keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara

20.12.2017

... şi iniţierea de programe pe baza acestora; 4.8.2Biroul Eficientizare Energetică Blocuri a) Verificarea şi avizarea documentației de reabilitare termică blocurilor de locuinţe în cadrul programului operaţional regional (POR) 2014-2020; b) Efectuarea...
... demersurilor în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică; c) Îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari cu privire la...

Consiliul Local Timișoara

545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

... izolare a defectelor Reconsiderarea dimensionarii retelei primare Reabilitarea retelelor termice primare si secundare prin inlocuirea conductelor termice clasice cu conducte preizolate Achizitionarea unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor...
... echilibrare pe conductele de bransament ale instalatiilor interioare Reabilitarea retelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori Solutia de „contorizare pe orizontala a consumatorilor” care are efecte...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

... amplasamentului respectând următoarele distanțe minime de 0,60 m față de traseul cablurilor electrice LES 20 kV. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2016-014804/11.10.2016 eliberat de S.C. “COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr...
....962 din 28.10.2016, COLTERM nu are în evidenţă reţele termice sau de apă rece hidrofor în dreptul amplasamentului. 2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt industrie, depozitare și...

Consiliul Local Timișoara

498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42

20.12.2017

... "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timisoara, str. Cosminului, nr. 42. Avand in vedere Hotararea Consiliului nr 402 din data 22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii din "Reabilitare acoperis la Scoala...
... Timişoara, str. Cosminului, nr. 42. Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019. Facem următoarele precizări: În anul 2015 Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat proiectul „Reabilitare acoperiş...

Consiliul Local Timișoara

496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 27374/03.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului...

Consiliul Local Timișoara

495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 27375/03.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

493/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Sirius nr. 32"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 493/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil, str. Sirius nr. 32" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

492/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Aleea Azurului nr. 9"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 492/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Aleea Azurului nr. 9" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Pădurarilor nr. 5"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil, str. Pădurarilor nr. 5" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

489/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.10A"

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil...
... obiectivul "Reabilitare termica imobil, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.10A" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara

21.11.2017

... de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale şi deşeurilor similare în staţiile...
... înconjurător; 4.12. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care...

Consiliul Local Timișoara

453/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara

21.11.2017

... d e c a n t o r p o a r t a centrala termica atelier mecanic rezervor magazie magazie magazie magazie magazie p o a r t a depozit Sectii N r . t o p . 1 6 9 2 / 2 / 2 / 3 / b S t r . G h e o r g h e L a z ă r ( D N 5 9 A ) C a l e a C i r c u m v a l...
... u t o A c c e s a u t o 3 S=703mp 5 1 2 5 1 2 PCT termic nou Pia +1,50 m 1 S=32197mp Fc :Mixte Lc,IS,S+T Hmax:50m CUT=3POT=50% 2S+P+15 P P 1 0 1 0 1 0 Fc :Mixte Lc,IS,S+T Hmax:30.....40m -- 2S+P+8.....12 8 0 1 0 1 0 P 2 S = 1 2 9 1 m p ( s u p r a f...

Consiliul Local Timișoara

451/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara

21.11.2017

... construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie,fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei...
... electrice. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil cu condiții nr.UR2017-011128/11.07.2017 eliberat de S.C. “COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, COLTERM are în evidenţă reţele termice secundare pe Strada Bucovinei în...

Consiliul Local Timișoara

435/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr.2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 435/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr.2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Ştiinţei nr.3 - 5"

21.11.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil...
... "Reabilitare termică imobil, str. Ştiinţei nr.3 - 5" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

... 236 2,00 472 TOTAL (în metri pătrați): 804.382 316.944 1.121.326 *Suprafața străzilor notate cu * a fost modificată ca urmare a lucrărilor de Reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului Timişoara ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 14/14...
... alei pietonale de-a lungul malului canalului Bega: 24.670 mp cu lățime variabilă Coşuri de gunoi de-a lungul malului canalului Bega: 469 bucăți Notă: Datele sunt cuprinse în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor...

Consiliul Local Timișoara

414/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara

31.10.2017

... Enel; Nr. 190967052/03.08.2017 -aviz alimentare cu energie termica(Aviz de amplasamnet Colterm; Nr. UR2017-011828/20.07.2017) -aviz gaze naturale (Aviz de amplasament DELGAZ grid; Nr. 3444, 25.07.2016 ) -aviz telefonizare (Aviz de amplasament Telekom...
... enuntat. 5.3. Energie termică Conform aviz favorabil de amplasament; Nr. UR2017-011828/20.07.2017 emis de SC COLTERM SA nu există rețea de distribuție a energiei termice în perimetrul teritoriului studiat. 5.4. Energie electrică Conform aviz favorabil de...

Consiliul Local Timișoara

413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara

31.10.2017

..., sistemul de încalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz. -Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. PREVEDERI ALE DOCUMENTAŢIILOR SUPERIOARE DE URBANISM In PUG nou in stadiu de elaborare sunt prevazute Zona de locuinte...
... exterioare si carosabil. Performantele la foc ale cladirilor: Riscul de incendiu este mic , avind sarcina termica calculata sub 420 Mj / mp. Gradul de rezistenta la foc este “Gradul II”, avind materilele din structura portanta si din structura ce...

Consiliul Local Timișoara

406/31.10.2017 privind aprobarea "Actualizării Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Timişoara 2016"

31.10.2017

... pornind de la stadiul actual al sistemului centralizat de alimentare cu căldură;  Măsuri pentru reducerea consumului de căldură ca urmare a reabilitării termice a clădirilor. Eficientizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică se...
... va realiza prin investiţii finanţate din fonduri europene, Program Operaţional Infrastructură Mare pentru executia de lucrari de reabilitare retele termice primare si secundare, precum şi prin lucrarile ce sunt supuse aprobarii pentru a fi finantate...

Consiliul Local Timișoara

403/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"

31.10.2017

... Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 D.A.L.IL+P.T —Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18,32 0,00 0,00 18,32 0,00 D.A.L.L+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic...
... Credite de angajament 2017 0 1=2+3+4 3 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ str. Brediceanu nr.37 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin...

Consiliul Local Timișoara

397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

31.10.2017

.../A D.A.LL+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok D.A.L.I+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic Electrotimis, str.Matei Millo nr.2A Actualizare S.F.+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru...
... Credite de angajament 2017 SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. Subordonate ) 3 | DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea...

Consiliul Local Timișoara

388/17.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

17.10.2017

... consiliere in obtinerea unor drepturi sau benefici nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare...
..., educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare profesionala, sprijin si e pentru...

Consiliul Local Timișoara

356/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc B-dul. Corneliu Coposu, nr.18, bl.P5 "

15.09.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 356/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc B...
... obiectivul " Reabilitare termică bloc B-dul. Corneliu Coposu, nr.18, bl.P5 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE...