keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

... 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 Page 2 0 1=2+3+4 2 3 4 5 BUGET STAT DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL TOTAL 2020 Credit de angajament A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin...
... montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 195,40 0,00 0,00 195,40 0,00...

Consiliul Local Timișoara

90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

28.02.2020

... acestea. În acest sens, unele dintre acțiunile stabilite sunt: = Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea spitalelor și ambulatoriilor / centrelor preventorii, altor tipuri de unități medico-sanitare: sanatorii, centre de sănătate...
...: - Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente şi, după caz, mărirea capacităţii spitalelor - Construcţia de noi spitale, în funcţie de necesităţile zonale - Reabilitarea / modernizarea infrastructurii şi echiparea...

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

... Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.0301. Învăţământ preşcolar A. Lucrări în continuare Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2013 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada...
... str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr...

Consiliul Local Timișoara

64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

18.02.2020

... echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de...
..., laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va...

Consiliul Local Timișoara

63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara

18.02.2020

... realizate o serie de lucrari de modernizare a infrastructurii – amenajarea cu locuri de parcare si reabilitarea strazii Uranus. Tot aici in zona a fost dezvoltat un proiect de marirea fondului de locuinte prin ansamblul de locuinte colective Uranus Plaza...
.... Necesitatea de a mari suprafata unitatii de invatamant este clar vizibila, dat fiind faptul ca in zona exista scoala gimnaziala nr. 30 care la randul sau a realizat lucrari de reabilitare fiind unicele institutii de invatamant care deservesc o zona...

Consiliul Local Timișoara

54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara

07.02.2020

... în bun de interes public local care va fi utlizat pentru desfăşurarea învăţământului primar şi gimnazial al Şcolii gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare a construcţiei se vor efectua de către Municipiul Timişoara. Art. 2: Se aprobă înaintarea...
... Timişoara, str. Calea Aradului nr.56, în care a funcţionat Liceul Tehnologic Agricol “Petru Botiş”, compus din clădire şcoala în regim de înălţime S.teh parţial +P+2E, sală de sport, atelier+spălătorie+ centrală termică , ateliere, cantină , post trafo...

Consiliul Local Timișoara

40/07.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E cu garaj", str. Crisan nr. 35, Timişoara

07.02.2020

... termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul devierii sau extinderii...
... REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea...

Consiliul Local Timișoara

39/07.02.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara

07.02.2020

... existenta a orasului. Alimentarea cu energie termica se va realiza prin racordare la reteaua existenta a orasului. Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele existente ale orasului. Salubrizarea se va realiza prin...
... este cazul. -Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu este cazul. -Refacere peisagistica si reabilitare urbana Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar terenurile...

Consiliul Local Timișoara

38/07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz"

07.02.2020

... cu handicap. - NP 060 – 2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice. - NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea...
... marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii; Se vor prevedea măsuri de...

Consiliul Local Timișoara

26/31.01.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

31.01.2020

... conform modificarilor legislative; 1.5 Cresterea nivelului de cercetare medicala in cadrul spitalului; 1.6 Dezvoltarea infrastructurii prin extinderea CRMR si constructie noua cladire P+ 4 si reabilitarea intregii cladiri existente (interior- exterior...
... in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc E. Structura functionala care se desfasoara in: a) Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare b) Biroul financiar...

Consiliul Local Timișoara

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

... (Epgamarkers.ro L SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** _ 1 Proiectant arhitectura 2. Proiectant structura de rezistenta 3. sanitare , termice, edilitare...
... zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populat- iei; - reabilitarea intregii gospodarii subterane (retele...

Consiliul Local Timișoara

639/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

23.12.2019

... Tencuiala de exterior culoare gri inchis similar NCS: S 6005-G80Y SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE DESFASURATA STRADALA - str. IOAN BONTILA...
... bazinului si peliculelor de apa. - conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta Nu este cazul, în zona terenului studiat nefiind valori de patrimoniu care să necesite protecție. - solutii pentru reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

583/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara

26.11.2019

... urbanism. 7 om 500m Tkm 2.5km LA E [2 5 z o s g LS i | ) Program 1: reabilitare imobile in proprietatea statului Program 2: sprijin financiar si asistenta tehnica pentru proprietari privati Program 3: reabilitarea domeniului public 1 o Imobile, de...
... terasaterasa cantinacantina poartapoarta ganggang scoalascoala terasaterasa platformaplatforma ganggang centrala termicacentrala termica ghenaghena terasaterasa terasaterasa statie gaz metanstatie gaz metan parcare Grup Scolar De Industrie Usoara Grup Scolar...

