keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

600/09.12.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 85/2014 "Reabilitare termică bloc str. Învăţătorului nr. 3, bl. B53, sc. A+B", întocmit de către SC Eurodraft SRL, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 600/09.12.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 85/2014 "Reabilitare termică bloc str. Învăţătorului nr. 3, bl. B53, sc...
... făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 85/2014 "Reabilitare termică bloc str. Învăţătorului nr. 3, bl. B53, sc. A+B", întocmit de către SC Eurodraft SRL, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul...

Consiliul Local Timișoara

588/09.12.2014 privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara

09.12.2014

... efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si prealabil al Consiliului Local al municipiului Timisoara; g) Să permită...
... de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură); i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedeşte...

Consiliul Local Timișoara

580/09.12.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

09.12.2014

... din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a...
..." Timişoara (FSE) HCL 406/2014 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii, educationale a Liceului Teoretic I.L. Calderon cod SMIS 34094 10.387,55 825121 2.136,32 8.643,94 132301 0,00 203,39 218,19 0,00 98,54 000 00 0.00...

Consiliul Local Timișoara

579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

09.12.2014

...| 1.250,14| 3.116,33 9,00| 7.926,00 7.067,98 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,90 Reabilitare termică str. Bucavinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00...
... 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 jReabilitare termică str. Azuga, nr. 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 11.720,17) 1.245,36) 3.113,44 0,00, 7.020,00 341,37 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin...

Consiliul Local Timișoara

550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara

11.11.2014

... investiţii şi lucrări dedicate reabilitării termice, modernizării instalaţiilor de producere a căldurii şi de instalare a unor sisteme de automatizare a echipamentelor de utilizare energie electrică/termică, îmbunătăţirea sistemului de iluminat...
... mai bune rezultate. 3. Reabilitarea termică a clădirilor municipale prin lucrări la minim 5 clădiri publice/an până în anul 2020 – fiind prioritare clădirile publice municipale pentru care există deja întocmite documentaţii tehnico – economice, urmând...

Consiliul Local Timișoara

531/31.10.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara

31.10.2014

... furnizarea de energie termică în sistem centralizai: e salubrizarea localităţilor; e iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; e public E “utorităţile deliberative ale...
...:...... 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural. canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 19. alte servicii publice stabilite prin lege“; art. 63 alin. (5) lit. a...

Consiliul Local Timișoara

528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

31.10.2014

...|..::10.052,26 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 21.438,73| 1.250,14) 3.116,33 0,00|7.020,00| 10.052,26 A.Lucrări în continuare 7.67 478 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00...
... Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 289 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 000 000 000 0.00 B. Lucrări noi 14,70445| 1,245,36| 3.113,44 0,00|7.020,00| 3.325,65 Reabilitare clădiri istorice...

Consiliul Local Timișoara

525/23.10.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L., de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional

23.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 525/23.10.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L., de la Asociaţia de...
... modificată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia Proiectului 80/2014 "Reabilitare termică bloc Bv...

Consiliul Local Timișoara

524/23.10.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/30.01.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"

23.10.2014

... condiţiile legii. 3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect...
... executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona. Asociatia de proprietari va asigura:  Necesarul de apa;  Necesarul de...

Consiliul Local Timișoara

523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

23.10.2014

... PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 56 5.428,46 0,00 5.428,46| CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 252 81.02.08 129.005,45 0,00 129.005,45 Transporturi 253 84.02 279.973,20...
... INDICATORILOR puei po5 POD yeqoide PUI weIboid Energie termica 146 81.02.06 5.428,46 0,00 5.428,46 Transporturi 147 84.02 173.512,22 0,00 173.512,22 CHELTUIELI CURENTE 148 01 144.370,29 0,00 144.370,29 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI...

Consiliul Local Timișoara

515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

23.10.2014

... 240,00 240,00 28,52 206,69 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 685,27...
... Avans pt. & derulare [Alte Surse Avans pentru derulare Contributie TVA proprie e Eligibil (inclusiv 9 1=3+41+5+6+7+9 1=2+8+10 1 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod...

Consiliul Local Timișoara

501/23.10.2014 privind transmiterea in administrarea Universitatii de Vest Timisoara a imobilului situat in Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1, cu titlu gratuit

23.10.2014

... reparaţii curente şi capitale în vederea reabilitării constructive a imobilului transmis în administrare. Art. 7. Obligaţiile MUNICIPIULUI TIMIŞOARA sunt: - să predea UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, imobilul liber de orice sarcini; - să asigure...
... exploateze bunurile evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestora; - să suporte cheltuielile de întreţinere, energie electrică şi termică, telefon, asigurare, precum şi alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului. În acest sens...

Consiliul Local Timișoara

497/10.10.2014 privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara

10.10.2014

... bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara 10.10.2014 Hotararea Consiliului Local 497/10.10.2014 privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor...
... existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

10.10.2014

... 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 000 B...
... Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KfW) 8.267,65 0,00 0,00 0,00|7.020,00j 1.247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 788,73 222,49 556,24 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 448,02...

Consiliul Local Timișoara

489/10.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara

10.10.2014

... A4s A4s A gj gj A4s A4s 21/a 15 194 8 17 10 punct termic Nr.33 Bl. 93 Bl. 92 Bl. C1 STR. LINIŞTEI A4s A4s gjgj gj gjgjgjgj gjgj gjgj gj gj gj gj gj gjgjgj gjgj gjgj A4s 21/b 11 16 13 Bl . 1 00 Bl . 9 9 Bl. 98 Bl . 1 03 A4s A4s gj gj gj gjgj gj gj gj...
... 19 1 8Bl . 1 08 A4sgj A2 B B A2 11 gj Bl . 1 4 8 Bl. 1B A4s A4s A4s A gj gj A4s A4s 21/a 15 194 8 17 10 punct termic Nr.33 Bl. 93 Bl. 92 Bl. C1 STR. LINIŞTEI A4s A4s gjgj gj gjgjgjgj gjgj gj gj gj gj gj gj gj gjgjgj gjgj gjgj A4s 21/b 11 16 13 Bl...

Consiliul Local Timișoara

484/10.10.2014 privind alocarea sumei de 200.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D

10.10.2014

... corpului D care va cuprinde centrul media, sala de calculatoare, biroul parohial, centrala termică şi alte servicii strict necesare bunei funcţionării a întregului ansamblu bisericesc. Parohia Ortodoxă Română a Timişoarei a iniţiat un proiect având ca...
... cuprinzând acţiuni prevăzute la art.1 alin 2 lit.b (reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult) din hotărâre, care vor fi aprobate de consiliile locale şi vor fi finanţate şi de la bugetele locale. De asemenea, în conformitate cu...

Consiliul Local Timișoara

455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara

10.10.2014

... vorbim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de intervenţiile gresite la clădirile istorice. Rolul acestui Regulament este de a elimina neconcordanţele cromatice rezultate în urma acestui tip de abordare şi chiar în unele cazuri a...
... scheme de colorare, alese în general de proprietari sau de arhitecți, fără a exista o abordare unitară, fi e că vor- bim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de in- tervenţii greșite asupra clădirilor istorice. Pentru a putea elimina...

Consiliul Local Timișoara

447/10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

10.10.2014

... si bolilor congenitale in perioada perinatala HEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR) 1=2+8+10 2.271,92 1=3+4+5+6+7+9+ E 2.271,92 6 Reabilitarea, modernizarea, dezvoliarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica pinecologie a Spitalului Clinic Municipal de...
... 49874) 6.822,88 938,66 4.273,1 52,53 270,90 0,00 1.080,88 A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53 270,90 0,00 1.080,88 Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04...

Consiliul Local Timișoara

445/12.09.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional

12.09.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 445/12.09.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de...
... „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

438/12.09.2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"

12.09.2014

... interventie la obiectivele vizate in proiect Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect. Aceasta activitate are un rol foarte important in...
... urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona. Asociatia de proprietari va asigura: • Necesarul de apa...

Consiliul Local Timișoara

437/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara

12.09.2014

... ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE dt SF BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256...
... aplica o izolare termică tip termosistem. Constructia se va amplasa cu o retragere de 2,80 m fata de limita de proprietate de la strada si va fi amplasata retrasa spre limita de proprietate din stanga la 2,00 m de aceasta. Fata de limita posterioara a...

Consiliul Local Timișoara

436/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara

12.09.2014

.... 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE Nu e cazul. 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ Executarea drumurilor la prospectele finale va însemna momentul în care se vor putea executa ᗰi corela...
... stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice...

Consiliul Local Timișoara

416/12.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54"

12.09.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 416/12.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54" 12.09.2014 Hotararea...
... Consiliului Local 416/12.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

12.09.2014

... 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavrii Musicescu nr. | 1A,bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0,00 2.89 0.00 0.0 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BL 17 174 174 0.00 0,00...
... 0,00| 1.988,00 Reabilitare cladiri istorice n Municipiul Timisoara (&FW) 8.267,65 0,00 0,00 0,00| 7.020,00 1.247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 788,73 222,49 556,24 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13...

Consiliul Local Timișoara

410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

04.08.2014

...| 1.250,14] 3.116,33 0,00) 7.020,00 14.330,33 A.Lucrări în continuare 7,87 478 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 2.83 2.00 0.00 0.00...
... Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BI, 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 18.982,52| 1.245,36| 3.113,44 0,00|7.020,00| 7.603,72 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local...