keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

275/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Circumvalaţiunii"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 275/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Circumvalaţiunii" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 275/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de...
... Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Circumvalaţiunii" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006- 8015/27.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele...

Consiliul Local Timișoara

276/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lipovei"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 276/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lipovei" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 276/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lipovei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 8012/27.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii...

Consiliul Local Timișoara

277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 8014/27.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii...

Consiliul Local Timișoara

278/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - Str. Şt. O. Iosif"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - Str. Şt. O. Iosif" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 278/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de...
... Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - Str. Şt. O. Iosif" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 8016/27.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având...

Consiliul Local Timișoara

557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 557/28.11.2006 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 23437/21.11.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 545/28.11.2006 privind...
... instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 21186/24.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

546/28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 546/28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 546/28.11.2006...
... privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006-23431/21.11.2006 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

527/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai Moor nr.29, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 527/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai Moor nr.29...
..., Timişoara" 14.11.2006 Hotararea Consiliului Local 527/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai...

Consiliul Local Timișoara

96/28.03.2006 privind aprobarea "Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinţe colective"

28.03.2006

... Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la p+9e, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor...
... dr.ing.Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA URBANISM REFERAT Privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la p+9e, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de...

Consiliul Local Timișoara

548/28.11.2006 privind aprobarea Listei cu lucrările de investiţii propuse spre a fi realizate la nivelul Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara pentru anul 2007 pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice

28.11.2006

.... Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea retelelor termice primare de transport din Municipiul Timisoara 10.000.000 Lucrare în continuare - reducerea costului energiei termice prin: scaderea pierderilor de caldura prin radiatie prin trecerea de la...
...: 70 tcc/GWh reducerea consumurilor proprii tehnologice : 323 MWh echivalent dupa punerea în functie a investitiei costurile de producere a energiei termice (la centralele cvartal) vor scadea cu cca. 2% 14. Reabilitarea si dezvoltarea retelelor termice...

Consiliul Local Timișoara

151/18.04.2006 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2005

18.04.2006

.... Lucrari noi 12.950,00 Reabilitare si modernizare in mun.Timisoara:reabilitare CAF4nr3din CET Centru,utilizare turbina 0,00 de mica putere ca alternativa la SR la CT SUD, modernizare PT Freidorf 12.000,00 0,00 Reabilitare retele termice secundare...
... pentru Liceul Bartok Bella pentru lucrari de reabilitare Astfel, tinand cont de : - Ordonanta nr. 45/19.06.2003, art.15, alin.2, art.53, alin.1 si alin 2 alin.4; - Legea nr. 215/2001 art.38 litera „d” si „f” privind administratia publica locala...

Consiliul Local Timișoara

216/30.05.2006 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,distribuţie, şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 216/30.05.2006 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,distribuţie...
..., şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara 30.05.2006 Hotararea Consiliului Local 216/30.05.2006 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării...

Consiliul Local Timișoara

583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

19.12.2006

... 700,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350,00 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul-HCL427/23,12,2002 150,00 150,00 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda-HCL428/23,12,2002 100,00 100,00 C...
..., aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

205/30.05.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

30.05.2006

... 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 850,00 0,00 850,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul...
... 11.765,00 11.765,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 11.765,00 11.765,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 11.765,00 11.765,00 C...

Consiliul Local Timișoara

287/06.06.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

06.06.2006

... 850,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul-HCL427/23,12,2002 150,00 150,00 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda-HCL428/23,12,2002 350,00 350,00 C. Dotari...
...) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 11.765,00 11.765,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 Lucrari reabilitare RTS PT87 0,00 0,00 0,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 0,00 0,00 0,00 Reabilitare retele gaze nat zona Polona 0,00 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

564/28.11.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.11.2006

... 530,00 530,00 Colegiul National De Arta Ion Vidu 220,00 220,00 Grup Scolar Industrial Emanoil Ungureanu 700,00 700,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350,00 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul...
... 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si...

Consiliul Local Timișoara

375/26.09.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

26.09.2006

... 900,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 600,00 0,00 600,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350,00 350,00 Bransament gaz+ centrala termica...
... 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 25.775,00 25.775,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie 0,00 0,00 0,00 a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 25.775,00 25.775,00 Reabilitare retele gaze nat zona Polona...

Consiliul Local Timișoara

111/28.03.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A. Imbroane nr.54

28.03.2006

... este de 2.013 mp. Reabilitarea va cuprinde refacerea in totalitate a acoperişului existent tip sarpanta, construirea unor noi nivele in interiorul cladirii existente, compartimentari si refaceri de instalatii si centrala termica proprie. Spatiile nou...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 111/28.03.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A. Imbroane nr.54 28.03.2006 Hotararea Consiliului Local 111/28.03.2006 privind...

Consiliul Local Timișoara

473/31.10.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

31.10.2006

... continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 600,00 620,00 1.220,00 Grup Scolar Transporturi Cai Ferate 70,00 70,00 Colegiul National De Arta Ion Vidu 150,00 150,00 Grup Scolar Industrial Emanoil Ungureanu 400,00 400,00 Reabilitare pct termic Lic...
.... Lucrari in continuare 0,00 25.775,00 25.775,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie 0,00 0,00 0,00 a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 25.775,00 25.775,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 45.008,26...

Consiliul Local Timișoara

1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

24.01.2006

... investitii 100,00 Dotari independante 100,00 Studii si proiecte 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 2 A. Lucrari in continuare 350,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis 350 B. Lucrari noi 500,00...
... publice 27 11.02.01 83.545,34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 28 11.02.02 15.912,00 *) pentru restanţele din anii precedenţi 29 11.02.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată...

Consiliul Local Timișoara

88/28.03.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.03.2006

... proiecte 50,00 50,00 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 50,00 900,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 350,00 0,00 350,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis 350 0 350,00 0,00 B. Lucrari noi 500,00...
... 0,00 500,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul 150,00 150,00 2 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda 350,00 350,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 50,00 50,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte...

Consiliul Local Timișoara

317/25.07.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

25.07.2006

... proiecte 200,00 50,00 250,00 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 50,00 900,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 600,00 0,00 600,00 Reabilitare pct termic Lic...
...) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 11.765,00 11.765,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 11.765,00 11.765,00 Lucrari reabilitare RTS PT87 0,00 0,00 0,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 0,00 11.765,00 11.765,00 Reabilitare retele gaze nat zona...

Consiliul Local Timișoara

39/28.02.2006 privind aprobarea Statutului Municipiului Timişoara

28.02.2006

... combustibilul consumat se măsoară la furnizor şi la toţi consumatorii. În ultima perioadă,la nivelul consumatorului s-au realizat foarte puţine lucrări de reabilitare a clădirilor şi instalaţiilor termice interioare, motiv pentru care 23 cca 10% din aceştia...
... iulie (21,1ºC), rezultând o amplitudine termică medie de 22,7ºC, sub cea a Câmpiei Române, ceea ce atestă influenţa benefică a maselor de aer oceanic. Din punct de vedere practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a...

Consiliul Local Timișoara

521/14.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

14.11.2006

...-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora; C. în domeniul reabilitării termice a locuinţelor a) Verifică şi avizează documentaţia de reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin...
... bugetul local; b) Efectuează demersuri în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică; c) Îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari...

Consiliul Local Timișoara

159/18.04.2006 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune

18.04.2006

... functiune Program Ispa - reabilitare Statia de Epurare Nr. crt Nr. Inv. PMT Nr. Inv. AQUATIM An constr. Denumire mijloc fix Valoare de inventar 1 41216/1 partial 10464/1 1969 conducta canal d 400-599-Eroilor 14.307.951 2 41303 10551 1915 conducta canal d...
... 72.519.000 18 44123 13504 1998 A.INSTALATII TERMICE.RETELE TERMICE 738.860.568 19 45339 13628 1999 A.STATIE DE POMPARE APA UNGERE 1.750.000 20 45340 13629 1999 A.DEVERSOR LIMITARE DEBITE 1.512.000 21 40821 10069 1914 conducta de beton 79.200 22 41034 10282...