Consiliul Local Timișoara

581/26.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2

26.11.2019

... oferii instituției de învăţământ un mediu de lucru mai sănătos; Eficientizarea termică a clădirii prin termoizolarea planșeului podului precum și prin înlocuirea învelitorii acoperișului Reabilitarea instalațiilor și a centralei proprii de încălzire...
... proces educaţional la standarde europene prin implementarea următoarelor: 1. Reabilitarea infrastructurii școlii prin măsuri de consolidări, subzidiri, reparaţii la structură, reparații la toate instalațiile (electrice, sanitare, termice) 2. Extinderea...

Consiliul Local Timișoara

579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

26.11.2019

... identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate area și intervenția integrată școlare și profesionale a și reabilitării copiilor cu Ordin nr...
... Timiş; - Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; - Sprijinirea părinţilor cu...

Consiliul Local Timișoara

572/12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

12.11.2019

... monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare şi orientare turistică...
... al patrimoniului construit, a fost lipsită de activităţi de reabilitare şi modernizare, impunându-se astfel o nevoie urgentă de intervenţie; - locul de amplasare al turnului, lângă râul Bega (ale căror maluri au fost recent reabilitate în cadrul...

Consiliul Local Timișoara

565/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara

12.11.2019

... electrica, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protectia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integreaza sau care deriva din ele; Planul urbanistic de detaliu va...
... incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul...

Consiliul Local Timișoara

564/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara

12.11.2019

... degradat. Pe parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela...
... prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului...

Consiliul Local Timișoara

563/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timişoara

12.11.2019

.../2018 19 favoarea spaţiului liber plantat g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate. Nu este cazul h) Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană. Spatiile verzi se vor amenaja si peisagistic cu material vegetal peren. i...
... realiza reţele subterane Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi...

Consiliul Local Timișoara

562/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara

12.11.2019

... ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie, pentru fiecare imobil in parte. Centrala termica se amplaseaza in spatiul special amenajat. Deoarece nu exista o retea...
... de gaz in zona, centrala termica va fi electrica. Alimentarea cu energie electrică In conformitate cu Normativul I7/2011, bilanţul energetic al noilor consumatori de energie electrică se prezintă astfel: Birouri/vestiare: P i = 36 kW Terenuri sport...

Consiliul Local Timișoara

560/12.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie"

12.11.2019

... modernizare a compartimentului de recuperare medicală respiratorie. Acestă necesitate s-a concretizat prin elaborarea unei documentații << Proiect complex de Investiții>>, privind reabilitarea şi extinderea compartimentului existent. Documentaţia...
... Infecţioase cu regim de înălțime S+P+2E , centru radiodiagnostic boli pulmonare în regim de înălțime P+1E, capelă regim înălțime P şi construcții anexe: spălătorie-farmacie-ateliercentrală termică cu regim de înălțime P, pivniță regim înălțime P şi...

Consiliul Local Timișoara

542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

12.11.2019

... anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică. (2) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprinde următoarele etape: a. Expertizarea tehnică, certificarea energetică şi...
...: e.l. certificatul de performanță energetică şi raportul de audit energetic în original, în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic; c.2. autorizația de construire pentru executarea...

Consiliul Local Timișoara

539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.10.2019

... Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. e HCL 368.00 0.00...
.... Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp...

Consiliul Local Timișoara

535/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara

25.10.2019

... avizului eliberat de Delgaz Grid pe amplasament nu există re ele de alimentareț cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune. Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există re ea deț distribu ie a energiei termice în...
... naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. 3.6.4. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin...

Consiliul Local Timișoara

534/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara

25.10.2019

... degradat. Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi...
... sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare...