keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

24.12.2015

... CURENTE 31 a1 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Titlut VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06...
...) POSTADERARE 32 56 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Pag. 4/5 DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 yeqoide weifoig uresfo1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Transporturi 35 84.06 11.530,25...

Consiliul Local Timișoara

560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4 ", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.83, sc.A+B+C” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.1-3-5” - Proiect 1.3...
... - „Reabilitare termică imobil B-dul 16 Decembrie 1918, nr.79,sc.A+B+C” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.24” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.38, bl.15B” - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil...

Consiliul Local Timișoara

559/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... 350 euro/lună – faza 3 ”, cod SMIS 48190, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Torontalului, nr.25A, sc.A+B+C” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14, sc. A+B...
...” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Martirilor 1989, nr.23” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.97, sc.A+B” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.141” - Proiect 1.6...

Consiliul Local Timișoara

558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, include următoarele obiective de investiţii: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Str. Ana Ipătescu, nr.29, bl.T22” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.72-78” - Proiect 1.3...
... - „Reabilitare termică imobil Str. Simion Bărnuţiu, nr.63/A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.63” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.45” - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil B-dul...

Consiliul Local Timișoara

557/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

...: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.12, bl. A3” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.15, bl.3A” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Aradului, nr.27, bl. 4C2...
...” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul I.C.Brătianu, nr.5” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.150” - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Torontalului, nr.15, sc. A+B+C” Lucrările de intervenţii...

Consiliul Local Timișoara

556/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

...: - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 21” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 31-33” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil...
... Calea Sagului, nr. 55A” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2” - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B” - Proiect 1.7 - „Reabilitare termică imobil Bulevardul Liviu...

Consiliul Local Timișoara

548/08.12.2015 privind punerea la dispozitie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3

08.12.2015

... reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara. Etapa a II - a proiectului va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele...
... termice primare şi secundare aferente sistemului centralizat de alimentare cu căldură. Necesitatea reabilitării reţelelor termice primare şi secundare rezultă în principal din următoarele considerente: - pierderi mari de căldură, care în ultimii 3 ani...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... .................................................................................. 7 Necesitatea reabilitării rețelelor termice primare și secundare ................................................ 17 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului și despre operatorul...
... de mediu, iar în cadrul etapei II investițiile pentru reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie...

Consiliul Local Timișoara

534/08.12.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII", Str. Teodor Mihaly nr. 1, Timişoara

08.12.2015

....16 13 Centrala termica 17-19 15 10 17 19-21 12 4 6 1 B2 A 23 14 3A ghena B 3 B B3 8 15 17 19 14B 1 3 Scoala generala nr.16 1 B ST R . Z U R O BA R A 5 3B 2 3A 2A 5 Sc.A 7 B4 Sc.B 15 Sc.A Sc.B Sc.A 14 B1 Sc.B 16 B4 A B A punct termic 9A Sc.B 13CA CA...
... 9 12 14A 9B 31A Sc.C 14 10 Sc.B 16 Sc.A 12 11 Scoa la G ener ala n r.16 13 Centrala termica 17-19 15 10 17 19-21 12 4 6 1 B2 A 23 14 3A ghena B 3 B B3 8 15 17 19 14B 1 3 Scoala generala nr.16 1 B ST R . Z U R O BA R A 5 3B 2 3A 2A 5 Sc.A 7 B4 Sc.B...

Consiliul Local Timișoara

529/08.12.2015 privind aprobarea PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA ZGOMOTULUI AMBIANT ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

08.12.2015

... 2020; - Finalizarea programului de reabilitare termica si izolare fonica a cladirilor prin anvelopare si montarea de ferestre si usi fonoizolante, termen 2020; - Amenajarea Garii de Nord si Autogarii Timisoara, termen 2022; - Eliminarea traficului...
... municipiului;  fluidizarea traficului;  încurajarea locuitorilor pentru folosirea sistemului de izolare termică şi fonică de tip termopan prin scutirea de impozit pentru anul în care s-a efectuat lucrarea;  susţinerea locuitorilor pentru folosirea...

Consiliul Local Timișoara

508/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Hotel Timisoara", str. Marasesti nr. 1 - 3, Timişoara

20.11.2015

... termice si de apa rece nu afecteaza amplasamentul. 2.7. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. Prin...
... strada de serviciu pentru depozitul Operei. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Elemente de tema In ultimii ani cladirile Hotelului Timisoara au trecut printr-un proces amplu de refunctionalizare si reabilitare. Prin interventiile facute s-a...

Consiliul Local Timișoara

501/20.11.2015 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite, în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" - Reabilitare, conservare, restaurare si amenajări adiacente informaţional-culturale cod SMIS 31507

20.11.2015

... Tema de proiectare: Da_ o Certificat de urbanism: Da e Avize obţinute o Autorizaţia de construcţie nr. din emisă de e Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere in siguranță la acţiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări etc...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 501/20.11.2015 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite, în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

... Locale Timişoara Având în vedere că la nivelul municipiului Timișoara se implementează obiectivul de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cu fonduri europene care include montarea de mobilier urban, pentru...
... imobile, instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte executarea acestora; - organizează, în mod unitar, evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea sau în folosinţa D.P. L.T.; - organizează şi...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

... Maghiar Dotari Filarmonica c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter...
... continuare 5.788,65 4,78 0,00| 5.561,64 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3.04 0,00 1,74 Reabiiitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 289 | ocol Reabilitare cladiri istorice In...

Consiliul Local Timișoara

454/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara

30.10.2015

... din diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. şi planşee din beton armat, cu închideri de zidărie şi acoperire tip şarpantă. La exterior se va aplica o izolare termică tip termosistem. Construcţia se va amplasa cu o retragere de 10,80 m...
... agentului termic pentru încălzirea clădirilor, se va face prin sisteme individuale de încălzire pentru fiecare unitate locativă. Sistemele de încălzire individuale, selectate de beneficiar, pentru fiecare unitate construită, în raport cu necesităţile...

Consiliul Local Timișoara

453/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Extindere zona industriala/depozitare; Constructii administrative si pentru productie mecanica fina", Calea Mosnitei, nr. 21; C.F. Nr. 439071, Timişoara

30.10.2015

... exploatarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creaza discomfort se va face doar prin aplicarea masurilor de reabilitare...
... – din punct de vedere al impactului asupra atmosferei. Surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice. Surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon...

Consiliul Local Timișoara

432/16.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, CF 441533, Timişoara

16.10.2015

... colectate in separatorul de hidrocarburi.  Energia termica va fi asigurata de centrale termice, cu tiraj fortat, functionand cu gaz natural, prin bransamente la reteaua existenta.  Energia electrica va fi asigurata prin bransamente la retele existente...
...: Raportul_Informarii_si_Consultarii_publicului.pdf JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 8d. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030...

Consiliul Local Timișoara

420/16.10.2015 privind aprobarea "Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

16.10.2015

... strazile din Municipiul Timişoara. Ca urmare, în viitor necesitatea extinderii sistemului de iluminat public va apărea, în primul rand, ca urmare a extinderii municipiului. Alte exemple de extinderi posibile sunt: reabilitarea unor străzi în Timişoara (care...
... alte surse? NU Întrebare – Proiectul va cauza zgomote şi vibraţii sau va avea ca efect radiaţie luminoasă, termică sau alte forme de radiaţii electromagnetice? Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, instalaţii tehnice de ventilare...

Consiliul Local Timișoara

405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2016

16.10.2015

... 0 3 0 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o 2 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprinde următoarele etape: a. Expertizarea tehnică...
... preşedintele asociației de proprietari. Documentele referitoare la starea inițială a imobilului: 5. certificatul de performanță energetică şi raportul de audit energetic în original, în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

... DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri At, A2 si B ale Palatului Culturii 180,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 180.00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C Bratianu (fost MIU...
... sistemului de locuințe 11.834,01 0,00| 1.250,18) 3.116,30 0,00| 5.561,64] _15,44| 1.890,45 A.Lucrări în continuare 5.788,65 0,00 4,78 2,89 000| 5.561,64) 15,44 203,90 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bi. 15/2 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

... Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF +PT Refunctianalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C Bratianu (fost MIU), cu spatii...
... termică str. Gavril Musicescu nr. Ă TA, îl. 15/2 3,04| 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | bilitare termică str. Bi inei nr. 40 Reabiltare termică str, Bucovinei nr. 4 2.89 000) 0.00 289| 000) 000| 0.00 0.00 Reabilitare termică sir. Azuga, nr.1, Bl. 17...

Consiliul Local Timișoara

355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 315,00 315.00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Af, A2 si B ale 180,00 180,00 SF +PT Refunctionalizarea...
... dezvoltare public : 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 12.639,90 0,00| 1.250,18] 3.116,30 0,00] 5.561,64) _12,53| 2.690,45 A.Lucrări în continuare 5.785,54 0,00 4,78 2,89 0,00| 5.561,64) 12,33 203,90 Reabilitare termică str. Gavril...

Consiliul Local Timișoara

342/31.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timişoara

31.07.2015

... subterane. Protectia cali tat i i aerului Terenul f i ind in extravi lanul local i tat i i Timisoara, ca l i tatea aerulu i este foarte buna, l ipsind elemente le de poluare. Energia termica necesara inca lzi r i i s i preparari i apei calde...
... la termica va funct iona cu gaz natural sau combist ib i l sol id ( lemne, br ichete , pelet i ) . 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII Terenur i le pentru construcţ i i vor f i d imensionate avand în vedere...