keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

255/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara

20.12.2016

... caracterul de globalitate a problematicii mediului . Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare...
... unor materiale cu potential de inmagazinere a caldurii scazute. Este un efect cu durata scurt – perioada de vara, frecventa – zilele cu temperaturi ridicate. Pentru a diminua efectele termice s-a urmarit alegerea unor elemente de inchidere cu...

Consiliul Local Timișoara

250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"

20.12.2016

... eficientă a re�elei stradale �i lucrărilor de artă Autoritatea administra�iei publice locale are obliga�ia între�inerii în permanen�ă a domeniului public �i privat aflat în administrare. Dezvoltarea �i reabilitarea infrastructurii rutiere ar trebui...
...; - verificarea stării tehnice a străzilor �i podurilor, identificarea �i localizarea degradărilor produse în carosabil �i remedierea operativă a acestora; - cre�terea eficien�ei lucrărilor de reabilitare �i între�inere a străzilor �i podurilor, prin adoptarea...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... are în vedere creșterea competivității economice și energetice a clădirilor, prin reabilitarea termică a acestora, optimizarea sistemului de distribuție a agentului termic, modernizarea sistemelor publice de iluminat și încălzire, cu efecte benefice...
... profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

... s-a înrăutățit, fiind necesară reabilitarea, dar și redimensionarea acestora. În prezent Municipiul Timişoara are REDRESARE COLTERM S.A. | 2016-3013 aprobarea de a reabilita rețele termice primare în lungime de traseu de 9 km şi rețele termice...
... Axa 3 Jîn valoare de 52 mil EUR care a constat în reabilitarea celor două surse de producere a agentului termic respectiv CET Sud şi CET Centru. Deşi producerea de energie termică ar putea fi considerate o activitate monopolistă pentru Colterm S.A., în...

Consiliul Local Timișoara

201/15.11.2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI

15.11.2016

... cm se porpune un strat de egalizare de 5 cm din beton slab armat peste care se propune un strat izolator termic de polistiren extrudat peste care se prevede turnarea unei placi slab armate de beton La etajul1 si la podul amenajat prezentul proiect...
... punct de vedere termic proiectul confera stratifiicatiile specifice pardoselilor calde ( cu incazlire in pardoseala) avand ca strat de uzura gresii ceramice portelanate si parchet lamelar pentru acest tip de pardoseli. In zonele umede ale ansamblului...

Consiliul Local Timișoara

175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017

15.11.2016

...) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil...
... specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in...

Consiliul Local Timișoara

170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3"

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3" 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea...
... sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26449/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

169/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E"

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E" 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 169/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind...
... descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26464/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea...
... sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26466/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE...

Consiliul Local Timișoara

167/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2"

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2" 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 167/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind...
... descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26467/28.10.2016 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind...
... descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26468/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

165/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 "

31.10.2016

... " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 " 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 165/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei...
... privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 -26465/28.10.2016 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

162/31.10.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timişoara 2017-2022 şi a Planului operaţional pentru implementarea strategiei

31.10.2016

... Creștere Timișoara, a proiectului de îmbunătățire a infrastructurii sociale prin reabilitarea termică a căminului pentru persoane vârstnice Portofoliul de proiecte Realizarea demersurilor necesare, de către Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru...
... punerea în practică a proiectului de reabilitare a căminului pentru persoane vârstnice Căminul pentru Persoane Vârstnice va fi reabilitat termic Decembrie 2022 Realizarea de demersuri pentru identificarea persoanelor vârstnice din comunitate care au nevoie...

Consiliul Local Timișoara

158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara

31.10.2016

... odată cu lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirii s‐au executat şi lucrări de reabilitare termică a acesteia, beneficiarul este obligat să prezinte comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi...
... metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de reabilitare asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile...

Consiliul Local Timișoara

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

... Învățământ preșeolar și primar _|___651,19| 0.00) 0,0) 65.02.0501. Învățământ | on] ao Lucrări noi on] og] Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brânduşei 10,00 10,00 | cd 15 HCL 114/2015 Reabilitare termică prin...
... Învățământ secundar inferior 4188.31 TEI m Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 10,00 Page 3 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi-DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala...

Consiliul Local Timișoara

145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 "

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum...
... de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 " 31.10.2016 Hotararea...

Consiliul Local Timișoara

103/20.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara

20.09.2016

... TIMISOARA, PARCELELE 421466 SI 421476 R e g u l a m e n t l o ca l d e u rb a n i sm p a g i n a 3 d i n 8 Energia termica necesara inca lzi r i i s i preparari i apei calde menajere pentru acest complex de locuinte s i servic i i va f i asigurata cu...
... ajutorul cent rale lor termice indiv idual e (mura le sau de pardoseala), a l imentate cu gaze naturale si vor f i amplasate in incaperi special dest inate cu suprafete si cos de fum corespunzatore. Nu vor ex ista depasir i a le l imite lor impuse de...

Consiliul Local Timișoara

89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.09.2016

... Page 2 SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 3 4 5 6 Extindere Gradinita PP 33 HCL 1.00 0.00 000 0.00 000 100 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade...
... la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C.Dotări independente şi...

Consiliul Local Timișoara

87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice, a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale

09.09.2016

... exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu superior, planşeu peste subsol), şarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;  reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a...
... intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:  îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolare anvelopei clădirii (pereţi...

Consiliul Local Timișoara

86/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună ”, cod SMIS 48141, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 21” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică...
... imobil Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 55A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu...

Consiliul Local Timișoara

85/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B...
...-dul Calea Aradului, nr.12, bl. A3” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.15, bl.3A” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.27, bl. 4C2” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul...

Consiliul Local Timișoara

84/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 3 ”, cod SMIS 48190, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B-dul...
... Calea Torontalului, nr.25A, sc.A+B+C” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14, sc. A+B” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Martirilor 1989, nr.23” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... procesului de reabilitare prin inlocuirea conductelor din otel clasic cu conducte preizolate. INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului...
.... Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % = Avsonsor * 0,75 [Gcal/an] v.cons.CT AM = 21630,21*0,75 = 16222,65 [Gcal/an]. 2. Se considera ca energia termica vanduta...

Consiliul Local Timișoara

61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara

03.08.2016

... aproba Completarea anexelor la contractul de concesiune 02/170/01.04.2004 cu retelele termice realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului...
... din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii...

Consiliul Local Timișoara

55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

... energie termica din Municipiul Timisoara, cu exceptia imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere si reabilitare imobil". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 497...
... „Extindere si reabilitare imobil" 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru...