelor din canalele termice care altfel sunt supuse coroziunii 4. Reabilitarea retelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori 5.' Masuri pe termen mediu, de 2 pâna la 3 ani, vizând un program de...
... termica intrata in sistemul de distributie (SD). Calculul de optimizare a energiei termice s-a facut pornind de la cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor si de la masurile propuse pentru cresterea eficientei energetice prin reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83

25.07.2019

... termica,constructie pt. aer comprimat, cladire pt. vopsitorie, cladire pt. turnatorie, atelier de intretinere si revizii, cladire administrative, cladire pt. ventilator si polizor turnatorie, cladire post transformare, imprejmuire exterioara, cladire pt...
... gaz metan, constructii pt telecomunicatie, cos de fum centrala termica, drum, cai acces atelier reparatii, conducta alimentare cu apa si canalizare. Bunurile date în administrare (pe Bv. Take Ionescu nr. 83) sunt: cantina si birouri administrative...

Consiliul Local Timișoara

386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.07.2019

... , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Gale: ist. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0,00 Reabilitare...
... 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr. 17 36,10 0,00 0,00 36,10 0.00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din...

Consiliul Local Timișoara

376/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara

15.07.2019

.... Reabilitarea, extinderea și înființarea de locuințe sociale și spații destinate asistenței sociale  M.3.2.2. Încurajarea integrării socio-economice a persoanelor beneficiare de ajutorul social și a persoanelor din grupuri cu grad ridicat de risc...
... implementării proiectului: a) apă şi canalizare b) servicii de salubrizare c) energie electrică d) energie termică şi/sau gaze naturale e) telefoane, fax, internet f) servicii poștale şi/sau servicii curierat Documente atasate: - contract sau comandă...

Consiliul Local Timișoara

351/27.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia" - situat în Timisoara, Str. Burebista (fosta Zborului), nr. 5

27.06.2019

... RO15TREZ6215069XXX022641 P 50-184/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „DACIA” DEGRADARI INTERIOARE Degradările din cauza infiltratiilor, pentru punctul termic; Degradari antropice datorate eliminarii incorecte a finisajelor. Pereti degradari...
... RO15TREZ6215069XXX022641 P 50-184/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „DACIA” Instalații termice Clădirea este debransata de la sistemul centralizat de caldura al regiei de termoficare a localității. Radiatoarele prin care se realiza încălzirea au fost extrase...

Consiliul Local Timișoara

327/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara"

14.06.2019

... energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara" 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 327/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza...
... D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având...

Consiliul Local Timișoara

326/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ""

14.06.2019

... energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ"" 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 326/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi...
... a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ"" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

284/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara

21.05.2019

... garaje, avand un aspect parazitar. 3.11 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de...
... termica – conform aviz din 11.10.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de alimentare cu energie termica. Retele de comunicatii (TV, telefonie, date) - conform aviz nr. 2620 din 11.10.2017 eliberat de SC TELEKOM ROMANIA...

Consiliul Local Timișoara

283/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara

21.05.2019

... dirijate - emisiile de la centrala termica au un impact nesemnificativ asupra atmosferei.  surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului...
..., trasee pentru biciclisti comune. Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce în subteran ca si toate celelalte retele edilitare. – Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de...

Consiliul Local Timișoara

282/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara

21.05.2019

... laboratoare P+1E Cabina poarta Cantar dezafectat Filtru sanitar Copertina Pavilion dresaj Magazie Magazie Grajd Grajd Sala fitness Atelier si punct termic Sopron Fundatii carusel Moara Platf. de beton Platf. de beton Pla tf. de be ton Platf. de beton Platf...
... siguranță față de rețelele de 20kV și 110kV, conform avizului. - Aviz favorabil COLTERM (05.12.2017) care nu deține în zona amplasamentului propus rețele termice și de apă rece hidrofor. De asemenea, conform certificatului de Urbanism nr.2936...

Consiliul Local Timișoara

278/21.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara

21.05.2019

... asigurarea condițiilor de eficiență termică, prin realizarea termo-sistemului stabilit in urma auditului energetic. Prin reabilitarea obiectivului si integrarea acestuia in circuitul socio-cultural al orasului se urmareste crearea premiselor necesare...
... de proiectare „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” D.A.L.I.+ P.T, situația existenta este următoarea: O parte mare parte din instalațiile termice, electrice și sanitare nu exista, acestea fiind desfiintate in urma diferitelor modificari...

Consiliul Local Timișoara

276/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 276/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul...
..., reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si...

Consiliul Local Timișoara

259/07.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru - „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara

07.05.2019

... centrala termica spatiu comercial te ra sa centrala gaze 5 5A 1 15 16 13 1 3 14 1 1A 12 11 2 STR. SALCEANU COR NELIA 7 9 6 8 18 20 trotuar scari scari te ra sa trotuar tro tu ar acces dalatacces dalat Scari Sp ita lu l D er m at o v en er ol og ie T...
... rutier. Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivelor (cladiri cu destinatie de locuinta colectiva) sunt: - Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralela termica. Principalii...

Consiliul Local Timișoara

248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

07.05.2019

... 0.00 0.00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareşal Averescu, str...
.... Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018 5,723.51 2,238.00 127.83 503.65 2,854.03 0.00 0.00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa I" Cod SMIS...