keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică

27.01.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică 27.01.2009 Hotararea Consiliului Local...
... 28/27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2009...

Consiliul Local Timișoara

440/15.12.2009 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

15.12.2009

... Dezvoltarea sistemului: de locuințe A. Lucrări în continuare Reabilitare termică bloc A2, Calea Al. Il. Cuza, nr.10 , Reabilitare termică bloc 36, Aleea Martir O. Țintaru, nr.1 2.21 2.21 Reabilitare termică bloc de locuințe Calea Şagului 41-43 3.48 3.48 B...
.... Lucrări noi . 1,500.30 _1,500.30 Reabilitare termică bloc P-ța Mărăşti nr.1-2 HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str.1 Decembrie 1918 nr.20, HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. Petre Râmneanţu nr.15/AHCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str...

Consiliul Local Timișoara

366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

27.10.2009

... privat IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale...
... instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 Construirea unui punct termic str. "e zoso Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 205,00 00 Reabilitarea termică bloc de locuințe “ei Sagului 41-43, HCL 384/2007 380, 00 380,00 A.l.Cuza nr.10...

Consiliul Local Timișoara

439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

15.12.2009

.... SUBVENTII 64 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului o d...
... Studii şi proiecte 0,00 000| 0,00 E N | 0.00 Capitolul 70. 02 Locuinte, servicii si. 17,67| 25.809,54 dezvoltare 55,10 70. 02. 03. 01 Dezvoltarea sistemului de locuințe _ 355,10 230,10 40,00 90,10 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.Cuza nr.10, FICL 385...

Consiliul Local Timișoara

226/26.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timisoara pentru anul 2009

26.05.2009

... sedinta RADU ADRIAN PAU Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI Atasament: Anexa19.pdf ANEXA NR.19 LA H.C.L. nr___________________ LOT NR. 19 “REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA DÂMBOVIŢA” 1. Bv. Dâmboviţa, nr.22A; 2. Str. Filateliei, nr.6; 3. Str...
... lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __338,435__ mii lei - buget local: 30% din C+M __203,061__ mii lei - fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M __135,374___ mii lei ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI...

Consiliul Local Timișoara

201/26.05.2009 privind aprobarea Master Plan (MP) pentru Instalaţii Mari de Ardere (LCP-uri) şi sistem de Termoficare (ST) în Municipiul TIMIŞOARA

26.05.2009

... reabilitarea substaţiilor. Ambele măsuri contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea calităţii şi la reabilitarea alimentării cu energie termică. Acestea sunt necesare pentru a introduce regulatoare de temperatură în substaţiile de energie...
... cu mărimea investiţiei, precum şi un impact pozitiv asupra calităţii şi reabilitării alimentării cu energie termică. Prioritatea fiecărei măsuri propuse este dată în Tabelul 10.2-1 de mai jos. Măsură (intervenţie) Nivel prioritar Instalarea CAF 58 MW...

Consiliul Local Timișoara

195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

26.05.2009

... 3.732,00 3.732,00 A. De capital 222,12 0,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit B. Curente entru compensarea cresterilor neprevizianate ale preturilor la 42.02.12 42.02.32 222,12 15.445,07 15.156,00 0,00 3.732,00 3.732,00 Sprijin...
... la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 100,00 100,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 94,00 94,00 DAL si PT Reabilitare Liceul...

Consiliul Local Timișoara

271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

28.07.2009

... de la bugetul de stat | A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei Trusouri pentru nou...
... Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 10,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto DAL si PT Reabilitare Liceul...

Consiliul Local Timișoara

99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

24.03.2009

... privat 83 38.02.07 18.000,00 IV. SUBVENTII 64 00.17. 15.667,19 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 15.667,19 Subventii de la bugetul de stat |. 66 42.02 15.667,19 A. De capital 67 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica...
... privat 63 39.02.07 18.000,00 TV. SUBVENTII 64 00.17 15.667,19 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 15.667,19 Subventii de la bugetul de stat 66 42.02 15.667,19 A. De capital 67 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a...

Consiliul Local Timișoara

235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

30.06.2009

... ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 19.399,19 2.414,58 21.813,77, Subventii de la bugetul de stat 42.02 19.399,19 Z414,58 21.813,77 A. De capital 222,12 0,00 222,12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 222,12...
... 10,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Repiratii Capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 0,00 0,00 DAL si PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 100,00 100,00 DAL si PT cantina si...

Consiliul Local Timișoara

331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

29.09.2009

... ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit B. Curente o Sprijin financiar pentru constituirea familiei Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne...
... Combustibili si nn 4 14,00 0,00| 20.265,79 ___0,00|_20.265,79 6.739,00 | lo JO O 81.02.06 Energie termică. Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008...

Consiliul Local Timișoara

424/24.11.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare si extindere" la Scoala Generala nr. 29, din Timsoara, str. Martir Gogu Opre (fosta Vaslui), nr. 24

24.11.2009

... verticala a restului de teren. - in cadrul reabilitării se propune realizarea unei centrale termice pe gaz care sa deservească corpul de şcoala, corpul anexa si grupurile sanitare. - grupul sanitar nou va fi dotat cu instalaţii sanitare noi, si încălzire de...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 424/24.11.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare si extindere" la Scoala Generala nr. 29, din Timsoara...

Consiliul Local Timișoara

218/26.05.2009 privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică

26.05.2009

... Local nr. 345/2008, astfel: d-nul Dumitru Andor va fi înlocuit cu d-nul Marius Oneţiu director Direcţia Edilitară, d-nul Ionel Băruţa va fi înlocuit cu d-na Lăcrămioara Pletea - şef birou Reabilitare Termică Clădiri, iar d-nul Eugen Dogariu va fi...
...: Referat.pdf ROMÂNIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL ENERGETIC BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Bv. C.D. Loga nr. 1 Nr. SC2009-7956/16.04.2009 REFERAT privind modificarea Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

304/28.07.2009 privind respingerea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 304/28.07.2009 privind respingerea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul...
... Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 304/28.07.2009 privind respingerea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin...

Consiliul Local Timișoara

350/29.09.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin"elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 350/29.09.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin"elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul...
... Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 350/29.09.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin...

Consiliul Local Timișoara

105/24.03.2009 privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru anul 2009

24.03.2009

.../27.01.2009 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică; În conformitate cu prevederile art. 36 aliniatul (2) lit.( b) din Legea nr.215/2001...
... sedinta VALENTIN MOLDOVAN Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI Atasament: Referat.pdf PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA EDILITARĂ PRIMAR SERVICIUL ENERGETIC Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. / REFERAT privind...

Consiliul Local Timișoara

156/28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008

28.04.2009

... reabilitarea termica a cladirilor de locuit 698.693 698.693 698.693 698.693 4 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuni- versitar 1482233 1.428.602 1.428.602 1.428.602 21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu...
... |42.02.01 8.213,10 8.213,10 0,00 Finantarea aci. privind | reducerea riscului seismic al constructiilor | 96 |42.02.10 22,50 -22,50 |____ Subventii pentru reabilitarea termica a cladiri |_a7 [42.02.12 1,100,80[, 698,68| 402,12 |__ Finanţarea...

Consiliul Local Timișoara

347/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

29.09.2009

... reabilitării clădirilor (reducerea consumului de energie termică la consumatori) 2009-2023 Reducere cu 30% (2% pe an) 2023-2028 Necesar constant de energie termică (nivel 2023) Reducerea de energie termică furnizată ca urmare a reabilitării reţelelor primare...
... cerinţe, au fost identificate ţinte specifice pentru reabilitarea sistemului de încălzire centralizată în Timişoara. Considerente strategice 1) Necesarul de energie termică trebuie acoperit cu o alegere flexibilă de combustibil, adică atât arderea cu...

Consiliul Local Timișoara

269/30.06.2009 privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la 82 de blocuri de locuinţe din Municipiul Timişoara si a indicatorilor tehnico-economici, corespunzatori lucrărilor de intervenţie, pentru perioada 2009-2010

30.06.2009

... ordinii de prioritate a blocurilor de locuinte incluse in programele anuale de reabilitare termica; Avand in vedere Procesul verbal nr. SC2009-14210/25.06.2009 al Comisiei pentru Eficienta Energetica; În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2...
... ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI TOTAL GENERAL Atasament: Anexa_2.pdf ANEXA NR.2 LA H.C.L. nr___________________ INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (inclusiv TVA) 1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie: ____52.522,89__ mii lei 2...

Consiliul Local Timișoara

464/15.12.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara"

15.12.2009

...) in vederea regularizarii fatadelor interioare, -reparare partiala acoperis cu inlocuirea unor parti din sarpanta si inlocuirea totala a invelitorii din tigla -reabilitarea instalatiilor electrice, sanitare, canalizare, termice si curenti slabi...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 464/15.12.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara" 15.12.2009...

Consiliul Local Timișoara

274/28.07.2009 privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara

28.07.2009

... locale ale acestora; Avînd în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale; Având în...
.... Art.3: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către S.C.COLTERM S.A. Timişoara, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 216/30.05.2006, a instalaţiilor şi echipamentelor...

Consiliul Local Timișoara

211/26.05.2009 privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara

26.05.2009

... acestora; Avînd în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale; Având în vedere Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 224/2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de producere şi distribuire a energiei termice şi a apei calde ; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare...

Consiliul Local Timișoara

415/20.11.2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau -Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"

20.11.2009

... reabilitarea termică a unor elemente ale anvelopei clădirii - recompartimentarea funcţională - pereţi / planşee - înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare - refacerea finisajelor clădirii - refacerea sistematizării exterioare, teren de sport - refacerea...
... investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau -Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii...

Consiliul Local Timișoara

383/27.10.2009 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 383/27.10.2009 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul...
... Timişoara 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 383/27.10.2009 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.

30.06.2009

... MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PROIECT NR. 1/2009 DIERCŢIA DEZVOLTARE P.U.Z. Malurile canalului Bega şi zona sa de influenţă Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT) Status: 02.06.2009 1 PLAN URBANISTIC...
... ZONAL MALURILE CANALULUI BEGA ŞI ZONA SA DE INFLUENŢĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PROIECT NR. 1/2009 DIERCŢIA DEZVOLTARE P.U.Z. Malurile canalului Bega şi zona sa de influenţă Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor...