keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 "

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum...
... de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 " 31.10.2016 Hotararea...

Consiliul Local Timișoara

170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3"

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3" 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea...
... sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26449/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea...
... sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26466/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE...

Consiliul Local Timișoara

167/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2"

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2" 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 167/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind...
... descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26467/28.10.2016 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

165/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 "

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 165/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei...
... privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 -26465/28.10.2016 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind...
... descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26468/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

169/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E"

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E" 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 169/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind...
... descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26464/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

218/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 157/2015 "Reabilitare termică bloc, Aleea F. C. Ripensia, nr. 4, 6, 8", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 157/2015 "Reabilitare termică bloc, Aleea F. C. Ripensia, nr. 4, 6, 8...
... donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 157/2015 "Reabilitare termică bloc, Aleea F. C. Ripensia, nr. 4, 6, 8", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin...

Consiliul Local Timișoara

219/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 148/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 219/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 148/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B...
... donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 148/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin...

Consiliul Local Timișoara

217/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 163/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 51, bl. E 14/2, ", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 217/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 163/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr...
... Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 163/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 51, bl. E 14/2, ", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de...

Consiliul Local Timișoara

86/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună ”, cod SMIS 48141, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 21” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică...
... imobil Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 55A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu...

Consiliul Local Timișoara

61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara

03.08.2016

... aproba Completarea anexelor la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004 cu retelele termice realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului...
... din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii...

Consiliul Local Timișoara

49/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Str. Ana...
... Ipătescu, nr.29, bl.T22” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.72-78” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil Str. Simion Bărnuţiu, nr.63/A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.63” - Proiect 1.5...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

... termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.569,05...
...) Audit energetic locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 65.02.04 Învățământ secundar 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior B. Lucrari noi 3.140,48 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 16.354,41 (Reabilitare termică prin...

Consiliul Local Timișoara

89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.09.2016

... Page 2 SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 3 4 5 6 Extindere Gradinita PP 33 HCL 1.00 0.00 000 0.00 000 100 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade...
... la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C.Dotări independente şi...

Consiliul Local Timișoara

84/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 3 ”, cod SMIS 48190, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B-dul...
... Calea Torontalului, nr.25A, sc.A+B+C” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14, sc. A+B” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Martirilor 1989, nr.23” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea...

Consiliul Local Timișoara

85/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B...
...-dul Calea Aradului, nr.12, bl. A3” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.15, bl.3A” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.27, bl. 4C2” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul...

Consiliul Local Timișoara

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

... Învățământ preșeolar și primar _|___651,19| 0.00) 0,0) 65.02.0501. Învățământ | on] ao Lucrări noi on] og] Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brânduşei 10,00 10,00 | cd 15 HCL 114/2015 Reabilitare termică prin...
... Învățământ secundar inferior 4188.31 TEI m Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 10,00 Page 3 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi-DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala...

Consiliul Local Timișoara

48/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.83, sc.A+B+C...
...” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.1-3-5” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul 16 Decembrie 1918, nr.79,sc.A+B+C” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.24” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

... 0,00 0,00 0,00 70,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin...
... 0,00| 3.140,48 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.2,str. Mureş nr. 8 HCL 112/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

... Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 13 HCL 114/2013 10.00 Reabilitare termică prin montare termosistem [pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10.00 C.Dotări independente şi alte...
..., Gen.16 HCL 13/2015 5, Reabilitare termică prin montare termosistem [pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.2,str. Mureş nr, 8 HCL 112/2015 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţade la Scoala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei ar, 7...

Consiliul Local Timișoara

55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

... energie termica din Municipiul Timisoara, cu exceptia imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere si reabilitare imobil". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 497...
... „Extindere si reabilitare imobil" 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru...

Consiliul Local Timișoara

193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"

10.05.2016

... degradată a instalaţilor tehnico-edilitare; - subdimensionarea spaţiului interior (ca număr de camere şi suprafaţă locuibilă) şi compartimentarea defectuoasă a unor locuinţe; Reabilitarea termică a înregistrat evoluţii pozitive, dar modeste, în perioada...
... intervenţie pentru reabilitarea termică la 61 de imobile a căror valoare se ridică la 23.294.300 lei şi prin care s-a obţinut o creştere considerabilă a performanţei energetice la aceste imobile. Datorită faptului că acest program depinde de alocările bugetare...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... procesului de reabilitare prin inlocuirea conductelor din otel clasic cu conducte preizolate. INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului...
.... Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % = Avsonsor * 0,75 [Gcal/an] v.cons.CT AM = 21630,21*0,75 = 16222,65 [Gcal/an]. 2. Se considera ca energia termica vanduta...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

... s-a înrăutățit, fiind necesară reabilitarea, dar și redimensionarea acestora. În prezent Municipiul Timişoara are REDRESARE COLTERM S.A. | 2016-3013 aprobarea de a reabilita rețele termice primare în lungime de traseu de 9 km şi rețele termice...
... Axa 3 Jîn valoare de 52 mil EUR care a constat în reabilitarea celor două surse de producere a agentului termic respectiv CET Sud şi CET Centru. Deşi producerea de energie termică ar putea fi considerate o activitate monopolistă pentru Colterm S.A., în...