keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

639/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

23.12.2019

... Tencuiala de exterior culoare gri inchis similar NCS: S 6005-G80Y SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE DESFASURATA STRADALA - str. IOAN BONTILA...
... bazinului si peliculelor de apa. - conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta Nu este cazul, în zona terenului studiat nefiind valori de patrimoniu care să necesite protecție. - solutii pentru reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

583/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara

26.11.2019

... urbanism. 7 om 500m Tkm 2.5km LA E [2 5 z o s g LS i | ) Program 1: reabilitare imobile in proprietatea statului Program 2: sprijin financiar si asistenta tehnica pentru proprietari privati Program 3: reabilitarea domeniului public 1 o Imobile, de...
... terasaterasa cantinacantina poartapoarta ganggang scoalascoala terasaterasa platformaplatforma ganggang centrala termicacentrala termica ghenaghena terasaterasa terasaterasa statie gaz metanstatie gaz metan parcare Grup Scolar De Industrie Usoara Grup Scolar...

Consiliul Local Timișoara

581/26.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2

26.11.2019

... oferii instituției de învăţământ un mediu de lucru mai sănătos; Eficientizarea termică a clădirii prin termoizolarea planșeului podului precum și prin înlocuirea învelitorii acoperișului Reabilitarea instalațiilor și a centralei proprii de încălzire...
... proces educaţional la standarde europene prin implementarea următoarelor: 1. Reabilitarea infrastructurii școlii prin măsuri de consolidări, subzidiri, reparaţii la structură, reparații la toate instalațiile (electrice, sanitare, termice) 2. Extinderea...

Consiliul Local Timișoara

579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

26.11.2019

... identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate area și intervenția integrată școlare și profesionale a și reabilitării copiilor cu Ordin nr...
... Timiş; - Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; - Sprijinirea părinţilor cu...

Consiliul Local Timișoara

572/12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

12.11.2019

... monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare şi orientare turistică...
... al patrimoniului construit, a fost lipsită de activităţi de reabilitare şi modernizare, impunându-se astfel o nevoie urgentă de intervenţie; - locul de amplasare al turnului, lângă râul Bega (ale căror maluri au fost recent reabilitate în cadrul...

Consiliul Local Timișoara

565/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara

12.11.2019

... electrica, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protectia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integreaza sau care deriva din ele; Planul urbanistic de detaliu va...
... incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul...

Consiliul Local Timișoara

564/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara

12.11.2019

... degradat. Pe parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela...
... prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului...

Consiliul Local Timișoara

563/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timişoara

12.11.2019

.../2018 19 favoarea spaţiului liber plantat g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate. Nu este cazul h) Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană. Spatiile verzi se vor amenaja si peisagistic cu material vegetal peren. i...
... realiza reţele subterane Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi...

Consiliul Local Timișoara

562/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara

12.11.2019

... ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie, pentru fiecare imobil in parte. Centrala termica se amplaseaza in spatiul special amenajat. Deoarece nu exista o retea...
... de gaz in zona, centrala termica va fi electrica. Alimentarea cu energie electrică In conformitate cu Normativul I7/2011, bilanţul energetic al noilor consumatori de energie electrică se prezintă astfel: Birouri/vestiare: P i = 36 kW Terenuri sport...

Consiliul Local Timișoara

560/12.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie"

12.11.2019

... modernizare a compartimentului de recuperare medicală respiratorie. Acestă necesitate s-a concretizat prin elaborarea unei documentații << Proiect complex de Investiții>>, privind reabilitarea şi extinderea compartimentului existent. Documentaţia...
... Infecţioase cu regim de înălțime S+P+2E , centru radiodiagnostic boli pulmonare în regim de înălțime P+1E, capelă regim înălțime P şi construcții anexe: spălătorie-farmacie-ateliercentrală termică cu regim de înălțime P, pivniță regim înălțime P şi...

Consiliul Local Timișoara

542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

12.11.2019

... anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică. (2) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprinde următoarele etape: a. Expertizarea tehnică, certificarea energetică şi...
...: e.l. certificatul de performanță energetică şi raportul de audit energetic în original, în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic; c.2. autorizația de construire pentru executarea...

Consiliul Local Timișoara

539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.10.2019

... Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. e HCL 368.00 0.00...
.... Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp...

Consiliul Local Timișoara

535/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara

25.10.2019

... avizului eliberat de Delgaz Grid pe amplasament nu există re ele de alimentareț cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune. Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există re ea deț distribu ie a energiei termice în...
... naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. 3.6.4. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin...

Consiliul Local Timișoara

534/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara

25.10.2019

... degradat. Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi...
... sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare...

Consiliul Local Timișoara

530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă...
... reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25751...

Consiliul Local Timișoara

504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

02.10.2019

... energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str. Stelelor nr. 6,bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1,bl.74, sc.D si b-dul Take Ionescu nr. 11-13” SMIS 121538. - Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-23084...
... inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod SMIS 121232, HCL 223/2019 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior B. Lucrări noi Banat Schoalingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare...

Consiliul Local Timișoara

503/02.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

02.10.2019

... prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului...
... condiționează utilizarea amplasamentului studiat astfel încât să nu fie afectate instalațiile electrice existente în zonă. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2018-09992/18.06.2018 eliberat de S.C. COLTERM S.A., Anexă la Avizul Unic nr...

Consiliul Local Timișoara

464/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara

09.09.2019

....418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism 7 Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire...
... termica hala cond hala rezervoare chimice baz hala finisaj birouri cond hala finisaj hala hala finisaj 4B birouri P.C.I. C ALEA AR AD U LU I tesatorie S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A. P.C.I. P.C.I. rez cond post trafo post trafo atelier dep. dep...

Consiliul Local Timișoara

463/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara

09.09.2019

... din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea...
... autovehiculelor, vor fi strict controlate și condiționate și se vor supune exigenței protejării mediului. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice...

Consiliul Local Timișoara

462/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862

09.09.2019

... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83 sau...
... urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului...

Consiliul Local Timișoara

461/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3

09.09.2019

... rece. Alimentarea cu apă caldă menajeră se va face de la puncte termice proprii. Calculul debitelor s-a făcut pentru urmatoarele obiecte sanitare: Obiecte sanitare Bucati Echivalenti E1+E2 Σ E Chiuvete 12 1.0 12.00 Lavoare 15 0.35 5.25 Vase WC 15...
... 0.50 7.50 Centrala termica 12 1.0 12.00 Masina spalat 12 1.0 12.00 Cada baie 12 1.0 12.00 Robinet serviciu 1 0.35 0.35 TOTAL 61.10 Rezultă: q APĂ RECE = 1 x (0,15x1x√61,10+0,004x61,10) q APĂ RECE =1,41 l/s = 5,10 mc/h Rezultă : q apă rece = 1,41 l/s ADS...

Consiliul Local Timișoara

460/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"

09.09.2019

..., magazii, șoproane, depozite și centrală termică. 2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În zona studiată, parcelele sunt în cea mai mare parte ocupate de construcții, amplasate în front închis, dar și de-a lungul limitelor de proprietate...
... construcțiilor pare în consecință, mai dezordonată.  Clădirile din ansamblu, azi dezafectate, corespund unor funcțiuni de hale de producție, ateliere, magazii, șoproane, depozite și centrală termică.  Starea de conservare: Dată fiind dezfectarea...

Consiliul Local Timișoara

448/09.09.2019 privind modificarea pct. 6.3. - Nominalizarea surselor de finanţare - din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 95/12.03.2019

09.09.2019

... Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si...
... / 20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu...

Consiliul Local Timișoara

433/09.09.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

09.09.2019

..., precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor; Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a...
... DGASPC Timiş; Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum şi efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; Sprijinirea părinţilor cu...

Consiliul Local Timișoara

406/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara

25.07.2019

... prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul solid / lichid ușor tip STAS 54/83. Rețea gaze...
... clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83...