keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

427/30.11.2010 privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara

30.11.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 427/30.11.2010 privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara 30.11.2010 Hotararea Consiliului Local 427/30.11.2010...
... privind elaborarea unui program pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere propunerea domnilor consilieri Bogdan Ciprian, Sarafolean...

Consiliul Local Timișoara

206/25.05.2010 privind respingerea actualizării valorii Devizului General necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii "REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA MĂRĂŞTI, NR.1-2" cuprins în Programul naţional multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, cu finanţare în anul 2009

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 206/25.05.2010 privind respingerea actualizării valorii Devizului General necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii "REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA MĂRĂŞTI, NR.1-2" cuprins în Programul naţional...
... realizarea obiectivului de investiţii "REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA MĂRĂŞTI, NR.1-2" cuprins în Programul naţional multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, cu finanţare în anul 2009...

Consiliul Local Timișoara

252/29.06.2010 privind actualizarea valorii Devizului General necesar pentru finalizarea obiectivului de investitii "REABILITARE TERMICA BLOC PIATA MARASTI, NR.1-2" cuprins in Programul national multianual pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, cu finantare in anul 2009

29.06.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 252/29.06.2010 privind actualizarea valorii Devizului General necesar pentru finalizarea obiectivului de investitii "REABILITARE TERMICA BLOC PIATA MARASTI, NR.1-2" cuprins in Programul national multianual pentru...
... obiectivului de investitii "REABILITARE TERMICA BLOC PIATA MARASTI, NR.1-2" cuprins in Programul national multianual pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, cu finantare in anul 2009 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

... 24,764.63|: 21,091.63 119.00[:1,800.00 0.00| : 1,754.00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24,264.63| 21,091.63 119.00| 1,800.00 0.00 1,254.00 A.Lucrări în continuare 21,091.63 21,091.63 0.00 0.00, 0.00 0.00 Reabilitare termică Piaţa...
... Mărăşti nr. 1-2 1009.75, _1,009.75 0.00 Reabilitare termică sir. 1 Decembrie 1918, nr.20 53.06 53.06 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100.08 100.09 0.00 Reabilitare termică str. Ziatna, nr.8 142.16 142,16 0.00 Reabilitare termică...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... 37.320,63 Subventii de la bugetul de stat TA 42.02 35-142,63 0,00 35.142,63 A. De capital 75 7.500,00 0,00 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 76 42.02.12 7.500,00 0,00 7.500,00 B. Curente 77 27.642,63 27.642,63 Pagina 3...
... Locuinte - 24.764763| 21:091;63 119;00| :1:800,00 5,60| 1.754,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24.264,63| 21.091,63 119,00| 1.800,00 0,00| 1.254,00 IA.Lucrări în continuare 21.091,63| 21.091,63 0,00 0,00 0,00 0,00, Reabilitare termică...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... 42.02 35.142,63 11.891,00 47.133,83 Pagina 3/ 10 mmm mmm, DENUMIREA INDICATORILOR A. De capital Cod Cod indicator Program initial 7.500,00 Influenta 0,00 Program rectificat 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 78...
...| 21.081,63 119,00| 1.800,00 0,00 A.Lucrări în continuare 21.091,63| 21.091,63 0,00 0,00! 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăști nr. 1-2 1.009,75| 1.009,75 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 Reabilitare termică str. Petre...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

...| 1.800,00) 1.254,00 A.Lucrări în continuare 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 Reabilitare termică str. Petre Rămneanțu, nr.15...
.../A 100,09 100,08 0,00 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 Reabilitare termică str, Petre Râmneanțu, nr. 6 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 686,52 686,52 0,00 Reabilitare termică Caiea Torontalului...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... 73 42.02 32.176,91 2.950,00 35.126,91 A. De capital 74 4.545,91 2.950,00 7.495,91 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 42.02.12 4.545,91 2.950,00 7.495,91 B. Curente 76 27.631,00 0,00 27.631,00 Subventii pentru compensarea...
... 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piata Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20 ALTE OND ND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT LOCUINTE ȚIUNI LOCAL ilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

... 21.091,83) 21.091,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 1.009,75; 1.009,75 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100,09 100,09 0,00 Reabilitare...
... termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 586,52 686,52 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr. 13 1.159,85) 1.159,85 0,00...

Consiliul Local Timișoara

82/09.03.2010 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

09.03.2010

... 38.964,56 38.969,56 5,00 Subveniii pentru reabilitarea termica a cladirilor 42.02.12 3.565,91 3.565,91 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 42.02.32 30.195,00 30.200,00 5,001 Sprijin financiar pentru...
... SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 15.667.192 38.969.560 37.501,347 37.501.347| 37.501.347 12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Pag, 6 -lei- Capi- | Sub- | Pa- |IGru- toi |capi-| ra- | pa / tol ne-| at Denumire indicator...

Consiliul Local Timișoara

286/29.07.2010 privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de investiţii

29.07.2010

... 1.389,93 mii lei, prin transfer de la Capitolul 81.02. Energie termică, pct. C - Studii şi proiecte, poz. DALI+PT Reabilitare termică clădiri-proiectare obiective Municipiul Timişoara, la Capitolul 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe, pct. A...
.... Gheorghe Ciuhandu SERVICIUL ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D.Loga nr.1 Nr. SC2010-17316/20.07.2010 REFERAT privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la...

Consiliul Local Timișoara

4/26.01.2010 privind programul de restructurare a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara pentru anul 2010

26.01.2010

... • Retehnologizare CAF nr.1 – lucrare in continuare • Modernizare rampa descarcare pacura si separator de pacura – lucrare in continuare (etapa I ecologizare) • Reabilitare retele termice de transport din Municipiul Timisoara – lucrare in continuare Departament...
... Distributie • Modernizare a doua PT prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – Lucrare in continuare • Reabilitare retele termice de distributie – Lucrare in continuare • Modernizare sistem de contorizare a energiei termice – Lucrare in...

Consiliul Local Timișoara

307/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.07.2010

...) conformarea cu cerinţele privind emisiile de CO2 în perioada 2008-2012 şi după 2012 Proiecţii privind necesarul de energie termică: Perioadă Perioadă Reducerea necesarului de energie termică ca urmare a reabilitării clădirilor (reducerea consumului...
... de energie termică la consumatori) 2009-2023 Reducere cu 30% (2% pe an) 2023-2028 Necesar constant de energie termică (nivel 2023) Reducerea de energie termică furnizată ca urmare a reabilitării reţelelor primare şi secundare (reducerea pierderilor...

Consiliul Local Timișoara

257/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.06.2010

... energie termică: Perioadă Perioadă Reducerea necesarului de energie termică ca urmare a reabilitării clădirilor (reducerea consumului de energie termică la consumatori) 2009-2023 Reducere cu 30% (2% pe an) 2023-2028 Necesar constant de energie termică...
... (nivel 2023) Reducerea de energie termică furnizată ca urmare a reabilitării reţelelor primare şi secundare (reducerea pierderilor) 2009-2015 Reducerea pierderilor de căldură de la 22% pentru căldura furnizată în 2007 la 15% 2015-2028 15% pierdere de...

Consiliul Local Timișoara

309/29.07.2010 privind modificarea Criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice

29.07.2010

... Hotărârea Consiliului Local nr.28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică. Art.3: Se aprobă modificarea Comisiei pentru...
...: referat_.pdf ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI SC2010-17198/19.07.2010 REFERAT privind modificarea criteriilor de selecţie...

Consiliul Local Timișoara

301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "DR. DUMITRU POPESCU" TIMIŞOARA" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "DR. DUMITRU POPESCU" TIMIŞOARA" în vederea...
... accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate...

Consiliul Local Timișoara

274/29.06.2010 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Locuinta multifamiliala D+P+2E+Er", str. Barzava nr. 1B, Timisoara

29.06.2010

... de inalta densitate Dn 125mm. 3.7.2. Canalizare menajera Scurgerea apelor uzate se va realiza la reteaua orasului 3.7.3. Alimentarea cu apa calda Alimentarea cu apa calda se va face prin prepararea apei calde menajere in centrala termica proprie...
... In zona exista retea de gaze naturale in teava polietilena de inalta densitate . 3.7.6. Alimentarea cu energie termica Alimentarea cu energie termica a constructiei se va face de la centrala termica proprie cu combustibil gazos. 3.7.7. Telefonizarea...

Consiliul Local Timișoara

205/25.05.2010 privind aprobarea devizului estimativ pentru finalizarea investitiei "REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI" Str. Avram Imbroane nr. 54, Timişoara

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 205/25.05.2010 privind aprobarea devizului estimativ pentru finalizarea investitiei "REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI" Str. Avram Imbroane nr. 54, Timişoara 25.05.2010 Hotararea Consiliului Local 205/25.05.2010...
... privind aprobarea devizului estimativ pentru finalizarea investitiei "REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI" Str. Avram Imbroane nr. 54, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-11484/12.05.2010 - al...

Consiliul Local Timișoara

228/29.06.2010 Privind aprobarea "Strategiei locale privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timişoara"

29.06.2010

... companiei de termoficare locală * *** *** *** 9. Modernizarea cazanelor de la CET SUD * *** *** *** 10. Reducerea pierderilor prin reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic şi apă caldă către zonele rezidenţiale (înlocuire conducte vechi...
... prin reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic şi apă caldă către zonele rezidenţiale (înlocuire conducte vechi şi izolarea acestora) Director Executiv Direcţia Edilitară 5-10 ani 38. Corelarea dezvoltării urbane cu posibilitarea...

Consiliul Local Timișoara

125/30.03.2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, pentru realizarea obiectivului de investiţii "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A GRUPULUI SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMISOARA "

30.03.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 125/30.03.2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, pentru realizarea obiectivului de investiţii "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA...
... realizarea obiectivului de investiţii "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A GRUPULUI SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMISOARA " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010...

Consiliul Local Timișoara

300/29.07.2010 privind acceptarea intrării în proprietatea Municipiului Timişoara a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "DR. DUMITRU POPESCU" TIMIŞOARA" de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.Dumitru Popescu" din Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 300/29.07.2010 privind acceptarea intrării în proprietatea Municipiului Timişoara a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI...
..., Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 300/29.07.2010 privind acceptarea intrării...

Consiliul Local Timișoara

343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara

28.09.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara 28.09.2010 Hotararea Consiliului Local 343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru...
... reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 21662/10.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele...

Consiliul Local Timișoara

178/25.05.2010 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

25.05.2010

... EDILITARĂ Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Serviciul Energetic Biroul Planificare Avizare Corelare Lucrari Publice Biroul Iluminat Public Biroul Reabilitare Termica Cladiri Biroul Hidrotehnic Compartiment Asociatii de...
... legate de activitate acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului; Art.85: BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI...

Consiliul Local Timișoara

176/25.05.2010 privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara pe anul 2010

25.05.2010

... 18. [Etp] Energia termica produsă 19. [Etlf] Energia termică livrată şi facturată 20. [Pt] Pierderi tehnologice În conformitate cu Ordonanţa nr.79/2008, aprecierea activităţii conducerii SC COLTERM SA- Timişoara se va face având în vedere atât...
... subvenţionare a consumatorilor casnici urmare stabilirii prin Hotărâre de Guvern a preţului national de referinţă sau prin HCL a pretului local de referinta la energia termică. Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă...

Consiliul Local Timișoara

330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

03.08.2010

... FOND LOCATIV COMPARTIMENT ADMINISTRATIV COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC SERVICIUL ENERGETIC SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI, 1+8 COMPARTIMENT an | REABILITARE TERMICA CLADIRI BIROUL HIDROTEHNIC BIROUL...
... INTERNATIONALA ERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INTEGRARE EUROPEANA, BIROUL COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA DIRECTIA COMUNICARE 37 x î SERVICIUL INVESTITII CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITARE ARTIERE ISTORICE GTZi +8+2 COMPARTIMENT INFOCENTRU...