keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

181/18.05.2020 Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)

18.05.2020

... privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea...
...-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările...

Consiliul Local Timișoara

213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"

04.06.2020

... de magistrale și racorduri termice la mai multe puncte termice, unde au avut loc avarii frecvente și pierderi mari de agent termic. Cu toate aceste reabilitări, datorită vechimii sistemului de transport, conductele nereabilitate prezintă coroziuni...
... necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare. Principalele probleme care afectează funcționarea rețelelor de transport nereabilitate sunt următoarele: - epuizarea/reducerea duratei de viață a conductelor și în mod special a izolației termice...

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

... Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.0301. Învăţământ preşcolar A. Lucrări în continuare Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2013 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada...
... str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

... 2.271,99 1.936,29 1.518,66 A. Lucrări în continuare 2.277,99 1.936,29 1.518,66 „Grădiniţa PP33 — Extindere grădiniță existentă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent" Cod SMIS 2014+; 121232 HCL 223/23.04.2019...
... 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe A Lucrări în continuare Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

... indicatorului bugetar Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a) Influente (Total - Total anterior) Total (T1+T2+ T3+T4) 36.02.23 36.02A.50 37.02A 37.02A.01 37.02A.03 (Taxa de reabilitare termica Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile 360.154,68...
... NEFISCALE | 98.170.173,07 118.066,00| 98. 288. 239, 07 'C2. VANZARI DE BUNURI | 33.00.01 (SI SERVICII 98.170.173,07 118.066, „00 98.288.239,07 [36.02A N Diverse venituri 360.154,68 118. 066,00, 478.220,68 Taxa de reabilitare , 36.02A.23 termica 0018468...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

... 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 Page 2 0 1=2+3+4 2 3 4 5 BUGET STAT DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL TOTAL 2020 Credit de angajament A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin...
... montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 195,40 0,00 0,00 195,40 0,00...

Consiliul Local Timișoara

217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis

04.06.2020

... investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele: -reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare, -refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice, -realizarea de...
..., -optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice. Lucrarile de reabilitare cuprind: -refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare, -refacerea completa a instalatiilor, -realizarea izolarii termice a cladirii pentru...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

... DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL TOTAL 2020 Credit de angajament A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei...
..., nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 195,40 0,00 0,00 195,40 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

... primar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 65.02.0301. Învăţământ preşcolar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67 A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str...
.... Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. | 2 HCL 113/2015 _—195,40 0,00 0,00 195,40 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36...

Consiliul Local Timișoara

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

... electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare; -Se vor reface branșamentele la utilități; În procesul de reabilitare a clădirii cinematografului se vor efectua lucrări de desfacere a finisajelor interioare: pardoseli, tavane false din gips...
... minime ale rezistențelor la transfer termic. Prin auditul energetic s-a propus reabilitarea termică a acesteia cu vată minerală bazaltică a suprafețelor opace verticale, orizontale și înclinate ale anvelopei exterioare, mai puțin în zona decorațiilor...

Consiliul Local Timișoara

203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

04.06.2020

..., dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare...
..., extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"

30.04.2020

... TERMICA a) Izolarea termică şi economia de energie Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4...
... 09.08.2019 in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu. Din punct de vedere al instalatiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerinta de siguranta in exploatare se propune reabilitarea in intregime a retelei de hidranti...

Consiliul Local Timișoara

160/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara

30.04.2020

... arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei...
... MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633 Pagina: 2/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0...

Consiliul Local Timișoara

54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara

07.02.2020

... în bun de interes public local care va fi utlizat pentru desfăşurarea învăţământului primar şi gimnazial al Şcolii gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare a construcţiei se vor efectua de către Municipiul Timişoara. Art. 2: Se aprobă înaintarea...
... Timişoara, str. Calea Aradului nr.56, în care a funcţionat Liceul Tehnologic Agricol “Petru Botiş”, compus din clădire şcoala în regim de înălţime S.teh parţial +P+2E, sală de sport, atelier+spălătorie+ centrală termică , ateliere, cantină , post trafo...

Consiliul Local Timișoara

38/07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz"

07.02.2020

... cu handicap. - NP 060 – 2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice. - NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea...
... marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii; Se vor prevedea măsuri de...

Consiliul Local Timișoara

90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

28.02.2020

... acestea. În acest sens, unele dintre acțiunile stabilite sunt: = Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea spitalelor și ambulatoriilor / centrelor preventorii, altor tipuri de unități medico-sanitare: sanatorii, centre de sănătate...
...: - Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente şi, după caz, mărirea capacităţii spitalelor - Construcţia de noi spitale, în funcţie de necesităţile zonale - Reabilitarea / modernizarea infrastructurii şi echiparea...

Consiliul Local Timișoara

260/07.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara

07.07.2020

...: - pe terenul identificat prin CF 443018: cladire administrativa S+P+2E, atelier, cladire administrativa P, cladire administrativa S+P+1E, cladire pentru vopsitorie P inalt, centrala termica P, cos fum, post transformare P. De asemenea pe terenul cu...
... pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala; -achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi...

Consiliul Local Timișoara

64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

18.02.2020

... literei L. În interiorul cladirii vor fi amenajate sali de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica. Din punct de vedere structural cladirea va...
... afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont...

Consiliul Local Timișoara

211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"

04.06.2020

... performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice. - NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri - C125 -2013 - Normativ...
... beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă...

Consiliul Local Timișoara

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

... (Epgamarkers.ro L SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** _ 1 Proiectant arhitectura 2. Proiectant structura de rezistenta 3. sanitare , termice, edilitare...
... zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populat- iei; - reabilitarea intregii gospodarii subterane (retele...

Consiliul Local Timișoara

126/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

31.03.2020

... calculul izolaţiilor termice al instalaţiilor; - NRPM - Norme Republicane de Protecţia Mediului; - Legea 137 Legea protecţiei mediului; - SR1907 - Instalaţii de încălzire. Calculul necesar de căldura. Prescripţii de calcul; - STAS 3417 - Coşuri şi canale...
... 125-96 Procedura de reglementare a activităţilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător; - IPCT Îndrumător de proiectare pentru centrale termice mici; - IPCT Ghid de performanta pentru instalaţii. In general, la proiectarea...

Consiliul Local Timișoara

40/07.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E cu garaj", str. Crisan nr. 35, Timişoara

07.02.2020

... termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul devierii sau extinderii...
... REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea...

Consiliul Local Timișoara

63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara

18.02.2020

... fondului de locuinte si al infrastructurii. Recent, in vecinatatea amplasamentului au fost realizate o serie de lucrari de modernizare a infrastructurii – amenajarea cu locuri de parcare si reabilitarea strazii Uranus. Tot aici in zona a fost...
... a realizat lucrari de reabilitare fiind unicele institutii de invatamant care deservesc o zona destul de extinsa de locuinte. 2.2 Incadrarea in localitate,PUG, limite, vecinatati Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

06.08.2020

... problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a...
... primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și...

Consiliul Local Timișoara

159/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara

30.04.2020

....7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com 6 Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzut cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru...
... producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83. Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente...